RETNINGSLINJER OG SÆRSKILTE VILKÅR FOR VÅRE REISENDE

Overordnet

Nedenfor følger informasjon om retningslinjer og særskilte vilkår for reisende med RCL Cruises Ltd. Det er en betingelse for ombordstigning og opphold på våre skip at alle reisende har lest og overholder våre retningslinjer og vilkår, samt øvrige styrende instrukser og informasjon.

Våre Retningslinjer for passasjerer samt Særskilte Vilkår utgjør en del av din kontrakt med RCL Cruises Ltd. Forhåndopplysninger vi er pålagt å gi deg i henhold til norsk lov utgjør også en del av kontrakten*. Det samme gjelder særlige krav vi uttrykkelig har akseptert i forbindelse med din bestilling. Vi vil så langt det er mulig informere deg om eventuelle endringer i gitte forhåndsopplysninger, og om nødvendig innhente ditt samtykke til endringene, før kontrakt inngås. Dette gjelder blant annet gitte forhåndsopplysninger om pakkereisens pris.

Partene i kontrakten er deg og RCL Cruises Ltd., som påtar seg ansvaret for gjennomføring av kontrakten slik det fremgår nedenfor. Nærmere opplysninger om dette vil bli gitt på tidspunktet for bookingen og/eller i din bookingbekreftelse. I disse betingelsene skal "du" og "din/ditt/dine" vise til alle navngitte personer i bestillingen, og "vi", "oss" og "vår" vise til RCL Cruises Ltd. Dersom du har behov for å kontakte oss i forbindelse med din reise, er våre kontaktopplysninger:

 


Retningslinjer for passasjerer

Følgende Bookingbetingelser sammen med våre Generelle opplysninger og Retningslinjer for passasjerer utgjør grunnlaget for din kontrakt. Alle bookinger gjøres i henhold til disse betingelser og retningslinjer. Partene i kontrakten er deg og RCL Cruises Ltd., som påtar seg det juridiske ansvaret for gjennomføring av kontrakten slik det fremgår nedenfor. Du vil underrettes om hvem som er din kontraktspart på tidspunktet for bookingen og/eller i din bookingbekreftelse. I disse betingelsene skal "du" og "din/ditt/dine" vise til alle navngitte personer i bestillingen, og "vi", "oss", "vår" og ‘Royal Caribbean International®’ vise til RCL Cruises Ltd. Ditt lokale bookingkontor er RCL Cruises Ltd, Lilleakerveien 6D, Oslo.


Det er en betingelse for ombordstigning og opphold på våre skip at alle passasjerene overholder våre Retningslinjer for passasjerer. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre at alle passasjerene kan delta på en trygg og hyggelig cruiseferie og inneholder standarder for oppførsel som passasjerene skal følge under hele sitt opphold om bord på Royal Caribbean International, herunder ved frakt til og fra skipene, i terminalene, om bord i skipet, i anløpshavner, under utflukter i land og på våre egne destinasjoner.
Vennligst gjennomgå Retningslinjer for passasjerer (Guest Conduct Policy) som du finner du her eller ved å kontakte ditt lokale bookingkontor for nærmere informasjon før avreise. 

 

RCL Cruises Ltd
Postboks 114, Lilleaker
0216 Oslo
Telefonnummer 22 51 73 90 
E-postadresse infono@rccl.com

   

Våre retningslinjer og vilkår er underlagt norsk lov. Den kombinasjonen av reisetjenester som tilbys deg av RCL Cruises Ltd. er definert som en pakkereise i henhold til norsk lov, og relevant pakkereiselovgivning kommer derfor til anvendelse. Eventuelle krav som oppstår i forbindelse med din reise må rettes til RCL Cruises Ltd. eller til ditt reisebyrå. Vi vil alltid søke å finne en minnelig løsning på et rettmessig krav, men dersom vi ikke kommer til enighet ved megling eller på annet vis, skal norske ordinære domstoler ha eksklusivt verneting.

*Dette omfatter for tiden opplysninger om reisetjenestenes vesentligste kjennetegn, pris og andre kostnader, betalingsvilkår, minste antall personer samt avbestilling.

 

Retningslinjer for passasjerer

Det er en betingelse for ombordstigning og opphold på våre skip at alle reisende overholder våre Retningslinjer for passasjerer. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre at alle reisende kan delta på en trygg og hyggelig cruiseferie og inneholder standarder for oppførsel som reisende skal følge under hele sitt opphold om bord på våre cruise, herunder ved frakt til og fra skipene, i terminalene, om bord i skipet, i anløpshavner, under utflukter i land og på våre egne destinasjoner.

Vennligst gjennomgå Retningslinjer for passasjerer (Guest Conduct Policy) før avreise. Retningslinjene finner du her eller ved å kontakte RCL Cruises Ltd. eller ditt reisebyrå for nærmere informasjon før avreise. 

   

Særskilte Vilkår

1. Hvordan bestiller jeg mitt cruise?
Kontakt vår bookingavdeling på telefon 22 51 73 90 eller ditt reisebyrå for å bestille cruise. Du kan også bestille på royalcaribbean.no

Ved valg av en uspesifisert lugar betaler man en lavere pris for lugarkategorien man velger. Lugarnummeret ditt vil derimot ikke bli bekreftet ved bestilling. Dette vil bli bekreftet i tidsrommet mellom når full betaling har blitt gjennomført og før avreisedato. 

HVA ER EN ’USPESIFISERT’ (GTY) BESTILLING?
Vi kan (etter eget skjønn) tilby deg muligheten til å foreta en uspesifisert (GTY) bestilling. Dette betyr at du kan bestille en lugar i garantert minimumskategori, (spesifisert av oss før bestilling) på ditt valgte skip. Den eksakte plasseringen av lugaren på skipet avgjøres av oss (etter eget skjønn) og til enhver tid fram til innsjekking i havnen. Når du har fått tildelt din GTY-lugar, kan du ikke foreta endringer. Fordelene for deg med en GTY-lugar er at etter at bestillingen er bekreftet, kan vi (etter eget skjønn) oppgradere lugaren til en høyere kategori enn du opprinnelig bestilte, uten ekstra kostnad. Under alle omstendigheter er du minimum garantert en lugar i klassen vi tilbyr ved bestilling. Lugaren vi tildeler vil være egnet for det antall gjester som skal bo der, og dette kan bety at du tildeles en lugar med overkøyer som nås med stige. Overkøyer kan kun brukes av gjester over 6 år, så GTY-lugarer anbefales ikke for unge familier. Hvis du har særskilte krav til lugaren eller dens beliggenhet, eller reiser med familie eller venner (spesielt barn) du vil være nær, anbefaler vi ikke at du bestiller en GTY. Av og til har vi kampanjer på GTY-tilbud. Slike salgsfremmende GTY-kategorier er definert som følger: WS - Uspesifisert suite* XB – Uspesifisert balkonglugar med havutsikt  XN – Uspesifisert balkonglugar mot Central Park eller Boardwalk YO – Uspesifisert utvendig lugar ZI – Uspesifisert Innvendig lugar * - Lugarens romløsning og fordeler varierer etter kategori. For suiter vil suite-fordelene variere avhengig av hvilken lugarkategori som du blir tildelt. Vær oppmerksom: Hvis du bestiller 2 eller flere påfølgende cruise, og dersom ett eller alle cruisene er booket som uspesifisert, kan du bli tildelt forskjellige lugarer på hvert cruise, noe som nødvendiggjør skifte av lugar på byttedagen mellom cruisene.


2. Hvordan blir cruiset bekreftet?
Ved bestilling av cruise vil du ha åpent kjøp i 3 dager.* Merk likevel at du ikke har krav på dette dersom reisen er bestilt nærmere enn 42 dager før avreise. Du vil motta et cruisetilbud (Booking Offer Details) per e-post. Når du ønsker å bekrefte cruisebestillingen, gjøres dette over telefonen eller til ditt reisebyrå. 

Ved bekreftelse av cruiset, ber vi vennligst om at du påser at navn som er opplyst stemmer i henhold til passet. Ved bekreftelse av cruiset betaler du et depositum til oss eller til ditt reisebyrå på NOK 2.000 per person + eventuell avbestillingsbeskyttelse på NOK 300 per person. Dersom dette ikke er betalt innen fristen som står i cruisetilbudet (Booking Offer Details), vil reservasjonen automatisk bli kansellert. Våre cruisepriser endrer seg etter tilbud og etterspørsel og vi kan dessverre ikke garantere den samme cruiseprisen, dersom betalingen ikke er gjort i tide.

Etter at du har betalt inn depositum + eventuell avbestillingsbeskyttelse, vil du motta en bekreftelse (Confirmation Invoice). Denne gjelder ved betaling av “ditt” restbeløp (du vil bare motta denne ene fakturaen fra oss). Be alltid om en kopi av bekreftelsen. På bekreftelsen fremkommer detaljer om ditt cruise og eventuelt fly, samt beløp å betale. Dersom du bestiller fly i tillegg til cruise, betales dette i sin helhet ved bestillingstidspunkt.

NB! Vennligst se til at alle detaljer er korrekte ved bekreftelse av ditt cruise. Se punkt 13 for eventuelle endringer etter bekreftelse.

*Ved bestilling av cruise på våre hjemmesider har du ikke åpent kjøp. Ved endring /avbestilling av cruise bestilt på våre hjemmesider se punkt 9 og 13


3. Rabatter og tilbud
Siden vi har kontorer rundt om i verden, opererer vi med egne tilbud i ulike markeder. Vi gjør derfor oppmerksom på at tilbud er forbeholdt enkelte land/markeder, og at du derfor må påse at tilbudet gjelder for det landet du reserverer reisen gjennom. Videre er det enkelte rabatter som ikke lar seg kombinere med andre rabattordninger.


4. Når skal jeg betale?
Ved bekreftelse av cruiset skal du betale et depositum på NOK 2.000 per person, se også punkt 2. Ved bestilling mer enn 42 dager før avreise  skal depositumet betales innen tre dager. Dersom depositumet ikke er betalt innen den fastsatte fristen, vil reisen bli kansellert. 

Restbeløpet forfaller 42 dager før avreise. Ved bestilling 42 dager eller mindre før avreise, skal totalbeløpet betales innen 24 timer med kredittkort/bankaxept. I sistnevnte tilfelle kan betaling gjøres med kredittkort hos RCLCruises Ltd. på telefonnummer 22 51 73 90.

Ved endringer av betingelser fra tredje part kan avvikende betalingsfrister forekomme.

Dersom du bruker kredittkort eller betalingskort for å betale ditt cruise direkte til oss, vil vi gjøre oppmerksom på at vi kan komme til å utføre transaksjonen via en bank i USA, og at din kortutsteder kan velge å belaste deg et utenlandsgebyr. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med din kortutsteders betingelser for slike utenlandstransaksjoner før du iverksetter betaling til oss. Følgende kredittkort godtas: Visa, Mastercard og American Express. Billetter kan kun sendes når bestillingen er registrert som fullt betalt hos RCL Cruises Ltd..


5. Hva er inkludert i prisen?
De fleste prisene som er oppgitt gjelder per person i NOK når to personer deler rimeligste lugarkategori. Følgende er som hovedregel inkludert i cruiseprisen; lugar, alle måltider, underholdning og de fleste aktiviteter ombord, tips til lugar og restaurantpersonalet samt skatter og avgifter. Visse aktiviteter kan belastes med et tillegg i prisen. Med mindre annet er avtalt, er følgende ikke inkludert i prisen: Fly til- og fra reisemålet, utflukter, måltider i spesialrestauranter og personlige utgifter (for eksempel drikke, klesvask, helse- og skjønnhetspleie, telefonsamtaler, internett, osv.), hotellopphold og måltider i land, transport (med mindre annet er oppgitt), reiseforsikring og alt annet som ikke er uttrykkelig oppgitt som inkludert i prisen.


6. Finnes det aldersbegrensninger for å reise på cruise?
Spedbarn må være minst 6 måneder for å kunne reise. På ruter slik som transatlantiske, Hawaii og visse andre seilinger, må spedbarn være minst 12 måneder for å kunne reise. Det samme gjelder dersom seilingsruten tilsier tre eller flere sammenhengende sjødager. Alderen regnes fra cruisets første dag.

På cruise i Europa, Asia, Australia og Sør-Amerika kan ingen personer under 18 år reise, eller ha egen lugar uten å være i følge med foreldre/foresatte eller annen person som har fylt 18 år. Dersom gjester under 18 år reiser med foreldre/foresatte, må disse ha lugar ved siden av eller rett ovenfor hverandre. På våre cruise i Nord-Amerika gjelder tilsvarende regler, men her er aldersgrensen 21 år. Alle mindreårige som er 17 år eller yngre ved reisens begynnelse og ikke er i følge med minst en av sine foreldre/foresatte, vil kun få anledning til å gå ombord i skipet og gjennomføre cruiset, dersom han/hun er ledsaget av en eller flere personer over 21 år (gjelder for Nord-Amerika) eller 18 år (gjelder for Europa, Asia, Austrailia og Sør-Amerika) som har fått tillatelse fra en av den mindreåriges foreldre/foresatte til å ledsage den mindreårige (se punkt 7 for detaljer og nødvendig dokumentasjon). Dersom skriftlig tillatelse ikke kan fremlegges, vil den/de mindreårige ikke få anledning til å gå ombord i skipet eller gjennomføre cruiset. Vi er ikke ansvarlig og gir ingen erstatning for eventuelle kostnader, utgifter eller tap som måtte belastes den mindreårige, personen(e) som betaler for cruiset (dersom dette ikke er den mindreårige selv), eller andre personer som reiser sammen med den mindreårige og som bestemmer seg for ikke å gjennomføre cruiset når det ikke kan fremvises skriftlig tillatelse som beskrevet ovenfor. Gifte par med en minstealder på 18 år kan bestille individuell lugar (vigselsattest må framvises ved bestilling), når en av de har fylt 21 år ved avreise.

Ombord er det visse fasiliteter med aldergrense. Utfyllende informasjon om fasiliteter med aldersgrense finnes i dagsprogrammet (Cruise Compass), som er tilgjengelig i resepsjonen (Guest Relations Desk).


7. Hva med barn som reiser uten foreldre eller formynder, eller barn med annet etternavn enn foreldre eller formynder?
Dersom barn under 18 år reiser med en av sine foreldre og har forskjellig etternavn, må det kunne fremvises en fødselsattest som beviser foreldreskap. Voksne som reiser med barn under 18 år som de ikke er foreldre til, plikter å vise frem barnets pass (og eventuelt visum), en signert bekreftelse fra en av barnets foreldre om at barnet har tillatelse til å reise med sitt reisefølge, kopi av denne forelderens pass og en fødselsattest. Tillatelsen må stadfestes ved en notorialbekreftelse utstedt av en norsk tingrett eller av byfogden i Oslo (https://www.domstol.no/no/Andre-arend-i-domstolen/notarialbekreftelse/). Merk: Tillatelsen må også inneholde bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres, dersom en situasjon skulle oppstå og en lege mener at slik behandling må utføres umiddelbart. NB! Disse reglene gjelder også når barnet reiser med slektninger eller venner. Dersom barn reiser med fosterforeldre/verge må det også kunne fremvises gyldig dokumentasjon, som bekrefter at de er barnets foresatte. Alle dokumenter må være på engelsk og tas med ved innsjekking på havnen på avreisedagen. * Bekreftelsesbrev finner du hereller ved å kontakte oss på telefon 22 51 73 90.


8. For deg som er gravid eller har spesielle behov:
Dersom du er gravid kan du reise på cruise frem til du er i uke 23 av svangerskapet. Har du kommet inn i svangerskapets 24. uke, kan du dessverre ikke reise på cruise.

Dersom du har spesielle behov ber vi om at du gir oss nødvendig informasjon om dette. Basert på informasjonen vi får fra deg, vil vi vurdere hvorvidt den bestilte reisen kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Dersom vi vurderer at reisen, grunnet dine behov, ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte vil vi ta kontakt med deg så raskt som mulig for å redegjøre for våre vurderinger og diskutere konsekvensene av dette. Alle reisende som vurderer å booke et cruise med RCL Cruises Ltd., kan ta kontakt med oss i forkant for å diskutere eventuelle spesielle behov. Vi kan da på generelt grunnlag vurdere hvorvidt det aktuelle cruiset vil kunne gjennomføres på forsvarlig måte. Sensitive personopplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt. 

9. Hvilke regler gjelder for avbestilling og overdragelse av reisen?
9.1 Avbestilling mot gebyr
Du kan til enhver tid før avreise avbestille ditt cruise mot betaling av et avbestillingsgebyr i henhold til retningslinjene i dette punkt 9. Dersom du ønsker å avbestille ditt cruise må du omgående informere oss eller ditt reisebyrå. Avbestilling skal foretas over telefon. Følgende regler gjelder for avbestilling: Avbestillingskostnad per person for selve cruiset:

  • Avbestilling 14 dager eller mindre før avreise: 100 % av reisens grunnpris*

  • Avbestilling mellom 15 og 41 dager før avreise: Depositum per person 2.000 NOK*

  • Avbestilling 42 dager eller mer før avreise: 500 NOK per person*

  • Evt. Avbestillingsbeskyttelse på NOK 300 per person refunderes ikke ved avbestilling.

Ved kansellering av fly gjelder egne regler. Vennligst ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Avbestillingsbeskyttelse refunderes ikke. Vi vil tilbakebetale eventuelle refusjoner uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at reisen er avbestilt. 

 

*Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å dra alene, må det betales et tillegg i prisen for singellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i en flermannslugar, eller om man avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inngår i et “pakketilbud”. Merk: Den personen som avbestiller vil følge vanlige avbestillingsregler.
Reisens start beregnes fra første bestilte element. Er det eksempelvis bestilt fly til avreisehavnen gjennom RCL Cruises Ltd., regnes cruisets start ut i fra avreisetidspunkt for fly.

9.2 Avbestilling uten gebyr
Du kan avbestille din reise uten gebyr dersom avbestillingen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter i tilknytning til reisemålet, som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av de reisende. Ved avbestilling som følge av slike uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, vil du ha rett til refusjon av pakkereisens pris. Eventuell refusjon utbetales innen 14 dager. Du vil ikke ha rett til å kreve erstatning, se om dette i punkt 17. 

9.3 Overdragelse av reisen
Du kan overdra ditt cruise til en annen reisende som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta på cruiset, eksempelvis krav til alder, visum og helse. Du må betale de kostnader som overdragelsen medfører. Ved overdragelse av cruise vil det normalt påløpe administrasjonskostnader på NOK 250. Om endringen omfatter fly, kan ytterligere kostnader påløpe. Dokumentasjon for kostnadene er tilgjengelig på forespørsel.

Retten til å overdra ditt cruise gjelder bare dersom du underretter oss eller ditt reisebyrå om overdragelsen på et varig medium, innen rimelig tid før avreise. Et varsel om overdragelse senest syv dager før avreise vil anses rimelig.


10. Trenger jeg avbestillingsbeskyttelse?
Vi anbefaler at du tegner avbestillingsbeskyttelse. Vår avbestillingsbeskyttelse koster NOK 300 per person. Avbestillingsbeskyttelsen tegnes samtidig som du bestiller cruiset, og må være innbetalt ved innen tre dager etter bestilling for å være gyldig. Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke ved en avbestilling.

Med avbestillingsbeskyttelsen kan du avbestille ditt cruise ved sykdom, mot en kostnad på NOK 250 per person. Dette forutsetter at en gyldig legeerklæring oversendes RCLCruises Ltd. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder om du må avbestille pga. egen sykdom/skade, eller om noen i din nærmeste familie (mor, far, søsken, barn eller besteforeldre) eller personen(e) i samme lugar, blir rammet av alvorlig sykdom/dødsfall (samtlige må ha avbestillingsbeskyttelse).

Etter bekreftelse av cruiset er det ikke mulig å legge til eller ta bort avbestillingsbeskyttelsen. Om du ved avbestilling fremviser legeerklæring, der din lege fraråder deg å reise på det aktuelle tidspunktet, får du tilbakebetalt korrekt beløp så snart RCLCruises Ltd. har godkjent legeerklæringen. De som reiser uten avbestillingsbeskyttelse avbestiller iht. normale avbestillingsregler under punkt 9.


11. Hvilke pass- og visumkrav gjelder for min ferie?

Ta kontakt med gjeldende ambassader, ditt reisebyrå eller RCL Cruises Ltd. i god tid før avreise for opplysninger om hvilke pass- og visumkrav som gjelder for de landene du skal besøke på ditt cruise. Du kan finne informasjon om visumregler her. Vi tar forbehold om endringer i visumregler og alle reisende er selv ansvarlig for å ha rett dokumentasjon for å gjennomføre reisen. Vi anbefaler å søke om visum i god tid før avreise da det kan være ventetid.

Alle passasjerer må ha gyldig pass, uansett hvilket cruise de skal på med RCL Cruises Ltd. Dette gjelder også våre cruise som går ut fra Skandinavia. Krav på gyldighetstid på passet avhenger av reisemål, men vi anbefaler at passet er gyldig seks måneder etter avsluttet reise. Nødpass godtas ikke som erstatning for ordinært pass. Studenter bosatt i USA må kunne fremvise gyldige dokumenter som viser at de er studenter ved en amerikansk undervisningsinstitusjon. Dokumentet må være i original form (I-20- eller DS-2019-skjema). Den 2. april 2004 formidlet amerikanske myndigheter at de fra 30. september 2004 vil utvide US-VISIT-programmets ankomst- og avgangsrutiner til å gjelde alle reisende, også de som reiser under det visumfrie programmet Visa Waiver Programme (VWP). Det betyr at reisende som ankommer til USA blir fotografert digitalt og får foretatt en digital skanning for fingeravtrykk. Fra den 12. januar 2009 må personer fra alle land som er medlemmer av USAs visumfritaksprogram (Visa Waiver Program) registrere seg elektronisk før avreise. Electronic System for Travel Authorization(ESTA) er navnet på visumprogrammets nye system. Ta kontakt med RCL Cruises Ltd., reisebyrået eller den amerikanske ambassaden for mer informasjon. Merk: Denne informasjon kan endres, derfor må du i god tid før avreise selv kontrollere at opplysningene fortsatt stemmer.  

Navnet på billetten må samsvare med navnet i passet. I motsatt fall, kan du nektes adgang til flygningen/ cruiset. Vi beklager å måtte fraskrive oss ethvert ansvar dersom du nektes adgang til en flygning eller innreise i et land, eller på annen måte rammes av vanskeligheter eller utgifter som følge av at passet ikke blir godkjent eller mangler nødvendig visum (visa). Enkelte havnemyndigheter kan iblant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet av cruiset. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien med deg hver gang du forlater skipet. NB! Visumregler kan endres på kort varsel.


12. Flyreise i forbindelse med cruise.
Dersom flyreisen er bestilt separat, inngår ikke flyreisen som en del av pakkereisen og flyreisen vil derfor ikke være omfattet av de rettighetene som gjelder for pakkereiser. Du er selv ansvarlig for å ha rikelig med tid mellom flyreise og cruise både ved avreise og hjemreise. 

Dersom du har bestilt flyreise gjennom RCL Cruises Ltd. vil flyreisen inngå som en del av pakkereisen og du vil for hele reisen være omfattet av de rettigheter som gjelder for pakkereiser. Hvis du av årsaker forårsaket av RCL Cruises Ltd. ikke rekker flyet, må du kontakte vår representant på flyplassen. Dersom en representant ikke er tilstede, ring 001 8002566649. (nummeret står også oppført i reisedokumentene). Denne tjenesten er bemannet av engelsktalende personale. Eventuelle endringer av flybillett skal gjøres i samarbeid med RCL Cruises Ltd. (billetter kjøpt på egenhånd er vi ikke ansvarlig for). Ved eventuelle innstillinger av flyavganger, forbeholder RCL Cruises Ltd. seg retten til å endre til en annen reiserute og flyselskap.13. Kan jeg endre min bestilling etter at den er bekreftet?
Du kan mot gebyr endre din bestilling etter at den er bekreftet, forutsatt at det finnes ledige plasser i den lugarkategori og det cruise du ønsker å endre til. Følgende regler gjelder for endringer:

  • Endringer som innebærer endret avreisedag, skip, lugarkategori, reiselengde eller en oppdatering til dagens pris kan gjøres frem til 42 dager før avreise mot et administrasjonsgebyr på NOK 250 per person. Det kan i tillegg påløpe gebyr fra flyselskapet. Ved endringer av flydetaljer (tidspunkt, flyrute, flyselskap, navn etc), vil det i tillegg til eventuelt gebyr fra flyselskapet, fra vår side påløpe et administrasjonsgebyr på NOK 250 per person. 
  • Om lignende endringer gjøres senere enn 42 dager før avreise, betraktes endringen som en avbestilling og behandles deretter som en ny bestilling, se punkt 9 for avbestillingsregler.

Det er viktig at du kontakter RCL Cruises Ltd. så snart som mulig dersom du ønsker å gjøre eventuelle endringer i reisen. Du kan også kontakte RCL Cruises Ltd. for mer generell informasjon vedrørende endring av bestillinger.


14. Hvilke opplysninger må jeg oppgi og hvorfor?
Fra tid til annen kan vi bli pålagt å videreformidle visse personopplysninger om våre gjester til USAs innvandringsmyndigheter, flyselskap og/eller andre autoriserte instanser, og slike opplysninger vil bli overlevert så langt det er tillatt etter nasjonal rett. Sikkerhetsregler i USA krever at vi formidler visse personlige opplysninger til de amerikanske myndighetene. Disse opplysningene, som må være oss i hende senest 3 dager før avreise og forventes å inneholde eksakte personalia, blant annet passnummer, kontaktnummer i nødssituasjoner, samt forsikringsdetaljer. Vi anbefaler at du registrerer disse opplysningene ved å sjekke inn online på  www.royalcaribbean.no. Vår online sjekk inn finner du her (Du trenger ditt bestillingsnummer og seilingsdato). Dersom vi allerede har disse opplysningene ved bestillingstidspunktet, vennligst påse at opplysningene stemmer. Dersom du ikke oppgir korrekte opplysninger, eller mangler noen av opplysningene som kreves, kan du bli nektet innreise i USA, på flyvninger eller ombord på skipet. Vi aksepterer ingen unntak i denne sammenheng og gir ingen erstatning eller kompensasjon. Du vil selv være ansvarlig for hjemtransport, om en slik situasjon skulle oppstå. Vanlige avbestillingsregler vil gjelde i slike tilfeller.


15. Hvordan blir reklamasjoner og tvister håndtert?
Dersom du mener at det foreligger en mangel ved reisen må du varsle oss eller ditt reisebyrå om dette uten ugrunnet opphold. Gi beskjed til skipets ansatte dersom eventuelle feil eller mangler oppstår etter ombordstigning. Det må alltid sendes inn en skriftlig reklamasjon til oss eller ditt reisebyrå, og denne må sendes uten ugrunnet opphold. Du kan sende reklamasjonen til RCL Cruises Ltd, postboks 114, Lilleaker, 0216 Oslo, eller per e-post til custservice.nordic@rccl.com. eller til ditt reisebyrå. RCL Cruises Ltd behandler deretter reklamasjonen og sender en skriftlig tilbakemelding. Vi kan ikke godta reklamasjoner som er innsendt på vegne av andre. Reklamasjonen må skrives og undertegnes av minst en av de reisende i samme reservasjon.

Dersom vi avviser din klage etter vår interne klagebehandling, eller du ikke er fornøyd med løsningen vi kan tilby, kan du klage til Norsk ReiselivsForum (Pakkereisenemda og Transportklagenemda). For mer informasjon om klageadgang og for tilgang til den nettbaserte klageportalen kan du besøke nettsiden til Norsk ReiselivsForum, på reiselivsforum.no

16. Kan RCL Cruises Ltd. gjøre endringer i pakkereisen? 
16.1.1 Forbehold om endringer i pris
RCL Cruises Ltd. forbeholder seg retten til å øke prisen på din pakkereise, dersom dette er en direkte følge av;
a) endringer i prisen på persontransport som følge av prisen på drivstoff eller andre energikilder, 
b) endringer skatte- eller avgiftsnivået for reisetjenestene som inngår i avtalen, og som pålegges av tredjemann som ikke medvirker direkte til gjennomføringen av pakkereisen, eller
c) valutakurser som er relevant for pakkereisen. 

Du vil bli informert om en eventuell prisøkning, og begrunnelse for denne, senest 20 dager før pakkereisen begynner. Dersom prisøkningen utgjør mer enn 8 % av reisens total pris, vil du har rett til å avbestille reisen uten gebyr.

Du vil ha en tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon som følge av årsakene nevnt i punkt a)-c) over. Ved en eventuell rett til prisreduksjon vil RCL Cruises Ltd. gjøre fradrag for administrasjonskostnader.

16.1.2 Forbehold om endring av reiserute før pakkereisens begynnelse
(I) Med endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse menes at RCL Cruises Ltd. vil unnlate å anløpe en eller flere av de havner som vi tidligere hadde annonsert at vi skulle anløpe.

(II) RCL Cruises Ltd. kan ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havnene eller følger hver del av den annonserte reiseruten, og forbeholder seg derfor retten til å foreta endringer i reiseruten, blant annet i følgende tilfeller: 

a) Hvis RCL Cruises Ltd. vurderer at skipets besetning og passasjerer ikke vil være i sikkerhet hvis det anløper en eller flere planlagte havner. Årsakene til dette kan for eksempel være dårlige værforhold, krig, opprør, naturkatastrofer, brann, terror, demonstrasjoner, smittsom sykdom, uroligheter, ulykker mv. i en eller flere av de annonserte havnene.

b) Hvis en eller flere av de annonserte havnene har driftsproblemer, herunder trafikkopphopning
(port congestion) mv.

c) Ved streik (lock-out) i en eller flere av havnene på reiseruten.

d) Ved uventede uforholdsmessig store økninger i havneavgiftene i en eller flere av de annonserte havnene.

Ved endring i reiseruten som følge av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, har du ikke rett til å kreve erstatning, se om dette i punkt 17.

(III) RCL Cruises Ltd. tar videre forbehold om at skip kan bli chartret før avreise og passasjerer med bestillinger inne må endres eller kanselleres. Ved endring eller kansellering som følge av chartring gjelder de alminnelige regler i pakkereiseloven. 

Ved endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse vil RCL Cruises Ltd. forsøke å avhjelpe reiseendringen ved å anløpe alternative havner. De alternative havnene vil i den grad det er mulig være sammenlignbare med den eller de opprinnelig annonserte havnene, og vil i den grad det er mulig ligge i nærheten av den opprinnelig annonserte ruten.

16.1.3 Forbehold om endring av reiserute etter pakkereisens begynnelse 

(I) Med endring av reiseruten etter pakkereisens begynnelse menes at RCL Cruises Ltd. unnlater å anløpe en eller flere av de havnene som vi forut for pakkereisens begynnelse hadde annonsert at vi skulle anløpe. 

(II) RCL Cruises Ltd. kan ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havnene eller følger hver del av den annonserte reiseruten, og forbeholder seg derfor retten til å foreta endringer i reiseruten, blant annet i følgende tilfeller: 

a) Hvis RCL Cruises Ltd. vurderer at skipets besetning og passasjerer ikke vil være i sikkerhet hvis det anløper en eller flere av de annonserte havnene. Årsakene til dette kan for eksempel være dårlige værforhold, krig, opprør, naturkatastrofer, brann, terror, demonstrasjoner, smittsom sykdom, uroligheter, ulykker mv. i en eller flere av de annonserte havnene.

b) Hvis en eller flere av de annonserte havnene har driftsproblemer, herunder trafikkopphopning (port congestion) mv.

c) Ved streik (lock-out) i en eller flere av havnene på reiseruten

d) Ved uventede uforholdsmessig store økninger i havneavgiftene i en eller flere av de annonserte havnene

Ved endring i reiseruten som følge av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, har du ikke rett til å kreve erstatning, se om dette i punkt 17.

Ved endring av reiseruten vil RCL Cruises Ltd. forsøke å avhjelpe reiseendringen ved å anløpe alternative havner. De alternative havnene vil i den grad det er mulig være sammenlignbare med den eller de opprinnelig annonserte havnene, og vil i den grad det er mulig ligge i nærheten av den opprinnelig annonserte ruten.

16.1.4 Forbehold om avvik i ankomst- og avreisetidene
(I) På grunn av de spesielle forhold ved cruisereiser og sjøtransport tar RCL Cruises Ltd. forbehold om avvik i ankomst- og avreisetidene for de annonserte havnene. Det vises til punkt 16.1.1 - 16.1.3 ovenfor. 

17. Kan RCL Cruises Ltd. avlyse pakkereisen?

17.1.1 Overordnet
RCL Cruises Ltd. kan på ethvert tidspunkt avlyse pakkereisen i henhold til reglene i pakkereiseloven. Vi gjør oppmerksom på at ved avlysning som beskrevet i punkt 17.1.2 og 17.1.3 nedenfor vil du ikke ha rett til å kreve erstatning.

17.1.2 For få påmeldte
Pakkereisen kan bli avlyst dersom antall påmeldte til reisen er lavere enn minsteantallet du har blitt informert om før du bestilte reisen. Underretning om avlysning skal senest gis:
a) 20 dager før reisen begynner ved reiser som varer i mer enn 6 dager
b) 7 dager før reisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager
c) 48 timer før reisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager

Avlysning på grunn av for få antall påmeldte gir deg ikke rett til å kreve erstatning

17.1.3 Forhold utenfor vår kontroll
Bortsett fra der det uttrykkelig framgår av disse vilkårene, fraskriver vi oss ethvert erstatningsansvar, dersom ditt cruise eller en tjeneste vi har lovet å sørge for helt eller delvis ikke kan leveres som følge av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter (force majeure). 

Med omstendigheter som er uunngåelige og ekstraordinære, mener vi hendelser som verken vi eller leverandøren av den aktuelle tjenesten kunne ha forutsett eller avverget, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare for krig, andre alvorlige sikkerhetsproblemer som terrorisme eller trussel om terrorisme, vesentlige risikoer for menneskers helse som utbrudd av en alvorlig sykdom på reisemålet, eller naturkatastrofer som oversvømmelser, jordskjelv eller værforhold som gjør det umulig å foreta en trygg reise til reisemålet i henhold til avtalen og lignende forhold som er utenfor vår kontroll.

Dersom vi som følge av unngåelige og ekstraordinære omstendigheter ikke kan få deg hjem fra reisen til avtalt tid, vil vi i samsvar med våre forpliktelser etter relevant pakkereiselovgivning, dekke utgifter til nødvendig innkvartering i maksimalt 3 dager. Den her nevnte begrensning i dekning av utgifter gjelder ikke for gravide eller personer med spesielle behov, forutsatt at vi har fått opplysninger fra de aktuelle reisende om deres situasjon senest 48 timer før avreise.

18. Hvilke andre vilkår gjelder for ferien?
Flyselskaper, hotell og våre andre leverandører har egne betingelser som gjelder for ferien din. Enkelte av disse betingelsene begrenser eller unntar flyselskaper eller andre leverandører for ansvar ovenfor deg, ofte i samsvar med internasjonale konvensjoner.


19. Reisegaranti?
RCL Cruises Ltd. er medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyr at du får refundert dine penger og eventuelt garantert hjemtransport, samt eventuell nødvendig innkvartering i påvente av hjemtransport, hvis ferien allerede er påbegynt og vi ikke skulle være i stand til å tilby deg den ferien du har fått bekreftet på grunn av insolvens. RCL Cruises Ltd. har stilt bankgaranti for alle nordiske passasjerer. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 og adresse: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.


20. Hva er mitt ansvar?
Det er ditt ansvar at du og alle i ditt reisefølge har en gyldig Reiseforsikring. Reiseforsikringen må inkludere en avbestillings beskyttelse samt praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom.

Det er ditt ansvar å sørge for at du og ditt reisefølge har alle nødvendige pass, gyldig visum ved behov og andre reisedokumenter. Før ombordstigning og opphold på våre skip skal du også ha lest våre retningslinjer og vilkår. Den enkelte passasjer (foreldre/foresatt hvis passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for, og skal erstatte, enhver skade som passasjeren måtte påføre skipet eller dets innredning, utstyr eller eiendom med vilje, uaktsomhet eller forsømmelse.


21. Hva er RCL Cruises Ltd.'s ansvarsbegrensning?
Vårt ansvar overfor reisende er  begrenset i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og relevante internasjonale konvensjoner, herunder Aten-konvensjonen av 1974 og 2002 samt EU-direktiv 392/2009. Dersom vårt ansvar ikke er begrenset etter transportrettslig lovgivning, vil ansvaret være begrenset til tre ganger pakkereisens pris. Om sistnevnte ansvarsbegrensning, se pakkereiseloven § 33 annet ledd. 


22. Generelt – kontaktopplysninger mv. 
Vi er ansvarlig for at reisetjenestene i avtalen leveres på en tilfredsstillende måte og er forpliktet til å yte bistand til reisende i vanskeligheter.   Dersom ikke annet fremgår kan følgende kontaktopplysninger benyttes ved behov, herunder ved anmodning om bistand ved vanskeligheter eller klage over konstatert mangel under reisen:

RCL Cruises Ltd
Postboks 114 Lilleaker
0216 Oslo
Telefon: 22 51 73 90
E-postadresse: infono@rccl.com

Vi kan kreve et rimelig gebyr tilsvarende våre faktiske kostnader for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Bestillinger gjort før 1. april 2017 er underlagt tidligere betalingsbetingelser som anvist på første mottatte faktura.

 

Retningslinjer og særskilte vilkår for våre reisende med bestillinger gjort før 1. juli 2018:

 

Retningslinjer for våre passasjerer ombord

Lovvalg og verneting

 "Disse bookingbetingelsene er underlagt norsk lov, og eventuelle krav som oppstår i forbindelse med din reise må rettes direkte til ditt lokale bookingkontor slik det fremgår av bestillingsbekreftelsen. Vi vil alltid søke å finne en minnelig løsning på et rettmessig krav, men dersom vi ikke kommer til enighet ved megling eller på annet vis, skal norske ordinære domstoler ha eksklusivt verneting."


Retningslinjer for passasjerer

Følgende Bookingbetingelser sammen med våre Generelle opplysninger og Retningslinjer for passasjerer utgjør grunnlaget for din kontrakt. Alle bookinger gjøres i henhold til disse betingelser og retningslinjer. Partene i kontrakten er deg og RCL Cruises Ltd., som påtar seg det juridiske ansvaret for gjennomføring av kontrakten slik det fremgår nedenfor. Du vil underrettes om hvem som er din kontraktspart på tidspunktet for bookingen og/eller i din bookingbekreftelse. I disse betingelsene skal "du" og "din/ditt/dine" vise til alle navngitte personer i bestillingen, og "vi", "oss", "vår" og ‘Royal Caribbean International®’ vise til RCL Cruises Ltd. Ditt lokale bookingkontor er RCL Cruises Ltd, Lilleakerveien 6D, Oslo.

Det er en betingelse for ombordstigning og opphold på våre skip at alle passasjerene overholder våre Retningslinjer for passasjerer. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre at alle passasjerene kan delta på en trygg og hyggelig cruiseferie og inneholder standarder for oppførsel som passasjerene skal følge under hele sitt opphold om bord på Royal Caribbean International, herunder ved frakt til og fra skipene, i terminalene, om bord i skipet, i anløpshavner, under utflukter i land og på våre egne destinasjoner.
Vennligst gjennomgå Retningslinjer for passasjerer (Guest Conduct Policy) som du finner her eller ved å kontakte ditt lokale bookingkontor for nærmere informasjon før avreise. 

 

Særskilte Vilkår

1. Hvordan bestiller jeg mitt cruise?
Kontakt vår bookingavdeling på telefon 22 51 73 90 eller ditt reisebyrå for å bestille cruise. Du kan også bestille på royalcaribbean.no


2. Hvordan blir cruiset bekreftet?
Når du har bestilt et cruise, vil du ha åpent kjøp i 3 dager* eller mindre (avhengig av hvor lang tid det er til avreise). Du vil motta et cruisetilbud (Booking Offer Details) per e-post. Når du ønsker å bekrefte cruisebestillingen, gjøres dette over telefonen eller til ditt reisebyrå. Ved bekreftelse av cruiset, ber vi vennligst om at du påser at navn som er opplyst stemmer i henhold til passet. Ved bekreftelse av cruiset betaler du et depositum til oss eller til ditt reisebyrå på NOK 2.000 per person + eventuell avbestillingsbeskyttelse på NOK 300 per person. Dersom betalingen ikke er oss i hende innen fristen som står i cruisetilbudet (Booking Offer Details), vil reservasjonen automatisk bli kansellert. Våre cruisepriser endrer seg etter tilbud og etterspørsel og vi kan dessverre ikke garantere den samme cruiseprisen, dersom betalingen ikke er gjort i tide. Etter du har betalt inn depositum + eventuell avbestillingsbeskyttelse, vil du motta en bekreftelse (Confirmation Invoice). Denne gjelder ved betaling av “din” restbeløp (du vil bare motta denne ene fakturaen fra oss). Be alltid om en kopi av bekreftelsen fra ditt reisebyrå. På fakturaen fremkommer detaljer om ditt cruise og eventuelt fly, samt beløp å betale. Dersom du bestiller fly i tillegg til cruise, betales dette i sin helhet ved bestillingstidspunkt.

NB! Vennligst se til at alle detaljer er korrekte ved bekreftelse av ditt cruise. Se punkt 13 for eventuelle endringer etter bekreftelse.

*Ved bestilling av cruise på våre hjemmesider gjelder ikke åpent kjøp. Ved endring /avbestilling av cruise bestilt på våre hjemmesider se punkt 9. og 13. 


3. Rabatter og tilbud
Siden Royal Caribbean har kontorer rundt om i verden, opererer vi også med egne tilbud i ulike markeder. Vi gjør derfor oppmerksom på at tilbud er forbeholdt enkelte land/markeder, og at man derfor må påse at tilbudet gjelder for det landet man reserverer reisen gjennom. Videre er det enkelte rabatter som ikke lar seg kombinere med andre rabattordninger.


4. Når skal jeg betale?
For betaling av depositum, vennligst se punkt 2. Ved endringer av betingelser fra tredje part, kan en tidligere betalingsfrist påkreves. Dersom du bruker kredittkort eller betalingskort for å betale ditt cruise direkte til oss, vil vi gjøre oppmerksom på at vi kan komme til å utføre transaksjonen via en bank i USA, og at din kortutsteder kan velge å belaste deg et utenlandsgebyr. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med din kortutsteders betingelser for slike utenlandstransaksjoner før du iverksetter betaling til oss. Følgende kredittkort godtas: Visa, Mastercard og American Express. Billetter kan kun sendes når bestillingen er registrert som fullt betalt hos Royal Caribbean. Ved bestilling mer enn 42 dager før avreise skal depositumet betales innen 7 dager eller mindre (avhengig av hvor lang tid det er til avreise). Dersom depositumet ikke er betalt innen fristen, vil reisen bli kansellert. Restbeløpet forfaller 42 dager før avreise. Ved bestilling mellom 42 til 15 dager før avreise skal betaling skal skje innen 24 timer. Dette kan gjøres med kredittkort hos Royal Caribbean på telefonnummer 22 51 73 90 ved bestilling 14 dager eller mindre før avreise. Totalbeløpet må betales med kredittkort/bankaxept ved bestilling.


5. Hva er inkludert i prisen?
De fleste prisene som er oppgitt gjelder per person i NOK når to personer deler rimeligste lugarkategori. Følgende er inkludert i cruiseprisen; lugar, alle måltider, underholdning og de fleste aktiviteter ombord, tips til lugar og restaurantpersonalet (i de aller fleste tilfeller) samt skatter og avgifter. Visse aktiviteter kan belastes med et tillegg i prisen. Med mindre annet er avtalt, er følgende ikke inkludert i prisen: Fly til- og fra reisemålet, utflukter, måltider i spesialrestauranter og personlige utgifter (for eksempel drikke, klesvask, helse- og skjønnhetspleie, telefonsamtaler osv.), hotellopphold og måltider i land, transport (med mindre annet er oppgitt), reiseforsikring og alt annet som ikke er uttrykkelig oppgitt som inkludert i prisen.


6. Finnes det aldersbegrensninger for å reise på cruise?
Spedbarn må være minst 6 måneder for å kunne reise. På ruter slik som transatlantiske, Hawaii og visse andre seilinger, må spedbarn være minst 12 måneder for å kunne reise. Det samme gjelder dersom seilingsruten tilsier tre eller flere sammenhengende sjødager. Alderen regnes fra cruisets første dag. På cruise i Europa, Asia, Australia og Sør-Amerika kan ingen personer under 18 år reise, eller ha egen lugar uten å være i følge med foreldre/foresatte eller annen person som har fylt 18 år. Dersom gjester under 18 år reiser med foreldre/foresatte, må disse ha lugar ved siden av eller rett ovenfor hverandre. På våre cruise i Nord-Amerika gjelder tilsvarende regler, men her er aldersgrensen 21 år. Alle mindreårige som er 17 år eller yngre ved reisens begynnelse og ikke er i følge med minst en av sine foreldre/foresatte, vil kun få anledning til å gå ombord i skipet og gjennomføre cruiset, dersom han/hun er ledsaget av en eller flere personer over 21 år (gjelder for Nord-Amerika) eller 18 år (gjelder for Europa, Asia, Austrailia og Sør-Amerkia) som har fått tillatelse fra en av den mindreåriges foreldre/foresatte til å ledsage den mindreårige (se punkt 7 for detaljer og nødvendig dokumentasjon). Dersom skriftlig tillatelse ikke kan fremlegges, vil den/de mindreårige ikke få anledning til å gå ombord i skipet eller gjennomføre cruiset. Vi er ikke ansvarlig og gir ingen erstatning for eventuelle kostnader, utgifter eller tap som måtte belastes den mindreårige, personen(e) som betaler for cruiset (dersom dette ikke er den mindreårige selv), eller andre personer som reiser sammen med den mindreårige og som bestemmer seg for ikke å gjennomføre cruiset når det ikke kan fremvises skriftlig tillatelse som beskrevet ovenfor. Gifte par med en minstealder på 18 år kan bestille individuell lugar (vigselsattest må framvises ved bestilling), når en av de har fylt 21 år ved avreise. Ombord er det visse fasiliteter med aldergrense. Utfyllende informasjon om fasiliteter med aldersgrense finnes i dagsprogrammet (Cruise Compass), som er tilgjengelig i resepsjonen (Guest Relations Desk).


7. Hva med barn som reiser uten foreldre eller formynder, eller barn med annet etternavn enn foreldre eller formynder?
Dersom barn under 18 år reiser med en av sine foreldre og har forskjellig etternavn, må det kunne fremvises en fødselsattest som beviser foreldreskap. Voksne som reiser med barn under 18 år som de ikke er foreldre til, plikter å vise frem barnets pass (og eventuelt visum), en signert bekreftelse av en av barnets foreldre om at barnet har tillatelse til å reise med sitt reisefølge, kopi av denne forelderens pass og en fødselsattest. Et bekreftelsesbrev* (notarial bekreftelse) signeres og stemples av en fagperson, for eksempel en advokat, lege eller dommer. Merk: Tillatelsen må også inneholde bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres, dersom en situasjon skulle oppstå og en lege mener at slik behandling må utføres umiddelbart. NB! Disse reglene gjelder også når barnet reiser med slektninger eller venner. Dersom barn reiser med fosterforeldre/verge må det også kunne fremvises gyldig dokumentasjon, som bekrefter at de er barnets foresatte. Alle dokumenter må være på engelsk og tas med ved innsjekking på havnen på avreisedagen.
* Bekreftelsesbrev kan printes ut her eller ved å kontakte oss på telefon 22 51 73 90.


8. For deg som er gravid:
Dersom du er gravid kan du reise på cruise frem til du er i uke 23 av svangerskapet. Har du kommet inn i svangerskapets 24. uke, kan du dessverre ikke reise på cruise.

9. Hvilke regler gjelder for avbestilling?
Om du, eller noen i ditt reisefølge, ikke kan reise, må du omgående informere oss eller ditt reisebyrå. Avbestilling skal foretas over telefon. Følgende regler gjelder:Avbestillingskostnad per person for selve cruiset:

14 dager eller mindre før avreise: 100 % av reisens grunnpris*
Mellom 15 og 41 dager før avreise: Depositum per person 2.000 NOK*
42 dager eller mer før avreise:  500 NOK per person*

Ved kansellering av fly gjelder egne regler. Vennligst ta kontakt med oss for nærmere  informasjon. Avbestillingsbeskyttelse refunderes ikke.

*Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å dra alene, må det betales et tillegg i prisen for singellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i en flermannslugar, eller om man avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inngår i et “pakketilbud”. Merk: Den personen som avbestiller vil følge vanlige avbestillingsregler.
**Reisens start beregnes ut i fra første bestilte element. Er det eksempelvis bestilt fly til avreisehavnen gjennom Royal Caribbean, regnes cruisets start ut i fra avreisetidspunkt for fly.


10. Trenger jeg avbestillingsbeskyttelse?
Ja, du bør tegne avbestillingsbeskyttelse. Vår avbestillingsbeskyttelse koster NOK 300 per person. Med avbestillingsbeskyttelsen kan du avbestille ditt cruise ved sykdom, mot en kostnad på NOK 250 per person. Dette forutsetter at en gyldig legeerklæring oversendes Royal Caribbean. Avbestillingsbeskyttelsen må være innbetalt ved bekreftelsestidspunkt for å være gyldig og refunderes ikke ved en avbestilling. Royal Caribbean avbestillingsbeskyttelse, som tegnes samtidig som du bestiller cruiset, gjelder om du må avbestille pga. egen sykdom/skade, eller om noen i din nærmeste familie (mor, far, søsken, barn eller besteforeldre) eller personen(e) i samme lugar, blir rammet av alvorlig sykdom/dødsfall (samtlige må ha avbestillingsbeskyttelse). Vær oppmerksom på at regler under punkt 7, NOTE 1 også gjelder for de med avbestillingsbeskyttelse. Etter bekreftelse av cruiset er det ikke mulig å legge til eller ta bort avbestillingsbeskyttelsen. Om du ved avbestilling fremviser legeerklæring, der din lege fraråder deg å reise på det aktuelle tidspunktet, får du tilbakebetalt korrekt beløp så snart Celebrity Cruises har godkjent legeerklæringen. De som reiser uten avbestillingsbeskyttelse avbestiller iht. Normale avbestillingsregler under punkt 9.


11. Hvilke pass- og visumkrav gjelder for min ferie?
Ta kontakt med gjeldende ambassader, ditt reisebyrå eller Royal Caribbean i god tid før avreise for opplysninger om hvilke pass- og visumkrav som gjelder for de landene du skal besøke på ditt cruise. Du kan finne informasjon om visumregler her. Vi tar forbehold om endringer i visumregler og alle reisende er selv ansvarlig for å ha rett dokumentasjon for å gjennomføre reisen. Vi anbefaler å søke om visum i god tid før avreise. Alle passasjerer må ha gyldig pass, uansett hvilket cruise de skal på med Royal Caribbean. Dette gjelder også våre cruise som går ut fra Skandinavia. Krav på gyldighetstid på passet avhenger av reisemål, men vi anbefaler at passet er gyldig seks måneder etter avsluttet reise. Nødpass godtas ikke som erstatning for ordinært pass. Studenter bosatt i USA må kunne fremvise gyldige dokumenter som viser at de er studenter ved en amerikansk undervisningsinstitusjon. Dokumentet må være i original form (I-20- eller DS-2019-skjema). Den 2. april 2004 formidlet amerikanske myndigheter at de fra 30. september 2004 vil utvide US-VISIT-programmets ankomst- og avgangsrutiner til å gjelde alle reisende, også de som reiser under det visumfrie programmet Visa Waiver Programme (VWP). Det betyr at reisende som ankommer til USA blir fotografert digitalt og får foretatt en digital skanning for fingeravtrykk. Fra den 12. januar 2009 må personer fra alle land som er medlemmer av USAs visumfritaksprogram (Visa Waiver Program) registrere seg elektronisk før avreise. Electronic System for Travel Authorization(ESTA) er navnet på visumprogrammets nye system. Ta kontakt med Royal Caribbean, reisebyrået eller den amerikanske ambassaden for mer informasjon. Merk: Denne informasjon kan endres, derfor må du i god tid før avreise selv kontrollere at opplysningene fortsatt stemmer.  

Navnet på billetten og i passet må overensstemme. I motsatt fall, kan du nektes adgang til flygningen/ cruiset. Vi beklager å måtte fraskrive oss ethvert ansvar dersom du nektes adgang til en flygning eller innreise i et land, eller på annen måte rammes av vanskeligheter eller utgifter som følge av at passet ikke blir godkjent eller mangler nødvendig(e) visum (visa). Enkelte havnemyndigheter kan iblant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet av cruiset. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien med deg hver gang du forlater skipet NB! Visumregler kan endres på kort varsel.


12. Flyreise i forbindelse med cruise.
Dersom flyreisen ikke arrangeres av Royal Caribbean, er du selv ansvarlig for å ha rikelig med tid mellom flyreise og cruise både ved avreise og hjemreise. Følgende gjelder når du har gjort din flybestilling gjennom Royal Caribbean. Hvis du av årsaker forårsaket av Royal Caribbean ikke rekker flyet, må du kontakte vår representant på flyplassen. Dersom en representant ikke er tilstede, ring 001 8002566649. (nummeret står også oppført i reisedokumentene). Denne tjenesten er bemannet av engelsktalende personale. Eventuelle endringer av flybillett skal gjøres i samarbeid med Royal Caribbean (billetter kjøpt på egenhånd refunderes ikke). Ved eventuelle innstillinger av flyavganger, forbeholder Royal Caribbean seg retten til å endre til en annen reiserute og flyselskap.


13. Kan jeg endre min bestilling etter at den er bekreftet?
Ja, forutsatt at det finnes ledige plasser i den lugarkategori og det cruise du ønsker å endre til. Endringer som innebærer endret avreisedag, skip, lugarkategori, eller reiselengde kan gjøres frem til 42 dager før avreise mot et administrasjonsgebyr på NOK 250 per person, foruten avgift som betales til flyselskapet. Om lignende endringer gjøres fra 42 dager før, og frem til avreise betraktes endringen som en avbestilling og behandles deretter som en ny bestilling (se punkt 9 for avbestillingsregler). Navnendring for cruisegjester koster NOK 250 per person og kan gjøres frem til 4 dager før avreise. Om endrignen omfatter fly gjelder særskilte vilkår. Kontakt Royal Caribbean for mer informasjon. Ved endrigner av flydetaljer (tidspunkt, flyrute, flyselskap, navn etc), vil det i tillegg til eventuelt gebyr fra flyselskapet, fra vår side påløpe et administrasjonsgebyr på NOK 250 per person. 


14. Hvilke opplysninger må jeg oppgi og hvorfor?
Fra tid til annen kan vi bli pålagt å videreformidle visse personopplysninger om våre gjester til USAs innvandringsmyndigheter, flyselskap og/eller andre autoriserte instanser. Sikkerhetsregler i USA krever at vi formidler visse personlige opplysninger til de amerikanske myndighetene. Disse opplysningene, som må være oss i hende senest 3 dager før avreise og forventes å inneholde eksakte personalia, blant annet passnummer, kontaktnummer i nødssituasjoner, samt forsikringsdetaljer. Vi anbefaler at du registrerer disse opplysningene ved å sjekke inn online før avreise. Du kan sjekke inn online her (Du  trenger ditt bestillingsnummer og seilingsdato). Dersom vi allerede har disse opplysningene ved bestillingstidspunktet, vennligst påse at opplysningene stemmer. Dersom du ikke oppgir korrekte opplysninger, eller mangler noen av opplysningene som kreves, kan du bli nektet innreise i USA, på flyvninger eller ombord på skipet. Vi aksepterer ingen unntak i denne sammenheng og gir ingen erstatning eller kompensasjon. Du vil selv være ansvarlig for hjemtransport, om en slik situasjon skulle oppstå. Vanlige avbestillingsregler vil gjelde i slike tilfeller.


15. Hvordan blir reklamasjoner og tvister håndtert?
Dersom du anser at avtalen ikke er innfridd, må du varsle oss eller ditt reisebyrå så snart som mulig. Gi beskjed til skipets ansatte, dersom eventuelle feil eller mangler oppstår etter ombordstigning. Dersom en feil eller mangel ikke blir meldt ombord, kan du miste din reklamasjonsrett. Det må alltid sendes inn en skriftlig reklamasjon til oss, og denne må være oss i hende senest 1 måned etter hjemkomst, dersom ikke spesielle grunner foreligger. Royal Caribbean behandler deretter reklamasjonen og sender en skriftlig tilbakemelding. Vi kan ikke godta reklamasjoner som er innsendt på vegne av andre. Reklamasjonen må skrives og  undertegnes av minst en av de reisende i samme reservasjon.


16. Hva skjer dersom det blir forsinkelse, endring i pris eller reiserute?
16.1.1 Forbehold om endring av reiserute før pakkereisens begynnelse
(I) Med endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse menes at Royal Caribbean International unnlater å anløpe en eller flere av de havner som Royal Caribbean International forut for pakkereisens begynnelse hadde annonsert at de skulle anløpe.


(II) Royal Caribbean International tar forbehold om at skip kan bli chartered før avreise og passasjerer med bestillinger inne må endres eller kanseleres.(III) Royal Caribbean International kan ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havnene eller følger hver del av den annonserte reiseruten, og forbeholder seg derfor retten til å foreta endringer i reiseruten i tilfeller som ligger utenfor Royal Caribbean kontroll. Dette gjelder bl.a.:

(IV) 
a) Hvis Royal Caribbean vurderer at skipets besetning og passasjerer ikke vil være i sikkerhet hvis Royal Caribbean anløper en eller flere planlagte havner. Årsakene til dette kan for eksempel være dårlige værforhold, krig, opprør, naturkatastrofer, brann, terror, demonstrasjoner, smittsom sykdom, uroligheter, ulykker mv. i en eller flere av de annonserte havnene.
b) Hvis en eller flere av de annonserte havnene har driftsproblemer, herunder trafikkopphopning (port congestion) mv.
c) Ved streik (lock-out) i en eller flere av havnene på reiseruten.
d) Ved uventede uforholdsmessig store økninger i havneavgiftene i en eller flere av de annonserte havnene.

Ved endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse vil Royal Caribbean avhjelpe reiseendringen ved å anløpe alternative havner. De alternative havnene vil i den grad det er mulig være sammenlignbar med den eller de opprinnelig annonserte havnene, og vil i den grad det er mulig ligge i nærheten av den opprinnelig annonserte ruten.

Kundene har ikke rett til erstatning eller avslag i prisen for pakkereisen når reiseruten endres før pakkereisens begynnelse. 


16.1.2 Forbehold om endring av reiserute etter pakkereisens begynnelse og om forsinkelse

(V) Med endring av reiseruten etter pakkereisens begynnelse menes at Royal Caribbean International utelater å anløpe en eller flere av de havnene som Royal Caribbean forut for pakkereisens begynnelse hadde annonsert at de skulle anløpe. 

(VI) Royal Caribbean kan ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havnene eller følger hver del av den annonserte reiseruten, og forbeholder seg derfor retten til å foreta endringer i reiseruten i tilfeller som ligger utenfor Royal Caribbeans kontroll. Dette gjelder bl.a.:

(VII)
a) Hvis Royal Caribbean International vurderer at skipets besetning og passasjerer ikke vil være i sikkerhet hvis Royal Caribbean anløper en eller flere av de annonserte havnene. Årsakene til dette kan for eksempel være dårlige værforhold, krig, opprør, naturkatastrofer, brann, terror, demonstrasjoner, smittsom sykdom, uroligheter, ulykker mv. i en eller flere av de annonserte havnene.
b) Hvis en eller flere av de annonserte havnene har driftsproblemer, herunder trafikkopphopning (port congestion) mv.
c) Ved streik (lock-out) i en eller flere av havnene på reiseruten
d) Ved uventede uforholdsmessig store økninger i havneavgiftene i en eller flere av de annonserte havnene

Ved endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse vil Royal Caribbean International avhjelpe reiseendringen ved å anløpe alternative havner. De alternative havnene vil i den grad det er mulig være sammenlignbar med den eller de opprinnelig annonserte havnene, og vil i den grad det er mulig ligge i nærheten av den opprinnelig annonserte ruten. Anløp i alternative havner skal anses som tilstrekkelig avhjelp i henhold til pakkereiseloven, og Royal Caribbean International vil derfor ikke gi kundene erstatning eller avslag i prisen for pakkereisen ved endring av reiseruten etter pakkereisens begynnelse. 

16.1.3 Forbehold om avvik i ankomst- og avreisetidene
(VIII) På grunn av de spesielle forhold ved cruisereiser og sjøtransport tar Royal Caribbean International forbehold om avvik i ankomst- og avreisetidene for de annonserte havnene. Det vises til klausul 1 og 2 ovenfor. 
(IX) Avvik i ankomst- eller avreisetidene gir ikke kundene rett til erstatning eller avslag i prisen for pakkereisen.  


17. Forhold som er helt utenfor vår kontroll?
Bortsett fra der det uttrykkelig framgår av disse vilkårene, fraskriver vi oss ethvert ansvar, inkludert erstatningsansvar, dersom ditt cruise eller en tjeneste vi har lovet å sørge for helt eller delvis ikke kan leveres som følge av forhold som er helt utenfor vår kontroll (“force majeure”). Med forhold som er helt utenfor vår kontroll, mener vi hendelser som verken vi eller leverandøren av den aktuelle tjenesten kunne ha forutsett eller unngått, til tross for alle rimelige forholdsregler. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare for krig, terrorhandlinger eller trussel om slike handlinger, opptøyer eller sivile uroligheter, streik, naturkatastrofer eller kjernefysiske katastrofer, brann, dårlig vær, helserisikoer, epidemier og alle lignende forhold som er utenfor vår kontroll.


18. Hvilke andre vilkår gjelder for ferien?
Flyselskaper, hotell og våre andre leverandører har egne betingelser som gjelder for ferien din. Enkelte av disse betingelsene begrenser eller unntar flyselskaper eller andre leverandører for ansvar ovenfor deg, ofte i samsvar med internasjonale konvensjoner.


19. Reisegaranti?
Royal Caribbean er medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyr at du får refundert dine penger og eventuelt garantert hjemtransport hvis ferien allerede er påbegynt og vi ikke skulle være i stand til å tilby deg den ferien du har fått bekreftet på grunn av insolvens. Royal Caribbean har stilt bankgaranti for alle nordiske passasjerer. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 og adresse: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.


20. Hva er mitt ansvar?
Du må sørge for at du har oppdaterte reisebestemmelser og oppdaterte priser når du bestiller din ferie.Vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle feil eller unøyaktige opplysninger grunnet bruk av utdatert katalog eller reisebestemmelser. Det er ditt ansvar å sørge for at du og ditt reisefølge har alle nødvendige pass, visum og andre reisedokumenter. Den enkelte passasjer (foreldre/foresatt hvis passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for, og skal erstatte, enhver skade som passasjeren måtte påføre skipet eller dets innredning, utstyr eller eiendom med vilje, uaktsomhet eller forsømmelse.


21. Hva er Royal Caribbeans ansvarsbegrensning?
Royal Caribbean ansvar gjelder ikke utover skipet. Passasjerene fritar Royal Caribbean for alt ansvar når det gjelder tap av eller skade på bagasje eller eiendom, for personskade eller dødsfall, og for tap på grunn av forsinkelse som oppstår ut fra handlinger, brist på handlinger, utelatelser eller forsømmelse av selvstendige underleverandører, for eksempel flyselskaper, hoteller, arrangører av utflukter, restauratører, transportselskaper eller andre leverandører av tjenester eller fasiliteter. Alt som er tilrettelagt for passasjerene av selvstendige leverandører, er foretatt kun av hensyn til passasjeren og utføres på passasjerens egen risiko. Nedenstående Allmenne vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, ß 2-1.


22. Hva er Royal Caribbeans ansvarsbegrensning innenfor EU?
Vårt ansvar for dødsfall, personlig skade og tapt eller skadet bagasje er, så langt det er tillatt etter norsk lov, regulert av Aten-konvensjonen av 1974, med de etterfølgende endringer som til enhver tid gjelder, inkludert men ikke begrenset til Aten-konvensjonen av 2002 og EU-direktiv 392/2009.


Bestillinger gjort før 1. april 2017 er underlagt tidligere betalingsbetingelser som anvist på første mottatte faktura.

My Personas

code: