RETNINGSLINJER OG SÆRSKILTE VILKÅR FOR VÅRE REISENDE

Følgende bestillingsvilkår samt eventuelle retningslinjer for gjesters helse, sikkerhet og oppførsel og andre retningslinjer du har fått oppgitt, danner grunnlaget for kontrakten din med oss. For øyeblikket har vi ytterligere vilkår og betingelser samt en ekstra personvernerklæring som beskriver hva vi har gjort i forbindelse med COVID-19.

Partene i kontrakten er deg selv og enten Royal Caribbean Cruises Ltd., som har base i Miami i Florida i USA, eller RCL Cruises Ltd., et engelsk selskap med registrert adresse Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Storbritannia, («vi», «oss», «RCL» eller «Royal Caribbean»), som skal påta seg det juridiske ansvaret for å oppfylle kontrakten din. RCL Cruises Ltd. er et datterselskap av Royal Caribbean Cruises Ltd. som er registrert i Storbritannia, og som er sistnevntes salgs- og markedsføringsrepresentant samme sted. Du får oppgitt hvem som er den relevante parten i kontrakten, når du bestiller, og/eller på bekreftelsesfakturaen.

Overordnet

Du ser på bestillingsvilkårene som gjelder for cruise med Royal Caribbean International (og eventuelle relaterte varer og tjenester bestilt gjennom Royal Caribbean Group) kun kjøpt i Norge. Disse bestillingsvilkårene er underlagt lovene i Norge, og eventuelle krav eller tvister må løses ved alternativ konfliktløsning eller under lovene og den eksklusive domsmyndigheten til Norges domstoler.

Hvis du har spørsmål om hvilke bestillingsvilkår som gjelder for bestillingen din (eller enhver relaterte varer og tjenester), kontakt ditt reisebyrå eller din lokale RCL-representant.

Disse bestillingsvilkårene sammen med våre retningslinjer for gjesteatferd og eventuelle andre gjeldende retningslinjer eller tilleggsvilkår er tilgjengelig på https://www.royalcaribbean.com/nor/no/resources/booking-conditions eller på forespørsel, som utgjør grunnlaget for din kontrakt med oss og gjelder for din bestilling. I tilfelle manglende overensstemmelse, skal disse bestillingsvilkårene gjelde med mindre vi varsler deg om noe annet. Der du foretar en bestilling direkte hos oss, er partene i kontrakten du og enten Royal Caribbean Cruises Ltd eller RCL Cruises Ltd, avhengig av hvilken av disse enhetene som skal drifte cruiseskipet ("fartøyet") du seiler med ("transportøren"). Du vil bli informert om den aktuelle avtaleparten ved bestilling og/eller på bekreftelsesfakturaen

"Transportør" skal omfatte: (i) fartøyet, eller ethvert erstattet skip; (ii) fartøyets operatør; (iii) med hensyn til delen av utflukt på land av en CruiseTour, operatøren av den bestemte utflukten på land (inkludert eventuelle transport- eller overnattingsleverandører); og (iv) eierne, lederne, befrakterne, morselskapet, datterselskapet, tilknyttede- og rettsetterfølgende selskaper og overdragere til transportøren som er identifisert i disse bestillingsvilkårene. Transportør skal også inkludere ledere, direktører, ansatte, agenter, mannskap eller førere til transportøren. Utelukkelsene eller ansvarsbegrensningene til transportør som er kunngjort til deg i disse bestillingsvilkårene, samt alle rettigheter, forsvar eller immuniteter vi varsler deg om, skal også gjelde og være til fordel for agenter, uavhengige kontraktører, konsesjonshavere og leverandører av transportør, samt eiere og operatører av alle landeiendommer som fartøyet kan anløpe, så vel som eiere, designere, installatører, leverandører og produsenter av fartøyet eller transportfasiliteter, eller deler av disse, sammen med ansatte og hjelpere av hvert av de foregående, og/eller eventuelle sjøsettinger, hjelpefartøyer eller fasiliteter av noe slag som tilhører eller leveres av noen av enhetene identifisert i dette avsnittet.

I disse bestillingsvilkårene betyr "du" og "din/dine" alle personer som er navngitt på en bestilling, og "vi", "oss", "vi selv" og "Royal Caribbean" betyr enten Royal Caribbean Cruises Ltd eller RCL Cruises Ltd som vil bli bestemt som transportør under disse bestillingsvilkårene. RCL Cruises Ltd. er et britisk registrert datterselskap og britisk salgs- og markedsføringsagent for Royal Caribbean Cruises Ltd. Ditt lokale bestillingskontor er RCL Cruises Ltd med registrert adresse i Building 7, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Hvis du bestiller en ferie som kun er cruise, en fly og cruise-ferie eller bygger din egen pakke med oss fra Royal Caribbean®, kan du med sikkerhet vite at vi skal ha ansvar for at alle aspekter av ferien din blir riktig utført.

Hvis du bestiller en ferie som kun er cruise fra Royal Caribbean® i forbindelse med andre tjenester (som flyreiser, overnatting på land og/eller bakketransport) som organiseres eller tilbys av et reisebyrå eller turoperatør ("reisearrangør") som du bestiller av og som ikke er levert av oss, vil kontrakten din for hele ferien din, inkludert cruiset og alle andre slike tjenester og ordninger, være hos din reisearrangør og ikke med oss. Reisearrangørens egne bestillingsvilkår vil gjelde for din kontrakt. Sørg for at du får en kopi av disse fra reisearrangøren før eller ved bestilling. Vær oppmerksom på at vi ikke har noe ansvar overfor deg under disse omstendighetene. Men i tilfelle vi blir funnet ansvarlige overfor deg på et hvilket som helst grunnlag, vil vårt ansvar og/eller forpliktelser overfor deg eller din arrangør ikke være større eller forskjellig fra ansvaret og forpliktelsene vi har under disse bestillingsvilkårene overfor forbrukere som har en kontrakt med oss. I enhver slik situasjon vil vi være berettiget til å stole på alle innsigelser, utelukkelser og begrensninger i bestillingsvilkårene angitt nedenfor.

Vi har ytterligere tiltak og tilleggsvilkår i forhold til COVID-19. Disse beskriver helsescreenings- og testprosessene våre før du seiler for å sikre at du ikke har COVID-19. Du må delta i og følge prosessene vi har, inkludert helsescreening og testing, for å forhindre spredning av COVID-19 om bord. Vi har forsterket sanitærforhold om bord og har gjort endringer slik at du har sosial avstand om bord. Dette kan bety at enkelte fasiliteter og restauranter ikke er åpne for full kapasitet eller kan endre seg fra tid til annen. Du vil bli pålagt å isolere deg om bord hvis du får, eller vi mistenker at du har fått, COVID-19. Du må ha reiseforsikring som dekker medisinsk behandling, karantene og hjemtransport i tilfelle du får COVID-19. Vi vil tilveiebringe en fremtidig cruisekreditt hvis du har symptomer på COVID-19 før du seiler. Vi kan refundere hele eller deler av cruiseprisen hvis du tester positivt for COVID-19 under seilingen. Regjeringer og offentlige myndigheter fortsetter å utvikle retningslinjer og endre reglene. Våre egne prosesser og prosedyrer endres i tråd med disse retningslinjene. Dette betyr at vi kanskje må å gjøre endringer på seilingen din og/eller det vi krever av deg før og under seilasen med oss. Du må overholde våre retningslinjer for helse til gjester, sikkerhet og atferd (også kalt "Retningslinjer for gjesteatferd") mens du er om bord. 

Vær også oppmerksom på retningslinjene våre for avslag på transport. Vi har publisert en oppdatering av personvernerklæringen vår som beskriver hvordan vi vil bruke dine personopplysninger som en del av de ekstra forholdsreglene vi tar i forhold til COVID-19. Vær oppmerksom på at vi vil samle inn og bruke personopplysninger, inkludert helseopplysninger, i forbindelse med disse tiltakene, og kan avsløre dette til helse- eller havnemyndigheter hvis nødvendig.

Kombinasjonen av reisetjenester som tilbys til deg, er en pakke i henhold til direktiv (EU) 2015/2302 som vedtatt i engelsk lov i "The Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018". Derfor vil alle bestillinger dra nytte av alle EU-rettigheter som gjelder for pakker i henhold til gjeldende lov på bestillingstidspunktet. Royal Caribbean Cruises Ltd vil være fullt ansvarlig for riktig oppfyllelse av pakken som helhet. I tillegg, som lovpålagt, har Royal Caribbean Cruises Ltd beskyttelse på plass for å refundere betalingene dine og, der transport er inkludert i pakken, for å sikre hjemtransport i tilfelle betalingsudyktighet.


RETNINGSLINJER FOR HELSESIKKERHET, GJESTEATFERD OG ANDRE RETNINGSLINJER


Det skal være en betingelse for å gå om bord og forbli om bord på ethvert av våre skip, at alle gjester under hele oppholdet overholder våre retningslinjer for sikkerhet for gjester og gjesteatferd ("Retningslinjer for gjesteatferd"). Disse retningslinjene er utformet for å sikre at alle gjester er i stand til å delta i en trygg og fornøyelig cruiseferie, og som sådan setter retningslinjene for gjesteatferd frem atferdsstandarder som gjestene skal følge gjennom hele deres Royal Caribbean International-cruiseferie, inkludert transport til og fra skip, inne i terminaler, om bord, i anløpshavner, under utflukter på land og på våre private destinasjoner. Les retningslinjene for gjesteatferd på www.royalcaribbean.com/nor/no/terms-and-conditions eller kontakt ditt lokale bestillingskontor nedenfor for mer informasjon før reisen:

RCL Cruises Ltd
Postboks 114, Lilleaker
0216 Oslo
Telefonnummer 22 51 37 90  
E-postadresse infono@rccl.com

   

Kombinasjonen av reisetjenester som tilbys deg er en pakke i henhold til direktiv (EU) 2015/2302 som er innført i norsk lov. Derfor vil alle bestillinger dra nytte av alle EU-rettigheter som gjelder for pakker i henhold til gjeldende lov på bestillingstidspunktet. Royal Caribbean Cruises Ltd vil være fullt ansvarlig for riktig oppfyllelse av pakken som helhet. I tillegg, som lovpålagt, har Royal Caribbean Cruises Ltd beskyttelse på plass for å refundere betalingene dine og, der transport er inkludert i pakken, for å sikre hjemtransport i tilfelle betalingsudyktighet.

De viktigste rettighetene i henhold til direktiv (EU) 2015/2302 er tilgjengelig for at du kan se på https://www.royalcaribbean.com/nor/no/resources/booking-conditions.

 

Retningslinjer for passasjerer

Det er en betingelse for ombordstigning og opphold på våre skip at alle reisende overholder våre Retningslinjer for passasjerer. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre at alle reisende kan delta på en trygg og hyggelig cruiseferie og inneholder standarder for oppførsel som reisende skal følge under hele sitt opphold om bord på våre cruise, herunder ved frakt til og fra skipene, i terminalene, om bord i skipet, i anløpshavner, under utflukter i land og på våre egne destinasjoner.

Vennligst gjennomgå Retningslinjer for passasjerer (Guest Conduct Policy) før avreise. Retningslinjene finner du her eller ved å kontakte RCL Cruises Ltd. eller ditt reisebyrå for nærmere informasjon før avreise. 

   

Særskilte Vilkår

1. Hvordan bestiller jeg mitt cruise?
Kontakt vår booking avdeling på telefon 22 51 37 90*lokale takster gjelder, eller ditt reisebyrå for å bestille cruise. Du kan også bestille på www.royalcaribbean.no

Gjester som kjøper sin reise via vår nettside, må sørge for at all informasjon er riktig når du bestiller, ettersom endrings- eller avbestillingsgebyrer kan gjelde for komponenter som du ønsker å endre på et senere tidspunkt på grunn av feil eller uaktsomhet fra din side. For alle standardbestillinger med fly / cruise eller bare cruise du foretar hos oss, må du betale et depositum på NOK 2000 per person. Dette depositumet gjelder også når du bestiller flere sammenhengende cruise, ettersom vi kun tar ett depositum per person for hele turen. Hvis du legger til flyreiser, hoteller, eller andre komponenter til ferien din, kan det hende vi krever et høyere depositum for at vi skal kunne garantere disse komponentene.

Etter at du har betalt inn depositum + eventuell avbestillingsbeskyttelse, vil du motta en bekreftelse (Confirmation Invoice). Denne gjelder ved betaling av “ditt” restbeløp (du vil bare motta denne ene fakturaen fra oss). Be alltid om en kopi av bekreftelsen. På bekreftelsen fremkommer detaljer om ditt cruise og eventuelt fly, samt beløp å betale. 

Vær oppmerksom på at du også kan bestille et fremtidig cruise når du er ombord på et av skipene våre ved hjelp av programmene våre "Bestill nå" eller "Bestill senere". Kontakt selgeren vår om bord for mer informasjon. Vilkår og betingelser gjelder for Royal Caribbean Internationals bestillinger om bord, så sørg for at du sjekker fakturaen nøye når du bestiller. Alle bestillinger om bord dekkes av disse bestillingsbetingelsene. Ditt fulle navn, inkludert hvilket som helst mellomnavn, slik det vises i passet ditt, og fødselsdatoen din må oppgis ved bestilling. Vær oppmerksom på at alle betalinger du gjør til oss med debet- eller kredittkort vil bli gjort opp via en bank i USA, og derfor kan kortutstederen din velge å kreve et tilleggsgebyr. Se vilkårene for debet- eller kredittkortet ditt for mer informasjon. For gjester som bestiller ombord på et av skipene våre, kan det hende at andre innskuddsregler gjelder. Full informasjon vil bli gitt ved bestilling.

1.2 HVORDAN BEKREFTES CRUISE?

Forutsatt at den valgte ferieturen din er tilgjengelig, at du har fullført bestillingsprosessen, godkjent våre bestillingsbetingelser og at vi har mottatt alle betalinger, sender vi bekreftelsesfakturaen til deg (hvis du bestiller direkte) eller til ditt reisebyrå. Vær oppmerksom på at det kanskje ikke er mulig å bekrefte flyopplysningene dine på dette tidspunktet. I så fall vil disse bli bekreftet på et senere tidspunkt. En bindende avtale mellom oss oppstår når vi sender bekreftelsesfakturaen. En avtale vil eksistere på dette tidspunktet, selv om vi ikke kan bekrefte flyopplysningene dine på det tidspunktet. Denne fakturaen viser det gjenværende beløpet på ferieturen din, som fortsatt må betales, samt flyopplysningene dine (hvis aktuelt og / eller tilgjengelig).

Ved bekreftelse av cruiset, ber vi vennligst om at du påser at navn som er opplyst stemmer i henhold til passet. Ved bekreftelse av cruiset betaler du et depositum til oss eller til ditt reisebyrå på NOK 2.000 per person. 

Etter at du har betalt inn depositum vil du motta en bekreftelse (Confirmation Invoice). Denne gjelder ved betaling av “ditt” restbeløp (du vil bare motta denne ene fakturaen fra oss). Be alltid om en kopi av bekreftelsen. På bekreftelsen fremkommer detaljer om ditt cruise og eventuelt fly, samt beløp å betale. Dersom du bestiller fly i tillegg til cruise, betales dette i sin helhet ved bestillingstidspunkt.

NB! Vennligst se til at alle detaljer er korrekte ved bekreftelse av ditt cruise. Se punkt 13 for eventuelle endringer etter bekreftelse.

*Ved bestilling av cruise på våre hjemmesider har du ikke åpent kjøp. Ved endring /avbestilling av cruise bestilt på våre hjemmesider se punkt 9 og 13

 

HVA ER EN ’USPESIFISERT’ (GTY) BESTILLING?
Vi kan (etter eget skjønn) tilby deg muligheten til å foreta en uspesifisert (GTY) bestilling. Dette betyr at du kan bestille en lugar i garantert minimumskategori, (spesifisert av oss før bestilling) på ditt valgte skip. Den eksakte plasseringen av lugaren på skipet avgjøres av oss (etter eget skjønn) og til enhver tid fram til innsjekking i havnen. Når du har fått tildelt din GTY-lugar, kan du ikke foreta endringer. Fordelene for deg med en GTY-lugar er at etter at bestillingen er bekreftet, kan vi (etter eget skjønn) oppgradere lugaren til en høyere kategori enn du opprinnelig bestilte, uten ekstra kostnad. Under alle omstendigheter er du minimum garantert en lugar i klassen vi tilbyr ved bestilling. Lugaren vi tildeler vil være egnet for det antall gjester som skal bo der, og dette kan bety at du tildeles en lugar med overkøyer som nås med stige. Overkøyer kan kun brukes av gjester over 6 år, så GTY-lugarer anbefales ikke for unge familier. Hvis du har særskilte krav til lugaren eller dens beliggenhet, eller reiser med familie eller venner (spesielt barn) du vil være nær, anbefaler vi ikke at du bestiller en GTY. Av og til har vi kampanjer på GTY-tilbud. Slike salgsfremmende GTY-kategorier er definert som følger: WS - Uspesifisert suite* XB – Uspesifisert balkonglugar med havutsikt  XN – Uspesifisert balkonglugar mot Central Park eller Boardwalk YO – Uspesifisert utvendig lugar ZI – Uspesifisert Innvendig lugar * - Lugarens romløsning og fordeler varierer etter kategori. For suiter vil suite-fordelene variere avhengig av hvilken lugarkategori som du blir tildelt. Vær oppmerksom: Hvis du bestiller 2 eller flere påfølgende cruise, og dersom ett eller alle cruisene er booket som uspesifisert, kan du bli tildelt forskjellige lugarer på hvert cruise, noe som nødvendiggjør skifte av lugar på byttedagen mellom cruisene.


2. Rabatter og tilbud
Siden vi har kontorer rundt om i verden, opererer vi med egne tilbud i ulike markeder. Vi gjør derfor oppmerksom på at tilbud er forbeholdt enkelte land/markeder, og at du derfor må påse at tilbudet gjelder for det landet du reserverer reisen gjennom. Videre er det enkelte rabatter som ikke lar seg kombinere med andre rabattordninger.


3. Når skal jeg betale?
Ved bekreftelse av cruiset skal du betale et depositum på NOK 2.000 per person, se også punkt 2. Ved bestilling mer enn 42 dager før avreise skal depositumet betales innen tre dager. Dersom depositumet ikke er betalt innen den fastsatte fristen, vil reisen bli kansellert. 

Restbeløpet forfaller 42 dager før avreise. Ved bestilling 42 dager eller mindre før avreise, skal totalbeløpet betales innen 24 timer med kredittkort/bankaxept. I sistnevnte tilfelle kan betaling gjøres med kredittkort hos RCLCruises Ltd. på telefonnummer 22 51 37 90.

Ved endringer av betingelser fra tredje part kan avvikende betalingsfrister forekomme.

Dersom du bruker kredittkort eller betalingskort for å betale ditt cruise direkte til oss, vil vi gjøre oppmerksom på at vi kan komme til å utføre transaksjonen via en bank i USA, og at din kortutsteder kan velge å belaste deg et utenlandsgebyr. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med din kortutsteders betingelser for slike utenlandstransaksjoner før du iverksetter betaling til oss. Følgende kredittkort godtas: Visa, Mastercard og American Express. Billetter kan kun sendes når bestillingen er registrert som fullt betalt hos RCL Cruises Ltd..


4. Hva er inkludert i prisen?
De fleste prisene som er oppgitt gjelder per person i NOK når to personer deler rimeligste lugarkategori. Følgende er som hovedregel inkludert i cruiseprisen; lugar, alle måltider, underholdning og de fleste aktiviteter ombord, tips til lugar og restaurantpersonalet samt skatter og avgifter. Visse aktiviteter kan belastes med et tillegg i prisen. Med mindre annet er avtalt, er følgende ikke inkludert i prisen: Fly til- og fra reisemålet, utflukter, måltider i spesialrestauranter og personlige utgifter (for eksempel drikke, klesvask, helse- og skjønnhetspleie, telefonsamtaler, internett, osv.), hotellopphold og måltider i land, transport (med mindre annet er oppgitt), reiseforsikring og alt annet som ikke er uttrykkelig oppgitt som inkludert i prisen.


5. Finnes det aldersbegrensninger for å reise på cruise?
Spedbarn må være minst 6 måneder for å kunne reise. På ruter slik som transatlantiske, Hawaii og visse andre seilinger, må spedbarn være minst 12 måneder for å kunne reise. Det samme gjelder dersom seilingsruten tilsier tre eller flere sammenhengende sjødager. Alderen regnes fra cruisets første dag.

På cruise i Europa, Asia, Australia og Sør-Amerika kan ingen personer under 18 år reise, eller ha egen lugar uten å være i følge med foreldre/foresatte eller annen person som har fylt 18 år. Dersom gjester under 18 år reiser med foreldre/foresatte, må disse ha lugar ved siden av eller rett ovenfor hverandre. På våre cruise i Nord-Amerika gjelder tilsvarende regler, men her er aldersgrensen 21 år. Alle mindreårige som er 17 år eller yngre ved reisens begynnelse og ikke er i følge med minst en av sine foreldre/foresatte, vil kun få anledning til å gå ombord i skipet og gjennomføre cruiset, dersom han/hun er ledsaget av en eller flere personer over 21 år (gjelder for Nord-Amerika) eller 18 år (gjelder for Europa, Asia, Austrailia og Sør-Amerika) som har fått tillatelse fra en av den mindreåriges foreldre/foresatte til å ledsage den mindreårige (se punkt 7 for detaljer og nødvendig dokumentasjon). Dersom skriftlig tillatelse ikke kan fremlegges, vil den/de mindreårige ikke få anledning til å gå ombord i skipet eller gjennomføre cruiset. Vi er ikke ansvarlig og gir ingen erstatning for eventuelle kostnader, utgifter eller tap som måtte belastes den mindreårige, personen(e) som betaler for cruiset (dersom dette ikke er den mindreårige selv), eller andre personer som reiser sammen med den mindreårige og som bestemmer seg for ikke å gjennomføre cruiset når det ikke kan fremvises skriftlig tillatelse som beskrevet ovenfor. Gifte par med en minstealder på 18 år kan bestille individuell lugar (vigselsattest må framvises ved bestilling), når en av de har fylt 21 år ved avreise.

Ombord er det visse fasiliteter med aldergrense. Utfyllende informasjon om fasiliteter med aldersgrense finnes i dagsprogrammet (Cruise Compass), som er tilgjengelig i resepsjonen (Guest Relations Desk).


6. Hva med barn som reiser uten foreldre eller formynder, eller barn med annet etternavn enn foreldre eller formynder?
Dersom barn under 18 år reiser med en av sine foreldre og har forskjellig etternavn, må det kunne fremvises en fødselsattest som beviser foreldreskap. Voksne som reiser med barn under 18 år som de ikke er foreldre til, plikter å vise frem barnets pass (og eventuelt visum), en signert bekreftelse fra en av barnets foreldre om at barnet har tillatelse til å reise med sitt reisefølge, kopi av denne forelderens pass og en fødselsattest. Tillatelsen må stadfestes ved en notorialbekreftelse utstedt av en norsk tingrett eller av byfogden i Oslo (https://www.domstol.no/no/Andre-arend-i-domstolen/notarialbekreftelse/). Merk: Tillatelsen må også inneholde bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres, dersom en situasjon skulle oppstå og en lege mener at slik behandling må utføres umiddelbart. NB! Disse reglene gjelder også når barnet reiser med slektninger eller venner. Dersom barn reiser med fosterforeldre/verge må det også kunne fremvises gyldig dokumentasjon, som bekrefter at de er barnets foresatte. Alle dokumenter må være på engelsk og tas med ved innsjekking på havnen på avreisedagen. * Bekreftelsesbrev finner du her eller ved å kontakte oss på telefon 22 51 37 90.


7. For deg som er gravid eller har spesielle behov:
Dersom du er gravid kan du reise på cruise frem til du er i uke 23 av svangerskapet. Har du kommet inn i svangerskapets 24. uke, kan du dessverre ikke reise på cruise.

Dersom du har spesielle behov ber vi om at du gir oss nødvendig informasjon om dette. Basert på informasjonen vi får fra deg, vil vi vurdere hvorvidt den bestilte reisen kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Dersom vi vurderer at reisen, grunnet dine behov, ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte vil vi ta kontakt med deg så raskt som mulig for å redegjøre for våre vurderinger og diskutere konsekvensene av dette. Alle reisende som vurderer å booke et cruise med RCL Cruises Ltd., kan ta kontakt med oss i forkant for å diskutere eventuelle spesielle behov. Vi kan da på generelt grunnlag vurdere hvorvidt det aktuelle cruiset vil kunne gjennomføres på forsvarlig måte. Sensitive personopplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt. 

8. Hvilke regler gjelder for avbestilling og overdragelse av reisen?
8.1 Avbestilling mot gebyr
Du kan til enhver tid før avreise avbestille ditt cruise mot betaling av et avbestillingsgebyr i henhold til retningslinjene i dette punkt 9. Dersom du ønsker å avbestille ditt cruise må du omgående informere oss eller ditt reisebyrå. Avbestilling skal foretas over telefon på 22 51 37 90 eller per epost på infono@rccl.com.  Dersom du har booket via et reisebyrå, må du kontakte ditt reisebyrå for kansellering. Følgende regler gjelder for avbestilling: Avbestillingskostnad per person for selve cruiset:

  • Avbestilling 14 dager eller mindre før avreise: 100 % av reisens grunnpris*
  • Avbestilling mellom 15 og 41 dager før avreise: Depositum per person 2.000 NOK*
  • Avbestilling 42 dager eller mer før avreise: 500 NOK per person*

Ved kansellering av fly gjelder egne regler. Vennligst ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Vi vil tilbakebetale eventuelle refusjoner uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at reisen er avbestilt. 

 

*Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å reise alene, må det betales et tillegg i prisen for singellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i en flermannslugar, eller om man avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inngår i et “pakketilbud”. Merk: Den personen som avbestiller vil følge vanlige avbestillingsregler. 
Reisens start beregnes fra første bestilte element. Er det eksempelvis bestilt fly til avreisehavnen gjennom RCL Cruises Ltd., regnes cruisets start ut i fra avreisetidspunkt for fly.

8.2 Avbestilling uten gebyr
Du kan avbestille din reise uten gebyr dersom avbestillingen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter i tilknytning til reisemålet, som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av de reisende. Ved avbestilling som følge av slike uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, vil du ha rett til refusjon av pakkereisens pris. Eventuell refusjon utbetales innen 14 dager. Du vil ikke ha rett til å kreve erstatning, se om dette i punkt 17. 

8.3 Overdragelse av reisen
Du kan overdra ditt cruise til en annen reisende som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta på cruiset, eksempelvis krav til alder, visum og helse. Du må betale de kostnader som overdragelsen medfører. Ved overdragelse av cruise vil det normalt påløpe administrasjonskostnader på NOK 250. Om endringen omfatter fly, kan ytterligere kostnader påløpe. Dokumentasjon for kostnadene er tilgjengelig på forespørsel.

Retten til å overdra ditt cruise gjelder bare dersom du underretter oss eller ditt reisebyrå om overdragelsen på et varig medium, innen rimelig tid før avreise. Et varsel om overdragelse senest syv dager før avreise vil anses rimelig.


9. Hvilke pass- og visumkrav gjelder for min ferie?
Ta kontakt med gjeldende ambassader, ditt reisebyrå eller RCL Cruises Ltd. i god tid før avreise for opplysninger om hvilke pass- og visumkrav som gjelder for de landene du skal besøke på ditt cruise. Du kan finne informasjon om visumregler her. Vi tar forbehold om endringer i visumregler og alle reisende er selv ansvarlig for å ha rett dokumentasjon for å gjennomføre reisen. Vi anbefaler å søke om visum i god tid før avreise da det kan være ventetid.

Alle passasjerer må ha gyldig pass, uansett hvilket cruise de skal på med RCL Cruises Ltd. Dette gjelder også våre cruise som går ut fra Skandinavia. Krav på gyldighetstid på passet avhenger av reisemål, men vi anbefaler at passet er gyldig seks måneder etter avsluttet reise. Nødpass godtas ikke som erstatning for ordinært pass. Studenter bosatt i USA må kunne fremvise gyldige dokumenter som viser at de er studenter ved en amerikansk undervisningsinstitusjon. Dokumentet må være i original form (I-20- eller DS-2019-skjema). Den 2. april 2004 formidlet amerikanske myndigheter at de fra 30. september 2004 vil utvide US-VISIT-programmets ankomst- og avgangsrutiner til å gjelde alle reisende, også de som reiser under det visumfrie programmet Visa Waiver Programme (VWP). Det betyr at reisende som ankommer til USA blir fotografert digitalt og får foretatt en digital skanning for fingeravtrykk. Fra den 12. januar 2009 må personer fra alle land som er medlemmer av USAs visumfritaksprogram (Visa Waiver Program) registrere seg elektronisk før avreise. Electronic System for Travel Authorization(ESTA) er navnet på visumprogrammets nye system. Ta kontakt med RCL Cruises Ltd., reisebyrået eller den amerikanske ambassaden for mer informasjon. Merk: Denne informasjon kan endres, derfor må du i god tid før avreise selv kontrollere at opplysningene fortsatt stemmer.  

Navnet på billetten må samsvare med navnet i passet. I motsatt fall, kan du nektes adgang til flygningen/ cruiset. Vi beklager å måtte fraskrive oss ethvert ansvar dersom du nektes adgang til en flygning eller innreise i et land, eller på annen måte rammes av vanskeligheter eller utgifter som følge av at passet ikke blir godkjent eller mangler nødvendig visum (visa). Enkelte havnemyndigheter kan iblant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet av cruiset. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien med deg hver gang du forlater skipet. NB! Visumregler kan endres på kort varsel.

 

11. Flyreise i forbindelse med cruise.
Dersom flyreisen er bestilt separat, inngår ikke flyreisen som en del av pakkereisen og flyreisen vil derfor ikke være omfattet av de rettighetene som gjelder for pakkereiser. Du er selv ansvarlig for å ha rikelig med tid mellom flyreise og cruise både ved avreise og hjemreise. 

Dersom du har bestilt flyreise gjennom RCL Cruises Ltd. vil flyreisen inngå som en del av pakkereisen og du vil for hele reisen være omfattet av de rettigheter som gjelder for pakkereiser. Hvis du av årsaker forårsaket av RCL Cruises Ltd. ikke rekker flyet, må du kontakte vår representant på flyplassen. Dersom en representant ikke er tilstede, ring 001 8002566649. (nummeret står også oppført i reisedokumentene). Denne tjenesten er bemannet av engelsktalende personale. Eventuelle endringer av flybillett skal gjøres i samarbeid med RCL Cruises Ltd. (billetter kjøpt på egenhånd er vi ikke ansvarlig for). Ved eventuelle innstillinger av flyavganger, forbeholder RCL Cruises Ltd. seg retten til å endre til en annen reiserute og flyselskap.

 

11.Generelle bestillingsbetingelser for flybookinger

På tidspunktet for utstedelsen av disse vilkårene er EU-flyselskaper pålagt å videreformidle personlig informasjon om passasjerer (hovedsakelig, men ikke utelukkende, informasjon på datasiden til passasjers pass) til de amerikanske myndighetene samt gjeldende myndigheter i andre land der du reiser før datoen for en eventuell flybestilling. Selv om vi kan innhente noe av informasjonen vi trenger fra deg når du bestiller, krever vi også at du gir oss ytterligere personlig informasjon innen bestemte tidsfrister. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppgir personlige opplysninger for alle gjester (inkludert fulle navn, fødselsdatoer og passopplysninger) gjennom vår online innsjekkingsprosess så snart som mulig etter at bestillingen er gjort, da dette vil hjelpe oss å sikre at vi kan utstede alle fly- og nøyaktige detaljer innen tidsfrister vi spesifiserer, har vi rett til å nekte din bestilling eller behandle slik unnlatelse av å gi slik informasjon innen de tidsfrister som er angitt som en kansellering av ferien. Hvis du ikke har gitt oss fullstendig og nøyaktig informasjon, kan det hende at reisefølget ikke har lov til å gå ombord på cruiseskipet eller flyet.  Der dette skjer grunnet at du ikke fullfører slike forpliktelser, kan vi ikke ta ansvar overfor deg eller ditt reisefølge, og ingen kompensasjon eller refusjon til deg og reisefølget vil bli tilgodesett under slike omstendigheter, og du vil være ansvarlig for dine egne videre- / returreiser. Videre, hvis en slik unnlatelse av å oppgi denne informasjonen resulterer i at det pålegges bøter, tilleggsavgifter eller annen økonomisk bot, vil du også være ansvarlig for å refundere oss. Se også vår personvernerklæring tilgjengelig på nettstedet.

 

Fra flyplass til havn

11.1 Hvordan kommer jeg meg fra flyplassen til havnen?

På våre standard fly / cruise-pakkereiser tilbyr vi flyavganger fra et utvalg av nordiske flyplasser. Noen flyreiser kan medføre et tillegg som vil bli informert om når du bestiller. Vær oppmerksom på at vi ikke alltid kan tilby direktefly til våre gjester, da dette er avhengig av flyselskapets rutetider og tilgjengelighet. Hvor du lager din egen pakke, hvis du trenger transport, må du legge dem til i bestillingen din, da disse ikke blir lagt til automatisk.

 

Alle flyreiser er underlagt følgende betingelser:

Alle flyreiser er avhengig av tilgjengelighet og vilkårene for transport av det aktuelle flyselskapet, som kan vises på flyselskapets dedikerte nettsted eller er tilgjengelig på forespørsel. Disse vilkårene angir dine rettigheter og forpliktelser som du må overholde. I tilfelle det påløper kostnader på grunn av at du ikke overholder transportvilkårene, forbeholder vi oss retten til å overføre slike kostnader til deg. Mens datoene for utreise og returflyvning blir informert når du bestiller, kan det hende at flytidene og / eller rutene ikke vises på bekreftelsesfakturaen. Flytidene som vises på bekreftelsesfakturaen, er kun veiledende og kan endres. Bekreftelsesfakturaen din viser de siste planlagte tidspunktene. De faktiske flytidene vil vises på siden for flyinformasjon in billettene dine, som du bør sjekke nøye så snart du mottar disse. Vi kan ikke være i stand til å informere deg om flytider og ruting for bestillinger som er gjort mer enn 10 måneder før avreise, og vil gi dette opptil 30 dager før avreise. Vær oppmerksom på at det bookede flyet ditt kanskje ikke er den mest direkte ruten, og at det også kan innebære flere stopp på ruten til destinasjonen, noe som kan innebære at du går av flyet. Når gjester reiser sammen, men booket med forskjellige bestillingsnumre, kan vi ikke garantere at vi vil kunne bestille den samme reiseruten, da dette er avhengig av tilgjengelighet. Denne informasjonen vil bli gitt så snart vi er i stand til å gjøre det. En kontrakt mellom oss vil oppstå når vi sender ut bekreftelsesfakturaen, selv når vi ikke klarer å gi flytid. Flytidene og flyselskapene som vises på bekreftelsesfakturaen, kan ikke garanteres og kan endre

Mens vi bestreber oss på å bestille de beste forbindelsene mellom flyreiser, kan det oppstå ventetid på flyplasser. Vi er ikke alltid i stand til å bekrefte ruten, servicen (planlagt eller ikke-planlagt), flyselskap, flytype eller destinasjonsflyplassen, som vil bli brukt sammen med alle flyreiser som er inkludert i ferien. Når denne informasjonen blir gitt ved bestilling eller senere, kan den endres (inkludert erstatning av rutefly med ikke-rutefly og / eller omdirigering av flyreise på grunn av at rutetrafikken blir trukket tilbake eller endret eller er utilgjengelig ). Enhver slik endring vil ikke gi deg rett til å kansellere eller endre til andre ordninger uten å betale våre normale kostnader. Under alle omstendigheter vil de faktiske flytidene være de som vises på billettene dine, som vil bli sendt til deg omtrent fire uker før avreise. Du må derfor sjekke billettene dine veldig nøye umiddelbart etter mottak for å bekrefte korrekte flytider. Det er mulig at flytider kan endres selv etter at billettene er sendt ut - vi vil kontakte deg så snart som mulig hvis dette skjer. Eventuelle endringer i flyreisen din eller andre ordninger vil være med forbehold om tilgjengelighet og medføre et administrasjonsgebyr på NOK 250 per person sammen med eventuelle tilleggskostnader og avgifter pådratt oss eller pålagt av flyselskapene eller andre leverandører. Hvis flybillettene dine er utstedt, gjelder også standard avbestillingsregler. I noen tilfeller kan dette være hele billettprisen. Hvis du ønsker å reise med et bestemt flyselskap, kan flyrute, hvis avreise- og / eller ankomstdato avviker fra standardpakken inkludert fly, eventuelle tilleggskostnader og avgifter pådratt oss eller pålagt av flyselskapet

 

11.2 Hvilken klasse, og hva slags sete bookes på flyet

Med mindre du bestiller og betaler for en oppgradering, flyr du i økonomiklasse. Vi anbefaler på det sterkeste at du sjekker inn tidlig hvis du har en spesiell seteforespørsel, ettersom vi ikke har kontroll over tildelingen av seter - du må betale flyselskapet direkte hvis de tar betalt et tillegg - og de kan bare tillate deg å velge seter når flybillettene dine er betalt i sin helhet og utstedt. Flyene er ofte fulle, valg av seter er kanskje ikke tilgjengelig, og det er kanskje ikke mulig å skaffe seter sammen. Etter vårt skjønn vil vi arrangere spesielle gruppepriser med noen flyselskaper (tildelinger), og i noen av disse tilfellene vil du kanskje ikke forhåndsbestille plassene dine - de vil bli tildelt deg når du sjekker inn online eller på flyplassen. Bare fullpassede og funksjonsfrie gjester kan innta utgangsseter på fly. Nødutgangsseter vil derfor bare tildeles etter flyselskapets skjønn ved innsjekking. Noen flyreiser vil innebære bytte av fly. Der det er aktuelt, og vi er i stand til å varsle deg, vil denne informasjonen vises på bekreftelsesfakturaen din. Flyene som brukes i forbindelse med våre cruise kan være basert på spesielle priser og kan ikke være på den mest direkte ruten. Flyreiser kan ha minst ett drivstoff og / eller annet stopp, og dette vises kanskje ikke på bekreftelsesfakturaen. Flyreiser vil enten være etter rutetjeneste eller ikke rutetrafikk. Flyselskaper  har en ikke-røykepolicy. Vi / flyselskapet vil forsøke å tilfredsstille spesielle forespørsler om spesielle tjenester, for eksempel spesielle diettbehov, møte og hjelpe og rullestolassistanse. Dessverre kan vi / flyselskapet ikke garantere forespørselen din. Enkelte medisinsk hjelp og spesielle måltidsforespørsler kan medføre et gebyr som faktureres tilsvarende. For alle spesielle krav kan du sende en e-post til airsea.nordic@rccl.com eller ring oss på +47 22 51 37 90. Enhver forespørsel av denne typen bør informeres når du bestiller. Å ikke møte noen spesiell forespørsel av en eller annen grunn vil ikke være et kontraktsbrudd. Flyselskaper kan etter eget skjønn nekte å frakte gjester med visse medisinske forhold. Du må oppgi detaljer om alle medisinske og fysiske forhold som berører deg og / eller ethvert medlem av partiet ditt når du bestiller. Se også 4.3, 5.2 og 5.6 på neste side. Vi garanterer ikke at gjester som reiser innen samme parti vil bli bekreftet på samme flyavtale. Muligheten til å forhåndsbestille plassene dine og fullføre online innsjekking varierer mellom flyselskap og billettklasse. Besøk flyselskapets nettside for mer informasjon.

* Lokale takster gjelder.

 

11.3 Kan jeg oppgradere mine flybilletter?

Avhengig av tilgjengelighet og betaling av gjeldende prisforskjell, kan du ankomme med stil ved å oppgradere flyreisen din. Hvis du er interessert i å oppgradere flyet ditt til en destinasjon som er omtalt, vennligst gi beskjed om reservasjoner når du bestiller, og vi vil gi informasjon på det tidspunktet, ellers vil forespørselen din bli videreført til Air Sea-avdelingen. Oppgraderingspakken kan avvike fra oppgraderingspakken som tilbys av flyselskapet

 

12. Kan jeg endre min bestilling etter at den er bekreftet?
Du kan mot gebyr endre din bestilling etter at den er bekreftet, forutsatt at det finnes ledige plasser i den lugarkategori og det cruise du ønsker å endre til. Følgende regler gjelder for endringer:

  • Endringer som innebærer endret avreisedag, skip, lugarkategori, reiselengde eller en oppdatering til dagens pris kan gjøres frem til 42 dager før avreise mot et administrasjonsgebyr på NOK 250 per person. Det kan i tillegg påløpe gebyr fra flyselskapet. Ved endringer av flydetaljer (tidspunkt, flyrute, flyselskap, navn etc), vil det i tillegg til eventuelt gebyr fra flyselskapet, fra vår side påløpe et administrasjonsgebyr på NOK 250 per person. 
  • Om lignende endringer gjøres senere enn 42 dager før avreise, betraktes endringen som en avbestilling og behandles deretter som en ny bestilling, se punkt 9 for avbestillingsregler.

Det er viktig at du kontakter RCL Cruises Ltd. så snart som mulig dersom du ønsker å gjøre eventuelle endringer i reisen. Du kan også kontakte RCL Cruises Ltd. for mer generell informasjon vedrørende endring av bestillinger.


13. Hvilke opplysninger må jeg oppgi og hvorfor?
Fra tid til annen kan vi bli pålagt å videreformidle visse personopplysninger om våre gjester til USAs innvandringsmyndigheter, flyselskap og/eller andre autoriserte instanser, og slike opplysninger vil bli overlevert så langt det er tillatt etter nasjonal rett. Sikkerhetsregler i USA krever at vi formidler visse personlige opplysninger til de amerikanske myndighetene. Disse opplysningene, som må være oss i hende senest 3 dager før avreise og forventes å inneholde eksakte personalia, blant annet passnummer, kontaktnummer i nødssituasjoner, samt forsikringsdetaljer. Vi anbefaler at du registrerer disse opplysningene ved å sjekke inn online på  www.royalcaribbean.no. Vår online sjekk inn finner du her(Du trenger ditt bestillingsnummer og seilingsdato). Dersom vi allerede har disse opplysningene ved bestillingstidspunktet, vennligst påse at opplysningene stemmer. Dersom du ikke oppgir korrekte opplysninger, eller mangler noen av opplysningene som kreves, kan du bli nektet innreise i USA, på flyvninger eller ombord på skipet. Vi aksepterer ingen unntak i denne sammenheng og gir ingen erstatning eller kompensasjon. Du vil selv være ansvarlig for hjemtransport, om en slik situasjon skulle oppstå. Vanlige avbestillingsregler vil gjelde i slike tilfeller.


14. Hvordan blir reklamasjoner og tvister håndtert?
Dersom du mener at det foreligger en mangel ved reisen må du varsle oss eller ditt reisebyrå om dette uten ugrunnet opphold. Gi beskjed til skipets ansatte dersom eventuelle feil eller mangler oppstår etter ombordstigning. Det må alltid sendes inn en skriftlig reklamasjon til oss eller ditt reisebyrå, og denne må sendes uten ugrunnet opphold. Du kan sende reklamasjonen til RCL Cruises Ltd, postboks 114, Lilleaker, 0216 Oslo, eller per e-post til custservice.nordic@rccl.com. eller til ditt reisebyrå. RCL Cruises Ltd behandler deretter reklamasjonen og sender en skriftlig tilbakemelding. Vi kan ikke godta reklamasjoner som er innsendt på vegne av andre. Reklamasjonen må skrives og undertegnes av minst en av de reisende i samme reservasjon.

Dersom vi avviser din klage etter vår interne klagebehandling, eller du ikke er fornøyd med løsningen vi kan tilby, kan du klage til Norsk ReiselivsForum (Pakkereisenemda og Transportklagenemda). For mer informasjon om klageadgang og for tilgang til den nettbaserte klageportalen kan du besøke nettsiden til Norsk ReiselivsForum, på reiselivsforum.no

15. Kan RCL Cruises Ltd. gjøre endringer i pakkereisen? 
15.1.1 Forbehold om endringer i pris
RCL Cruises Ltd. forbeholder seg retten til å øke prisen på din pakkereise, dersom dette er en direkte følge av;
a) endringer i prisen på persontransport som følge av prisen på drivstoff eller andre energikilder,  
b) endringer skatte- eller avgiftsnivået for reisetjenestene som inngår i avtalen, og som pålegges av tredjemann som ikke medvirker direkte til gjennomføringen av pakkereisen, eller
c) valutakurser som er relevant for pakkereisen.  

Du vil bli informert om en eventuell prisøkning, og begrunnelse for denne, senest 20 dager før pakkereisen begynner. Dersom prisøkningen utgjør mer enn 8 % av reisens total pris, vil du har rett til å avbestille reisen uten gebyr.

Du vil ha en tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon som følge av årsakene nevnt i punkt a)-c) over. Ved en eventuell rett til prisreduksjon vil RCL Cruises Ltd. gjøre fradrag for administrasjonskostnader.

15.1.2 Forbehold om endring av reiserute før pakkereisens begynnelse
(I) Med endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse menes at RCL Cruises Ltd. vil unnlate å anløpe en eller flere av de havner som vi tidligere hadde annonsert at vi skulle anløpe.

(II) RCL Cruises Ltd. kan ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havnene eller følger hver del av den annonserte reiseruten, og forbeholder seg derfor retten til å foreta endringer i reiseruten, blant annet i følgende tilfeller:  

a) Hvis RCL Cruises Ltd. vurderer at skipets besetning og passasjerer ikke vil være i sikkerhet hvis det anløper en eller flere planlagte havner. Årsakene til dette kan for eksempel være dårlige værforhold, krig, opprør, naturkatastrofer, brann, terror, demonstrasjoner, smittsom sykdom, uroligheter, ulykker mv. i en eller flere av de annonserte havnene.

b) Hvis en eller flere av de annonserte havnene har driftsproblemer, herunder trafikkopphopning
(port congestion) mv.

c) Ved streik (lock-out) i en eller flere av havnene på reiseruten.

d) Ved uventede uforholdsmessig store økninger i havneavgiftene i en eller flere av de annonserte havnene.

Ved endring i reiseruten som følge av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, har du ikke rett til å kreve erstatning, se om dette i punkt 17.

(III) RCL Cruises Ltd. tar videre forbehold om at skip kan bli chartret før avreise og passasjerer med bestillinger inne må endres eller kanselleres. Ved endring eller kansellering som følge av chartring gjelder de alminnelige regler i pakkereiseloven.  

Ved endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse vil RCL Cruises Ltd. forsøke å avhjelpe reiseendringen ved å anløpe alternative havner. De alternative havnene vil i den grad det er mulig være sammenlignbare med den eller de opprinnelig annonserte havnene, og vil i den grad det er mulig ligge i nærheten av den opprinnelig annonserte ruten.

15.1.3 Forbehold om endring av reiserute etter pakkereisens begynnelse 

(I) Med endring av reiseruten etter pakkereisens begynnelse menes at RCL Cruises Ltd. unnlater å anløpe en eller flere av de havnene som vi forut for pakkereisens begynnelse hadde annonsert at vi skulle anløpe.  

(II) RCL Cruises Ltd. kan ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havnene eller følger hver del av den annonserte reiseruten, og forbeholder seg derfor retten til å foreta endringer i reiseruten, blant annet i følgende tilfeller:   

a) Hvis RCL Cruises Ltd. vurderer at skipets besetning og passasjerer ikke vil være i sikkerhet hvis det anløper en eller flere av de annonserte havnene. Årsakene til dette kan for eksempel være dårlige værforhold, krig, opprør, naturkatastrofer, brann, terror, demonstrasjoner, smittsom sykdom, uroligheter, ulykker mv. i en eller flere av de annonserte havnene.

b) Hvis en eller flere av de annonserte havnene har driftsproblemer, herunder trafikkopphopning (port congestion) mv.

c) Ved streik (lock-out) i en eller flere av havnene på reiseruten

d) Ved uventede uforholdsmessig store økninger i havneavgiftene i en eller flere av de annonserte havnene

Ved endring i reiseruten som følge av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, har du ikke rett til å kreve erstatning, se om dette i punkt 17.

Ved endring av reiseruten vil RCL Cruises Ltd. forsøke å avhjelpe reiseendringen ved å anløpe alternative havner. De alternative havnene vil i den grad det er mulig være sammenlignbare med den eller de opprinnelig annonserte havnene, og vil i den grad det er mulig ligge i nærheten av den opprinnelig annonserte ruten.

15.1.4 Forbehold om avvik i ankomst- og avreisetidene
(I) På grunn av de spesielle forhold ved cruisereiser og sjøtransport tar RCL Cruises Ltd. forbehold om avvik i ankomst- og avreisetidene for de annonserte havnene. Det vises til punkt 16.1.1 - 16.1.3 ovenfor. 

16. Kan RCL Cruises Ltd. avlyse pakkereisen?

16.1.1 Overordnet
RCL Cruises Ltd. kan på ethvert tidspunkt avlyse pakkereisen i henhold til reglene i pakkereiseloven. Vi gjør oppmerksom på at ved avlysning som beskrevet i punkt 17.1.2 og 17.1.3 nedenfor vil du ikke ha rett til å kreve erstatning.

16.1.2 For få påmeldte
RCL kan avlyse pakkereisen om det endelige anltallet bookinger for reisen er lavere enn minste antallet som kreves. Informasjon om en slik kansellering kan gis senest:


a) 20 dager før reisen begynner ved reiser som varer i mer enn 6 dager
b) 7 dager før reisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager
c) 48 timer før reisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager

Om RCL avlyser reisen grunnet for få tilmeldte, har den innbookede gjest rett på full tilbakeetaling eller et fremtidig cruise sertifikat på tilsvarende verdi.

 

16.1.3 Forhold utenfor vår kontroll
Bortsett fra der det uttrykkelig framgår av disse vilkårene, fraskriver vi oss ethvert erstatningsansvar, dersom ditt cruise eller en tjeneste vi har lovet å sørge for helt eller delvis ikke kan leveres som følge av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter (force majeure). 

Med omstendigheter som er uunngåelige og ekstraordinære, mener vi hendelser som verken vi eller leverandøren av den aktuelle tjenesten kunne ha forutsett eller avverget, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare for krig, andre alvorlige sikkerhetsproblemer som terrorisme eller trussel om terrorisme, vesentlige risikoer for menneskers helse som utbrudd av en alvorlig sykdom på reisemålet, eller naturkatastrofer som oversvømmelser, jordskjelv eller værforhold som gjør det umulig å foreta en trygg reise til reisemålet i henhold til avtalen og lignende forhold som er utenfor vår kontroll.

Dersom vi som følge av unngåelige og ekstraordinære omstendigheter ikke kan få deg hjem fra reisen til avtalt tid, vil vi i samsvar med våre forpliktelser etter relevant pakkereiselovgivning, dekke utgifter til nødvendig innkvartering i maksimalt 3 dager. Den her nevnte begrensning i dekning av utgifter gjelder ikke for gravide eller personer med spesielle behov, forutsatt at vi har fått opplysninger fra de aktuelle reisende om deres situasjon senest 48 timer før avreise.

17. Hvilke andre vilkår gjelder for ferien?
Flyselskaper, hotell og våre andre leverandører har egne betingelser som gjelder for ferien din. Enkelte av disse betingelsene begrenser eller unntar flyselskaper eller andre leverandører for ansvar ovenfor deg, ofte i samsvar med internasjonale konvensjoner.


18. Reisegaranti?
RCL Cruises Ltd. er medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyr at du får refundert dine penger og eventuelt garantert hjemtransport, samt eventuell nødvendig innkvartering i påvente av hjemtransport, hvis ferien allerede er påbegynt og vi ikke skulle være i stand til å tilby deg den ferien du har fått bekreftet på grunn av insolvens. RCL Cruises Ltd. har stilt bankgaranti for alle nordiske passasjerer. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 og adresse: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.


19. Hva er mitt ansvar?
Det er ditt ansvar at du og alle i ditt reisefølge har en gyldig Reiseforsikring. Reiseforsikringen må inkludere en avbestillings beskyttelse samt praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom.

Det er ditt ansvar å sørge for at du og ditt reisefølge har alle nødvendige pass, gyldig visum ved behov og andre reisedokumenter. Før ombordstigning og opphold på våre skip skal du også ha lest våre retningslinjer og vilkår. Den enkelte passasjer (foreldre/foresatt hvis passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for, og skal erstatte, enhver skade som passasjeren måtte påføre skipet eller dets innredning, utstyr eller eiendom med vilje, uaktsomhet eller forsømmelse.


20. Utflukter på land og relaterte aktiviteter
Vær oppmerksom på at transportørens retningslinjer og prosedyrer for COVID-19 kan pålegge visse begrensninger på utflukter på land knyttet til deltakelse, sted, tidspunkt, kvalifiserte arenaer og personer som en gjest kan komme i kontakt med, samt begrensninger på antall gjester som går i land. Gjesten forstår og godtar at transportør kan forby passasjer å gå i land i enhver anløpshavn, og/eller begrense gjester som går i land av helserelaterte årsaker etter eget skjønn. 

Informasjonen som finnes knyttet til utflukter på land i våre systemer og i vår dokumentasjon er etter beste kunnskap korrekt på utstedelsestidspunktet.  Våre beskrivelser kan referere til aktiviteter som er tilgjengelige i havnene du besøker. Vær oppmerksom på at disse utfluktene eies og drives av lokale operatører som er uavhengige tredjeparter. Vi har ikke noe ansvar for slike aktiviteter, da de verken drives, overvåkes eller kontrolleres på noen måte av oss. Disse aktivitetene leveres av lokale operatører som er helt uavhengige av oss, og vi fungerer som agent for disse operatørene. De utgjør ingen del av kontrakten din med oss, selv om vi foreslår bestemte operatører/sentre og/eller hjelper deg med å bestille slike aktiviteter på noen måte, med mindre de uttrykkelig er bestilt som en del av pakkereisen din. 

Avtaler du inngår direkte med tilbydere i forhold til utflukter på land er mellom deg og de lokale operatørene, og utgjør ingen del av kontrakten din med oss, uavhengig av om vi kan gi deg praktisk hjelp til å bestille slike aktiviteter, eller til og med gjøre bestillingen på vegne av deg. Følgelig kan vi ikke akseptere noe ansvar, enten det er i kontrakt, erstatningsansvar eller på annen måte, i forhold til slike aktiviteter. 

Utflukter på land kan innebære eller kreve fysisk anstrengelse, eller innebære en grad av risiko eller fare, og du bør vurdere nøye om utflukten på land passer for deg. Det er ditt ansvar å gjøre tilstrekkelig undersøke av alle utflukter på land og/eller aktiviteter du har tenkt å delta i og foreta relevante forespørsler til tredjepartsoperatørene for å sikre at du er forberedt med passende påkledning for ekskursjonen/aktiviteten, inkludert nødvendig påkledning for vanskelig/farlig terreng, fysisk anstrengelse i lange perioder og/eller ekstreme værforhold. 

Følgelig kan vi ikke garantere at utflukter på land er tilgjengelige generelt eller for gjester med funksjonshemninger – vennligst kontakt oss eller ditt reisebyrå for informasjon om spesifikke utflukter.

Spesielle ordninger for gjester med redusert mobilitet eller funksjonshemming kan være tilgjengelig på visse utflukter på land som har blitt risikovurdert som egnet. For detaljer inkludert eventuelle kostnadskonsekvenser for å gjøre disse særskilte tilpasningene, send en e-post til shorexaccess@rccl.com med detaljer om eventuelle særskilte krav. Der det er aktuelt, oppgi også dimensjoner, vekt og batteritype på rullestol/scooter. Turer som involverer flyreiser, spesielle arrangementer, land- og hotellopphold kan medføre kostnader for oss og kan være underlagt et avbestillingsgebyr

Vi kan ikke garantere for og gir ingen representasjoner med hensyn til nøyaktigheten av informasjon gitt av oss eller lokale operatører i forhold til slike aktiviteter, eller om feriestedene/området/stedet du besøker generelt (bortsett fra når dette gjelder tjenestene som vil inngå som del av kontrakten din) eller at en bestemt utflukt eller aktivitet som ikke er en del av kontrakten vår vil finne sted, eller måten den vil finne sted på, siden disse tjenestene ikke er under vår kontroll. 

Hvis du føler at noen av aktivitetene som er nevnt, som ikke er en del av kontrakten vår, er avgjørende for gleden du har av ferien din, skriv til oss umiddelbart og vi vil fortelle deg om den siste kjente situasjonen. Hvis vi blir oppmerksomme på noen vesentlige endringer i feriested-/områdeinformasjon eller slike utendørsaktiviteter, som med rimelighet kan forventes å påvirke din beslutning om å bestille en ferie hos oss, vil vi videreformidle denne informasjonen på tidspunktet for bestillingen, selv om vi kan ikke garantere og gjøre det. 

Til tross for ovenstående erkjenner og godtar du at selve naturen til fritidsaktiviteter på utflukten du deltar på kan være farlig, med iboende risiko, farer og faremomenter og personskade (og noen ganger død) kan forekomme, og du godtar påta og akseptere all risiko for personskade eller død som kan oppstå.  De potensielle farene og risikoene forbundet med disse aktivitetene kan inkludere, men er ikke begrenset til, vanskelig og farlig terreng, fysisk anstrengelse i lange perioder, ekstreme værforhold inkludert plutselige og uventede endringer og evakueringsvansker i tilfelle skade.

Ved å bruke, delta i, ta del i eller bestille en utflukt på land godtar du disse risikoene og godtar at Royal Caribbean International® [Celebrity Cruises], transportør, dets ansatte, direktører, agenter, entreprenører og tredjepartsoperatører ikke er ansvarlige for noe krav du, dine pårørende eller lovmessige representanter (bortsett fra der vi har vært uaktsom) ved uaktsomhet, brudd på kontrakt eller lov eller lovbestemt plikt som resulterer i personskade eller død, direkte-/indirekte- eller følgeskader, inkludert uten begrensning av økonomisk tap (som tap av fortjeneste eller bruk av kapital eller inntekter eller på annen måte), eller for ethvert/enhver straffbar(t)-, eksemplarisk-, spesielt/spesiell-  eller utilsiktet tap eller skade, enten slikt ansvar oppstår i kontrakt, erstatningsrett, egenkapital, fra leveringen av utfluktene på land.

Ved å bruke, delta i, ta del i eller bestille en fritidsaktivitet erkjenner du, godtar og forstår at risikoadvarslene ovenfor utgjør en "risikoadvarsel" i henhold til relevant lovgivning.

Merk: Enhver tvist eller ethvert krav som oppstår på grunn av en utflukt på land må legges frem mot den lokale utfluktsoperatøren, men hvis en slik tvist eller krav rettes mot en Royal Caribbean-oppdragsgiver, må den legges frem for domstolene i Norge, iht. lover i Norge som skal ha enerettsmyndighet over slik tvist eller slikt krav.

Hjelpefartøy

I noen havner vil skipet ankre offshore og bruke mindre båter som har plass til rundt 100 personer (kjent som hjelpefartøy) for å frakte gjester til land. Gjestene vil gå til en plattform for hjelpefartøy der du går om bord på hjelpefartøyet. Noen ganger og på grunn av driftsmessige årsaker er det nødvendig for oss å bytte fra en forankret anløpshavn til et hjelpefartøy. Vær oppmerksom på at passasjerer går om bord, reiser i og går av hjelpefartøyet på egen risiko.

Hjelpefartøystjenestene leveres av uavhengige tredjeparter og Royal Caribbean International hverken drifter, overvåker eller kontrollerer dem på noen måte.  Følgelig kan vi ikke garantere at tilbud er tilgjengelige eller til og med egnet for gjester generelt, eller om de er tilgjengelige og egnet for gjester med funksjonshemninger eller redusert mobilitet. Royal Caribbean International er ikke erstatningspliktig eller ansvarlig for sykdom, skade eller død til noen passasjer eller for skade på eller tap av bagasje eller andre personlige eiendeler til en passasjer som oppstår som følge av eller i forbindelse med reise og avstigning/påstigning på hjelpefartøyene, siden disse tjenestene ikke er under vår kontroll.  

Du er pålagt å følge alle instruksjoner gitt til deg av personalet på hjelpefartøyene. Hvis du forårsaker skade på hjelpefartøyet eller dets innredning, utstyr eller annen eiendom på hjelpefartøyet, eller på andre passasjerer, skal du være fullt ut ansvarlig for slik skade og holde Royal Caribbean International skadesløs mot alle kostnader eller krav som oppstår.

I henhold til avsnitt 22.2 nedenfor lover vi å sørge for at feriearrangementene vi har blitt enige om å lage, utføre eller gi som en del av kontrakten vår med deg, er laget, utført eller gitt med tilfredsstillende ferdighet og omtenksomhet. Dette betyr at vi, i henhold til disse bestillingsvilkårene, vil akseptere ansvar hvis du for eksempel dødsfall eller personskade eller dine avtalte feriearrangementer ikke blir levert som lovet eller viser seg mangelfulle som følge av svikt hos oss selv, våre ansatte, agenter eller leverandører til å bruke tilfredsstillende ferdighet og omtenksomhet i å lage, utføre eller levere, etter behov, dine avtalte feriearrangementer. Det er ditt ansvar å vise at tilfredsstillende ferdighet og omtenksomhet ikke har blitt brukt hvis du ønsker å fremme et krav mot oss.

I tillegg vil vi bare være ansvarlige for handlinger eller unnlatelser fra våre ansatte, hjelpere eller agenter hvis de på tidspunktet for den påståtte handlingen eller unnlatelsen handlet lovlig og utførte plikter eller tjenester i henhold til våre spesifikke instrukser, og i løpet av enten deres ansettelse eller deres engasjement fra oss.  

Vi vil ikke være ansvarlige for noen personskade, sykdom, død, tap (for eksempel tap av fornøyelse), skade, utgifter, kostnader eller andre beløp eller krav av noen som helst form som er et resultat av noe av følgende:

Handlingen(e) og/eller unnlatelsen(e) til personen(e) som er berørt eller et medlem/medlemmer av deres reisefølge; eller

Handlingen(e) og/eller unnlatelsen(e) fra en tredjepart som ikke er knyttet til tilbudet av ferien din og som var umulig å forutsi eller uunngåelig; eller

En hendelse eller omstendigheter som vi eller leverandøren av tjenestene ikke kunne ha forutsett eller unngått selv om vi hadde tatt alle rimelige forholdsregler; eller

Handlingen og/eller unnlatelsen(e) til enhver person(er) som på tidspunktet for den påståtte handlingen eller unnlatelsen ikke handlet lovlig og utførte plikter eller tjenester i henhold til våre spesifikke instruksjoner, og i løpet av enten deres ansettelse eller engasjement direkte tilknyttet oss; eller

"Force Majeure"-hendelser som definert i avsnitt 22.3 nedenfor.

Vi kan ikke akseptere noe ansvar for skader, tap, utgifter eller annen/andre sum/summer av noen form (1) som vi ikke kunne ha forutsett på grunnlag av informasjonen du har gitt oss angående bestillingen din før vi aksepterte de, vi kunne ikke ha forutsett at du ville rammes av eller bli påført hvis vi brøt kontrakten vår med deg; eller (2) som ikke er et resultat av kontraktsbrudd eller annen feil fra oss selv eller våre ansatte. 

I tillegg kan vi ikke akseptere ansvar for forretningstap. Vi kan ikke ta ansvar for noen form for tjenester som ikke er en del av pakkereisen. Dette inkluderer for eksempel eventuelle tilleggstjenester eller fasiliteter som ditt hotell eller en annen leverandør godtar, gir deg eller der tjenestene eller fasilitetene ikke er annonsert i vår brosjyre eller på nettstedet, og vi ikke har avtalt å organisere dem. I tillegg, uansett ordlyd brukt av oss på nettstedet vårt, i enhver av våre brosjyrer eller andre steder, lover vi kun å bruke tilfredsstillende ferdighet og omtenksomhet som angitt ovenfor, og vi har ikke noe større eller avvikende ansvar overfor deg. 

Hvis de særskilte tjenestene som ga opphav til kravet eller klagen overholdt lokale standarder, lover og forskrifter som gjelder for disse tjenestene på det tidspunktet, vil tjenestene bli behandlet som å ha blitt levert på riktig måte. Dette vil være tilfellet selv om tjenestene ikke var i samsvar med lover og regler i Norge, som ville ha gjeldt dersom tjenestene ble levert i Norge. Unntaket fra dette er når kravet eller klagen gjelder fravær av en sikkerhetsfunksjon, som kan føre til at en fornuftig feriegjest nekter å ta den aktuelle ferien.

21. Assist Card- Reiseforsikring.
ASSIST CARD Global cruise-dekningsprogram er en reiseforsikring som kan kjøpes online på https://www.assistcard.com. For vilkår og betingelser som viser hva  ASSIST CARD dekker, vennligst  besøk https://www.assistcard.com/no/Our-Services

"Any Reason"-kanselleringen gir fremtidige cruisekreditter tilsvarende 75 % av kanselleringsgebyret dersom en gjest kansellerer av en grunn som ikke dekkes av ASSIST CARD Global cruise-dekningsprogram.

ASSIST CARD-dekning kan kjøpes når som helst fra  booking tidspunkt og frem til dato for sluttbetaling. Gjester som kjøper Global Cruise-dekning etter dato for sluttbetaling, er ikke kvalifisert til å motta kanselleringsdekningen "Any Reason".

For bestillinger gjort mindre enn 3 dager før avreise, kan ikke ASSIST CARD Global cruise-dekning legges til, uavhengig av om sluttbetalingen faller innenfor denne tidsrammen. Plankostnaden kan kun refunderes i sin helhet hvis den kanselleres utenfor Celebrity Cruises og Royal Caribbean Internationals kanselleringsperiode.

For mer informasjon, vennligst besøk https://www.assistcard.com 

22. Hva er RCL Cruises Ltd.'s ansvarsbegrensning for gjester?
I henhold til seksjon 22.2 nedenfor lover vi å sørge for at feriearrangementene vi har blitt enige om å lage, utføre eller gi som en del av kontrakten vår med deg, er laget, utført eller gitt med rimelig dyktighet og omsorg. Dette betyr at vi, i henhold til disse bestillingsbetingelsene, påtar oss ansvar hvis du for eksempel lider av dødsfall eller personskade eller dine avtalte ferieopplegg ikke blir levert som lovet eller viser seg å være mangelfulle som følge av svikt hos oss selv, våre ansatte, agenter eller leverandører til å bruke rimelig dyktighet og forsiktighet når det gjelder å lage, utføre eller tilby dine avtalte feriearrangementer. Det er ditt ansvar å vise at rimelig dyktighet og forsiktighet ikke har blitt brukt hvis du ønsker å fremme et krav mot oss.

I tillegg vil vi kun være ansvarlige for handlinger eller unnlatelser fra våre ansatte, tjenere eller agenter hvis de på tidspunktet for den påståtte handlingen eller unnlatelsen handlet lovlig og utførte plikter eller tjenester i henhold til våre spesifikke instrukser, og i løpet av enten deres ansettelse eller deres engasjement fra oss.

Vi vil ikke være ansvarlige for noen skade, sykdom, død, tap (for eksempel tap av nytelse), skade, utgifter, kostnader eller andre beløp eller krav av noen som helst beskrivelse som er et resultat av noen av følgende:

Handlingen(e) og/eller unnlatelsen(e) til personen(e) som er berørt eller et medlem(e) av deres parti; eller

Handlingen(e) og/eller unnlatelsen(e) fra en tredjepart som ikke er knyttet til tilbudet av ferien din og som var uforutsigbare eller uunngåelige; eller

En hendelse eller omstendigheter som vi eller leverandøren av tjenestene ikke kunne ha forutsett eller unngått selv om vi hadde tatt alle rimelige forholdsregler; eller

Handlingen og/eller unnlatelsen(e) til enhver person(er) som på tidspunktet for den påståtte handlingen eller unnlatelsen ikke handlet lovlig og utførte plikter eller tjenester på våre spesifikke instruksjoner, og i løpet av enten deres ansettelse eller deres engasjement direkte av oss; eller

«Force Majeure»-hendelser som definert i avsnitt 22.3 nedenfor.

Vi kan ikke akseptere noe ansvar for skader, tap, utgifter eller andre sum(er) av noen beskrivelse (1) som vi ikke kunne ha forutsett på grunnlag av informasjonen du har gitt oss angående bestillingen din før vi aksepterte den. du vil lide eller pådra deg hvis vi brøt kontrakten vår med deg; eller (2) som ikke er et resultat av kontraktsbrudd eller annen feil fra oss selv eller våre ansatte.

I tillegg kan vi ikke akseptere ansvar for forretningstap. Vi kan ikke ta ansvar for noen tjenester som ikke er en del av pakkereisen. Dette inkluderer for eksempel eventuelle tilleggstjenester eller fasiliteter som ditt hotell eller en annen leverandør godtar, gir deg eller der tjenestene eller fasilitetene ikke er annonsert i vår brosjyre eller på nettsiden, og vi ikke har avtalt å arrangere det. I tillegg, uansett ordlyd brukt av oss på nettstedet vårt, i noen av våre brosjyrer eller andre steder, lover vi kun å bruke rimelig dyktighet og forsiktighet som angitt ovenfor, og vi har ikke noe større eller annerledes ansvar overfor deg.

Hvis de spesielle tjenestene som ga opphav til kravet eller klagen overholdt lokale standarder, lover og forskrifter som gjelder for disse tjenestene på det tidspunktet, vil tjenestene bli behandlet som å ha blitt levert på riktig måte. Dette vil være tilfellet selv om tjenestene ikke var i samsvar med lover og regler i Norge som ville ha gjeldt dersom tjenestene ble levert i Norge. Unntaket fra dette er når kravet eller klagen gjelder fravær av en sikkerhetsfunksjon, som kan føre til at en gjest nekter å ta den aktuelle ferien.

22.2 RCLs ansvarsbegrensning overfor gjester

Mens du er ombord på våre skip kan du delta i rekreasjonsaktiviteter. Du erkjenner og godtar at rekreasjonsaktivitetene du deltar i, i sin natur, kan være farlige med iboende risikoer, farer og farer, og personskade (og noen ganger død) kan oppstå, og du godtar å påta deg og akseptere all risiko for personskade eller død som kan oppstå. Ved å bruke, delta i, engasjere seg eller bestille rekreasjonsaktivitet aksepterer du disse risikoene og godtar at Royal Caribbean International®, Carrier, dets ansatte, direktører, tjenere og agenter ikke er ansvarlige for krav fra deg, dine pårørende eller juridiske representanter ved uaktsomhet, brudd på kontrakt eller lov eller lovbestemt plikt som resulterer i personskade eller død, direkte/indirekte eller følgeskader, inkludert uten begrensning av økonomisk tap (som tap av fortjeneste eller bruk av kapital eller inntekt eller annet), eller for straffende, eksemplariske, spesielle eller tilfeldige tap eller skader.

Ved å bruke, delta i, engasjere seg i eller bestille rekreasjonsaktiviteter ombord, erkjenner, godtar og forstår du at risikoadvarslene ovenfor utgjør en "risikoadvarsel" i henhold til relevant lovgivning.

Du erkjenner, godtar og forstår at Royal Caribbean International® eller RCL Cruises Ltd ikke er ansvarlig på noen måte for handlinger, passivitet, unnlatelser, uaktsomhet eller forsettlig eller bevisst mishandling fra uavhengige tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle uavhengige tredjepartsleverandører av anbud, utflukter og/eller aktiviteter på land, og du samtykker i å påta deg og akseptere all risiko for personskade eller død som kan oppstå, og fraskriver deg herved retten til å forfølge et krav mot Royal Caribbean International® eller RCL Cruises Ltd. dets ansatte, direktører, agenter, entreprenører og tredjepartsoperatører for enhver personskade eller dødsfall på noen som helst måte som oppstår fra slike aktiviteter. Alle deltakere som deltar i slike fritidsaktiviteter gjør det på eget ansvar. Royal Caribbean International® eller RCL Cruises Ltds ansvarsgrense for utflukter på land er dekket i avsnitt 4.6 i disse bestillingsvilkår

Bestemmelsene i konvensjonen om befordring av passasjerer og deres bagasje til sjøs 1974 som supplert og/eller variert av annen gjeldende lovgivning fra tid til annen som er i kraft, inkludert, men ikke begrenset til forordning (EF) nr. 392/2009 (sammen 'Athen-konvensjonen') gjelder for cruiset ditt så vel som prosessen med å gå på og/eller av skipet. For ethvert krav som involverer dødsfall eller personskade eller forsinkelse av eller tap av eller skade på bagasje er det eneste ansvaret vi har overfor deg i samsvar med Athen-konvensjonen. Dette betyr at du ikke har rett til å fremsette krav mot oss som ikke er uttrykkelig tillatt av Athen-konvensjonen eller som overskrider grensene gitt av Athen-konvensjonen. Eventuelle krav som dekkes av Athen-konvensjonen må fremsettes innen fristene angitt i Athen-konvensjonen. Athen-konvensjonen begrenser det maksimale beløpet vi som transportør må betale hvis vi blir funnet ansvarlige ved dødsfall eller personskade og for krav vedrørende bagasje og verdisaker. Hvor et krav eller en del av et krav

(inkludert de som involverer dødsfall eller personskade) angår eller er basert på eventuelle reisearrangementer (inkludert prosessen med å gå på og/eller av den aktuelle transporten) levert av et fly-, jernbane- eller veiselskap eller ethvert opphold på et hotell, maksimalt kompensasjonsbeløpet vi må betale deg vil være begrenset. Det høyeste beløpet vi må betale deg for det kravet eller den delen av et krav hvis vi blir funnet ansvarlige overfor deg på et hvilket som helst grunnlag, er, med mindre annet er uttrykkelig angitt i bestillingsvilkårene, det maksimale transportøren eller hotelleieren ville ha. å betale i henhold til den internasjonale konvensjonen eller forskriften som gjelder for de aktuelle reisearrangementene eller hotelloppholdet (for eksempel Warszawa-konvensjonen som endret eller uendret og Montreal-konvensjonen for internasjonale reiser med fly og/eller for flyselskaper med driftslisens gitt av et EU-land, EF-forordningen om luftfartsselskapers ansvar nr. 889/2002 for nasjonale og internasjonale reiser med fly). Vennligst merk: Der en transportør eller et hotell ikke er forpliktet til å foreta noen betaling til deg i henhold til gjeldende internasjonale konvensjoner eller forskrifter med hensyn til et krav eller en del av et krav, er vi heller ikke forpliktet til å foreta en betaling til deg for det kravet eller en del av kravet. Når du foretar en betaling, har vi rett til å trekke fra penger du har mottatt eller har rett til å motta fra transportleverandøren eller hotelleieren for den aktuelle klagen eller kravet. Kopier av gjeldende internasjonale konvensjoner og forskrifter er tilgjengelig fra oss på forespørsel. Hvis du har bestilt et cruise sammen med en internasjonal flyvning eller regional flyvning fra oss – se også avsnitt e 3.4. De gjeldende maksimumsgrensene som gjelder under Athen-konvensjonen i tilfelle vårt ansvar for død eller personskade forårsaket av en frakthendelse er 250 000 SDR (omtrent £240 000) med mindre dette er forårsaket av en krigshandling, naturfenomen, borgerkrig, terrorisme eller andre unntak fastsatt i Athen-konvensjonen. Der vi har vært uaktsomme, økes denne grensen til 400 000 SDR (omtrent £410 000). Grensen for vårt ansvar for dødsfall og personskade for ikke-frakthendelser er begrenset til 400 000 SDR (omtrent £379 000). I tilfelle vårt ansvar for skade og tap av bagasje, hvor bagasje er deponert på skipet, er dette begrenset til 3 375 SDR (omtrent £4 000) og for skade og tap av håndbagasje er dette begrenset til 2 250 SDR (ca. £ 2 500) .

22.3 Hva er Force Majeure-hendelser?

Med mindre vi spesifikt sier noe annet i disse vilkårene og betingelsene, kan vi ikke akseptere noe ansvar eller betale kompensasjon der ferien din og/eller andre tjenester vi har lovet å arrangere eller tilby ikke kan tilbys i det hele tatt, eller som lovet eller du på annen måte lider enhver type skade eller tap (som mer fullstendig beskrevet i paragraf 5.7 ovenfor) som følge av omstendigheter som er utenfor vår kontroll ("force majeure"). Når vi snakker om forhold som er utenfor vår kontroll, mener vi enhver hendelse som vi eller leverandøren av den aktuelle tjenesten ikke kunne ha forutsett eller unngått, selv etter å ha tatt alle rimelige forholdsregler. 

Slike hendelser vil sannsynligvis omfatte krig eller trussel om krig, terroristhandlinger eller trusler om slike handlinger, opptøyer eller sivil uro, arbeidskamp, natur- eller atomkatastrofer, brann, ugunstige værforhold, helserisiko, epidemier, pandemier, mekaniske vanskeligheter (som vi ikke kunne forutse eller unngå til tross for våre normale omfattende mekaniske kontroller), manglende tilgjengelighet av havner og tilleggsfasiliteter; cruiseoperatørers manglende evne til å drive cruise som et direkte eller indirekte resultat eller konsekvens av enhver myndighets- eller forskriftspålegg, inkludert Storbritannias beslutning om å forlate EU (inkludert tap eller begrensning av frakt- eller transittrettigheter eller cruiseoperatørers rettigheter når det gjelder tilgang til havner og/eller tilleggsfasiliteter) og alle lignende omstendigheter som er utenfor vår kontroll. Hvis vi, i tilfelle uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, ikke kan garantere rettidig retur hjem fra cruiseferien, skal Royal Caribbean International være ansvarlig for nødvendig overnatting i en periode som ikke overstiger tre netter per reisende. Slike grenser kan variere med hensyn til personer med redusert mobilitet, gravide reisende og de med spesifikke medisinske behov som har gjort oss oppmerksomme på deres behov minst 48 timer før reisen. 

På samme måte, hvis uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter hindrer oss i å fullføre reisen, og vi varsler deg om dette uten unødig opphold før starten av pakken påbegynner, vil vi ikke ha noe ansvar overfor deg med unntak av refusjon av beløpet betalt for ferien innen 14 dager. Vi vil ikke anses å ha unødig forsinket å informere deg om kanselleringen (i) 20 dager før pakkens påbegynnelse i tilfelle reiser som varer mer enn seks dager, (ii) 7 dager før pakkens påbegynnelse i tilfellet av reiser som varer mellom to og seks dager og (iii) 48 timer før pakkens påbegynnelse når det gjelder reiser som varer mindre enn to dager

23. RCL-personvernerklæring

For formålene med Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95 /46/EC (generell personvernforordning), og UK Data Protection Act, 2018 ("Data Protection Regulations"), er RCL Cruises Ltd en datakontrollør. For å behandle bestillingen din, må vi samle inn visse personopplysninger fra deg. Disse opplysningene vil inkludere, der det er aktuelt, navn og adresser til reisefølgemedlemmer, kreditt-/debetkort eller andre betalingsdetaljer og spesielle krav; for eksempel de som er relatert til funksjonshemming eller medisinsk tilstand, som kan påvirke de valgte ferieordningene, og eventuelle restriksjoner når det gjelder kosthold som kan gi til kjenne din religiøse tro. Vi kan også trenge å samle inn andre personopplysninger som nasjonalitet, statsborgerskap, kjønn og passdetaljer i tillegg til detaljene nevnt ovenfor for å gi til tredjeparter, for å oppfylle ferien. Vi må videreformidle dine personopplysninger til selskapene og organisasjonene som trenger å kjenne dem slik at ferien kan leveres (for eksempel flyselskapet, hotellet, skipsoperatøren, annen leverandør, kreditt-/debetkortselskap eller bank). Vi kan også bli pålagt, enten ved lov eller av gjeldende tredjeparter (som for eksempel immigrasjon), slike avsløringer vil bare bli gitt hvis det er tillatt i henhold til databeskyttelsesforskriften eller den generelle personvernforordningen (som det er aktuelt) og eventuell tilknyttet lovgivning. Slike selskaper, organisasjoner og tredjeparter kan være utenfor EU, Norge, Island eller Liechtenstein dersom ferien din skal finne sted eller involverer leverandører utenfor disse landene, og vi skal iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene dine oppbevares trygt i tråd med europeiske (EØS) personvernstandarder. Alle detaljer du gir oss i forbindelse med bestillingen din (inkludert de som er relatert til funksjonshemming eller medisinsk tilstand eller din religiøse overbevisning) vil bli holdt konfidensielt, men kan deles med tredjeparter om nødvendig for å yte tjenester til deg, f.eks. overganger på luft- eller landhavner. Du har generelt rett til å spørre oss (via brev eller e-post) hvilke detaljer om deg som lagres eller behandles, for hvilket formål og til hvem de kan være eller har blitt avslørt. Vi kan ha rett til å kreve et gebyr for å svare på en slik forespørsel. Vi lover å svare på forespørselen din innen 40 dager etter å ha mottatt din skriftlige forespørsel og gebyr. I visse begrensede omstendigheter har vi rett til å avslå forespørselen din. Hvis du mener at noen av dine personlige opplysninger, som vi behandler, er unøyaktige eller feilaktige, kontakt oss umiddelbart.

For fullstendig informasjon om personvernerklæringen vår, gå til https://www.royalcaribbean.com/nor/no/resources/privacy-policy for alle detaljer og for å finne ut hvordan du kontakter oss.

CCTV (INTERNFJERNSYN)

Vi kan også bruke CCTV til å overvåke bilder på alle Royal Caribbean International®-skip med det formål å forebygge kriminalitet og sikkerheten til våre gjester; vi vil vanligvis lagre disse bildene i opptil tre måneder. For mer informasjon, kontakt Royal Caribbean International®. 


24. Generelt – kontaktopplysninger mv. 
Vi er ansvarlig for at reisetjenestene i avtalen leveres på en tilfredsstillende måte og er forpliktet til å yte bistand til reisende i vanskeligheter.   Dersom ikke annet fremgår kan følgende kontaktopplysninger benyttes ved behov, herunder ved anmodning om bistand ved vanskeligheter eller klage over konstatert mangel under reisen:

RCL Cruises Ltd
Postboks 114 Lilleaker
0216 Oslo
Telefon: 22 51 37 90
E-postadresse: infono@rccl.com

Vi kan kreve et rimelig gebyr tilsvarende våre faktiske kostnader for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende

VERSJON: 1. februar 2022 

My Personas

code: