RIKTLINJER OCH SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VÅRA RESENÄRER

Följande bokningsvillkor, tillsammans med vår hälso-, säkerhets- och uppförandepolicy för gäster samt andra policyer som du har informerats om, utgör grunden för ditt avtal med oss. För närvarande tillämpar vi Tilläggsvillkor och en extra Sekretesspolicy som ger detaljerad information om de åtgärder vi har vidtagit i samband med COVID-19.

De avtalsslutande parterna är du och endera Royal Caribbean Cruises Ltd.®, med hemvist i Miami, Florida, eller RCL Cruises Ltd, ett brittiskt företag med registrerat kontor i Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, United Kingdom, (”vi”, ”RCL” eller ”Royal Caribbean”) som ska acceptera rättsligt ansvar för fullgörande av ditt avtal på rätt sätt. RCL Cruises Ltd. är ett dotterbolag registrerat i Storbritannien och försäljnings- och marknadsföringsrepresentant för Royal Caribbean Cruises Ltd.®. Du erhåller information om aktuell avtalspartner vid bokningstillfället och/eller på din bekräftelsefaktura.

Viktigt meddelande:

Du ser endast de bokningsvillkor som är tillämpliga på kryssningar med Royal Caribbean International (och alla relaterade varor och tjänster som bokas genom Royal Caribbean-koncernen) som har köpts i Sverige. Dessa bokningsvillkor regleras av svensk lag, och alla eventuella krav eller tvister ska lösas genom alternativ tvistlösning eller enligt svensk lag och av svenska domstolar som har exklusiv behörighet.

Om du har några frågor om vilka bokningsvillkor som gäller för din bokning (eller relaterade varor och tjänster), vänligen kontakta din resebyrå eller din lokala RCL-representant.

Dessa bokningsvillkor tillsammans med vår policy för gästernas uppförande och alla andra aktuella policyer eller kompletterande villkor som är tillgängliga på https://www.royalcaribbean.com/swe/sv/resources/booking-conditions eller på begäran, utgör grunden för ditt avtal med oss och tillämpas på din bokning. I händelse av motsägelse ska dessa bokningsvillkor ha företräde, förutom om vi meddelar dig något annat. Om du gör en bokning direkt med oss, är avtalsparterna du och antingen Royal Caribbean Cruises Ltd eller RCL Cruises Ltd, beroende på vilken av dessa enheter som driver kryssningsfartyget ("fartyget") med vilket du kommer segla ("transportören"). Du kommer informeras om relevant avtalspart vid bokningstillfället och/eller på din faktura som bekräftar bokningen. 

"Transportör" ska omfatta: (i) fartyget, eller eventuell ersättningsbåt, (ii) fartygets operatör; (iii) beträffande den del av kryssningsresan som eventuellt sker i form av utflykt på land, aktören som arrangerar utflykten i fråga (inkluderat alla leverantörer av transport eller logi); och (iv) transportörens ägare, chefer, operatörer, moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, efterträdande bolag och utnämnda bolag som har identifierats i dessa bokningsvillkor. Transportör ska även omfatta transportörens tjänstemän, chefer, anställda, ombud, besättning eller piloter. Transportörens undantag eller begränsningar av ansvar som meddelats dig i dessa bokningsvillkor, liksom rättigheter, försvar eller immunitet som vi har meddelat dig, ska även tillämpas på och gälla till förmån för transportörens ombud, oberoende leverantörer, koncessionshavare och leverantörer, liksom för ägare och operatörer av alla fastigheter på land som fartyget kan anropa, liksom ägare, formgivare, installatörer, leverantörer och tillverkare av fartyget eller transportmedel, eller någon beståndsdel av någondera, tillsammans med anställda och arbetstagare hos någon av ovanstående, och/eller småbåtar, tenderbåtar eller faciliteter av något slag som tillhör eller tillhandahålls av någon av de enheter som identifierats i detta stycke.

I dessa bokningsvillkor avser "du" och "din" alla personer som anges i en bokning och "vi", "oss", "oss själva" och "Royal Caribbean" antingen Royal Caribbean Cruises Ltd eller RCL Cruises Ltd beroende på vilket av sistnämnda bolag som anges vara transportör enligt dessa bokningsvillkor. RCL Cruises Ltd. är ett dotterbolag registrerat i Storbritannien och ett brittiskt sälj- och marknadsföringsombud för Royal Caribbean Cruises Ltd. Ditt lokala bokningskontor är RCL Cruises Ltd vars registrerade säte är Building 7, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, England. Om du bokar en semester med Royal Caribbean® som endast består av kryssning, en paketresa som består av flyg och kryssning eller bygger ditt eget paket med oss, kan du vara trygg i att veta att vi har ansvaret för korrekt utförande av alla aspekter av din semester.

Om du bokar en semester med Royal Caribbean® som endast består av kryssning, i kombination med andra tjänster (såsom flyg, logi på land och/eller resor på land) som arrangeras eller tillhandahålls av en resebyrå eller researrangör ("researrangör") med vilken du bokar och som därmed inte tillhandahålls av oss, kommer ditt avtal för hela din semester, inkluderat kryssningen och alla andra sådana tjänster och arrangemang, att vara med din researrangör och inte med oss. Researrangörens egna bokningsvillkor kommer tillämpas på ditt avtal. Vänligen se till att du har en kopia av dessa från din researrangör innan bokningen eller vid bokningstillfället. Vänligen notera att vi inte har något ansvar gentemot dig under dessa omständigheter. Dock, i händelse av att vi anses vara ansvariga gentemot dig på någon grund, kommer vårt ansvar och/eller våra skyldigheter gentemot dig eller din arrangör inte vara större eller skilja sig från det ansvar och de skyldigheter som vi skulle ha haft enligt dessa bokningsvillkor gentemot konsumenter som har ett avtal med oss. I sådana situationer kommer vi vara fullt berättigade att åberopa alla former av försvar, undantag och begränsningar som finns i bokningsvillkoren och som anges nedan.

Vi har ytterligare åtgärder och tilläggsvillkor beträffande COVID-19. Dessa förklarar våra hälsokontroller och testprocesser innan du seglar för att säkerställa att du inte har COVID-19. Du måste delta i och följa processerna som vi inför, inkluderat hälsokontroller och testning, för att förebygga spridning av COVID-19 ombord. Vi har förbättrat hygienen ombord och har gjort förändringar så att du kan hålla avstånd till andra ombord. Detta kan innebära att vissa faciliteter och restauranger inte är öppna till full kapacitet eller att kapaciteten kan ändras från tid till annan. Du kan bli uppmanad att isolera dig ombord om du smittas av, eller vi misstänker att du har blivit smittad av, COVID-19. Du måste ha en reseförsäkring som täcker din sjukvård, karantän och hemresa i händelse av att du smittas av COVID-19. Vi kommer tillhandahålla en framtida kryssningskredit om du uppvisar symptom på COVID-19 innan du seglar. Vi kan betala tillbaka alla eller delar av din kryssningsresa om du testar positivt för COVID-19 under seglingen. Regeringar och offentliga myndigheter fortsätter att utveckla sina riktlinjer och ändra sina regler. Våra egna processer och procedurer ändras i linje med dessa riktlinjer. Detta betyder att vi kan behöva göra förändringar i din segling och/eller vad vi kräver av dig innan och under tiden du seglar med oss. Du måste uppfylla vår policy för gästernas hälsa, säkerhet och beteende (även kallad "policy för gästernas beteende") när du är ombord.  

Vänligen notera även vår policy om vägran att transportera. Vi har publicerat och uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur vi kommer använda dina personuppgifter som en del av de ytterligare åtgärder som vi vidtar i förhållande till COVID-19. Vänligen notera att vi kommer samla in och använda personuppgifter, inkluderat hälsoinformation, i samband med dessa åtgärder, och kan avslöja dem för hälso- eller hamnmyndigheter, vid behov.

POLICY FÖR GÄSTERNAS HÄLSA, SÄKERHET OCH BETEENDE, OCH ANDRA POLICYER

Det ska vara ett villkor för ombordstigning och att stanna kvar ombord på något av våra fartyg att alla gäster under sin vistelse uppfyller vår policy för gästernas hälsa, säkerhet och beteende ("policy för gästernas beteende"). Denna policy är utformad för att säkerställa att alla gäster kan delta på ett säkert och tillfredsställande sätt på kryssningssemester. Policyn för gästernas beteende fastställer standarder för beteende som gästerna ska följa under deras kryssningssemester med Royal Caribbean International, inkluderat transfer till och från fartygen, i terminaler, ombord, i hamnar, under utflykter på land och på våra privata destinationer. Vänligen se vår policy för gästernas beteende på www.royalcaribbean.com/swe/sv/terms-and-conditions

Om du behöver kontakta oss i samband med din resa, är våra kontaktuppgifter:

RCL Cruises Ltd
Postboks 114, Lilleaker
0216 Oslo
Norge
Telefonnummer 0200 88 0155
E-post infono@rccl.com

Våra riktlinjer och villkor är underkastade svensk rätt. Den kombination av resetjänster som RCL Cruises Ltd. erbjuder dig definieras som en paketresa enligt svensk lag, och relevant paketreselagstiftning tillämpas därför. Eventuella krav som uppstår i samband med din resa måste riktas till RCL Cruises Ltd. eller till din resebyrå. Vi kommer alltid att försöka hitta en vänskaplig lösning på en rättmätig fordran, men om vi inte når en överenskommelse genom medling eller på annat sätt, ska svensk allmänn domstol ha exklusiv behörighet.

*Detta inkluderar för närvarande information om resetjänsternas viktigaste egenskaper, i tillegg til information om pris och andra kostnader, betalningsvillkor, vilkor om minsta antal resenärer for resan och om avbokning.

Riktlinjer för passagerare

Det är ett villkor för ombordstigning och vistelse på våra fartyg att alla resenärer följer våra riktlinjer för passagerare. Riktlinjerna har tagits fram för att säkerställa att alla resenärer kan delta i en säker och njutbar kryssningssemester och innehåller standarder för uppförande som resenärer ska följa under hela sin vistelse ombord på våra kryssningar, inklusive vid transport till och från fartygen, i terminalerna, i anlöpshamnar, under utflykter i land och på våra egna destinationer.

Vänligen läs igenom Riktlinjer för passagerare (Guest Conduct Policy) före avresa. Riktlinjerna hittar du här, genom att kontakta RCL Cruises Ltd. eller din resebyrå för mer information före avresa. 

 

Särskilda villkor

1. Hur beställer jag min kryssning?
Kontakta vår bokningsavdelning på telefon 0200 88 0155 *Lokala samtalsavgifter gäller. eller din resebyrå för att boka din kryssning. Du kan även beställa på royalcaribbean.se.

Gäster som köper sina semesterarrangemang via vår webbsida måste se till att alla uppgifter är korrekta vid bokningstillfället, eftersom ändrings- eller avbokningsavgifter kan tillkomma för komponenter som du vill ändrade vid ett senare tillfälle på grund av fel eller försummelse från din sida. För alla standardbokningar med flyg/kryssning eller enbart kryssning som du gör hos oss måste du betala en deposition på 2 000 SEK per person. Denna deposition gäller även när man bokar flera kryssningar i följd då vi endast tar emot en deposition per person för hela resan. Om du lägger till flyg, hotell, transfer eller andra komponenter till din semester kan vi kräva en högre deposition för att vi ska kunna garantera dessa komponenter. 

Observera att du också kan boka en framtida kryssning när du är ombord på ett av våra fartyg med hjälp av våra program "Boka nu" eller "Boka senare". Kontakta vår säljare ombord för mer information. Regler och villkor gäller för Royal Caribbean Internationals bokningar som görs ombord, så se till att du kontrollerar din faktura noggrant när du gör en bokning. Alla bokningar som görs ombord omfattas av dessa bokningsvillkor. Ditt fullständiga namn, inklusive eventuella mellannamn, så som det står i ditt pass, samt ditt födelsedatum måste anges vid bokningstillfället. Observera att alla betalningar som du gör till oss med ett betalnings- eller kreditkort kommer att regleras via en bank i USA, och därför kan din kortutgivare välja att ta ut en extra avgift. Se villkoren för ditt betal- eller kreditkort för mer information. För gäster som gör bokningar ombord på något av våra fartyg kan olika regler för deposition gälla. Fullständig information kommer att ges vid bokningstillfället.

1.2 HUR BEKRÄFTAS MIN KRYSSNING?

Under förutsättning att din valda semesterresa är tillgänglig, att du har slutfört bokningsprocessen, godkänt våra bokningsvillkor och att vi har mottagit alla lämpliga betalningar, kommer vi att skicka vår bekräftelsefaktura till dig (om du bokar direkt) eller till din resebyrå. Observera att det kanske inte är möjligt att bekräfta dina flygdetaljer vid detta tillfälle. Om så är fallet kommer dessa att bekräftas till dig vid ett senare tillfälle. Ett bindande avtal mellan oss uppstår först när vi skickar vår bekräftelsefaktura. Ett avtal kommer att existera vid denna tidpunkt, även om vi inte kan bekräfta dina flyguppgifter vid den tidpunkten. På denna faktura kommer det resterande beloppet för din semesterresa, som fortfarande måste betalas, och även dina flygdetaljer (om tillämpligt och/eller tillgängligt) att framgå. 

Kontrollera att alla uppgifter är korrekta så snart du har fått din bekräftelsefaktura, elektroniska kryssningsdokument, flygbiljetter och andra dokument från din resebyrå eller direkt från oss. Om några uppgifter verkar vara felaktiga måste du informera din resebyrå eller vår bokningsavdelning. Om du bokar direkt, inom 14 dagar från det att vi skickat dokumentet till din resebyrå eller till dig för alla dokument utom flygbiljetter och e-biljetter och inom 5 dagar för flygbiljetter och e-biljetter. När dina flygbiljetter har utfärdats måste du resa enligt resplanen i den ordning som ursprungligen bokades. Om du inte använder en del av flygbiljetten, tex utresan, kommer hela biljetten bli ogiltig och resten av resplanen kommer automatiskt att annulleras.

 

NB! Kontrollera att alla uppgifter är korrekta när du bekräftar din kryssning. Se avsnitt 12 för eventuella ändringar efter att du har bekräftat din bokning.

 

*När du bokar en kryssning på vår webbplats kan avboknings- och ändringsavgifter tillkomma. För att ändra/avboka en kryssning som bokats på vår webbplats, vänligen se avsnitt 8 och 12 för mer information. 

 

En ospecificerad hytt betyder att du betalar ett lägre pris för den hyttkategori du väljer. Du kommer inte att få ditt hyttnummer när du bekräftar din bokning. Det får du istälelt i tidsrummet mellan slutbetalning och innan kryssningen avgår.

VAD ÄR EN “OSPECIFICERAD” (GTY) BOKNING?
Vi kan (enligt vårt gottfinnande) erbjuda dig möjligheten att göra en ospecificerad (GTY) bokning. Det betyder att du bokar en hytt med en viss kategoristandard (insides, utsides, balkong eller svit som specificerad av oss vid bokning) på det fartyg du har valt. Exakt hyttnummer och hyttens placeringen på fartyget tilldelas av oss (enligt vårt gottfinnande). Du får information om hyttnummer och kategori innan du checkar in i hamnen. När du har blivit tilldelad hyttnummer på din GTY-hytt finns det ingen möjlighet att ändra. Fördelen med att boka en GTY-hytt är att, efter din bokning har bekräftats, kan (enligt vårt gottfinnande) din hytt uppgraderas till en hytt i en högre kategori utan extra kostnad. Oavsett, så är du alltid garanterad den lägsta kategorin inom den hyttstandarden som du valde vid bokningstillfället. Hytten vi tilldelar kommer att vara passande för det antal gäster som ska bo där, vilket kan innebära att du får tilldelat en hytt med våningssäng med stege. Våningssängar med stege får endast användas av gäster över 6 år, vilket betyder att GTY-hytter är inte rekommenderade för familjer med små barn. Om du har speciella önskemål vad gäller din hytt eller dess placering på fartyget, eller om du reser med vänner och familj, (speciellt barn) som du vill vara nära, så rekommenderar vi dig att inte boka en GTY-hytt. Till tider, kan vi erbjuda speciella kampanjer på GTY-bokningar. Vid dessa tillfällen är GTY-kategorierna uppdelade enligt följande: WS - Ospecificerad svit * XB - Ospecificerade balkonghytt med havsutsikt, XN - Ospecificerade balkonghytt mot Central Park eller Boardwalk, YO - Ospecificerad utsideshytt, ZI - Ospecificerad insideshyttt * – Planlösning och fördelar kan variera mellan olika kategorier. För sviter kommer svit-fördelarna variera beroende på vilken kategori du tilldelas. Vänligen notera: Om du bokar 2 eller fler kryssningar samt om en eller flera kryssningar bokadas med ospecificerade hytter, finns möjligheten att du kommer tilldelas olika hytter på kryssningarna vilket innebär att du kan komma behöva byta hytt mellan dina kryssningar. 

2. Rabatter och erbjudanden
Eftersom vi har kontor runt om i världen arbetar vi med specialerbjudanden på olika marknader. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att erbjudanden är förbehållna enskilda länder/marknader, och att du därför måste kontrollera att erbjudandet gäller landet där du bokar din resa. Dessutom finns det vissa rabatter som inte kan kombineras med andra rabattsystem.

3. När ska jag betala?
Vid bekräftelse av kryssningen ska du betala en deposition på SEK 2000 per person, se även punkt 1. 

Restbeloppet förfaller 30 dagar före avresa. Vid bokning 30 dagar eller mindre före avresa ska hela beloppet betalas inom 24 timmar med kreditkort/bankaxept. I det senare fallet kan betalning göras med kreditkort hos RCL Cruises Ltd. på telefonnummer 0200 88 0155.

Vid ändringar av villkor från tredje part kan avvikande tidsfrister för betalning förekomma.

Om du använder kreditkort eller betalkort för att betala för din kryssning direkt till oss, vill vi uppmärksamma dig på att vi kan komma att utföra transaktionen via en bank i USA, och att kortutgivaren kan välja att debitera dig en utlandsavgift. Vi rekommenderar därför att du läser igenom din kortutgivares villkor för sådana utlandstransaktioner innan du betalar till oss. Följande kreditkort accepteras: Visa, Mastercard och American Express. Biljetter kan endast skickas när bokningen har registrerats som betald i sin helhet hos RCL Cruises Ltd..

4. Vad ingår i priset?
De flesta priser som har angetts gäller per person i SEK när två personer delar en hytt i den billigaste hyttkategorin. Följande ingår som regel i kryssningspriset; hytt, alla måltider, underhållning och de flesta aktiviteter ombord, dricks till hytt- och restaurangpersonalen samt skatter och avgifter. Vissa aktiviteter kan debiteras med ett pristillägg. Om inte annat har överenskommits, ingår följande inte i priset: Flyg till och från resmålet, utflykter, måltider i särskilda restauranger och personliga utgifter (för exempelvis drycker, tvätt, hälso- och skönhetsvård, telefonsamtal, internet sov), hotellvistelser och måltider i land, transport (om inte annat anges), reseförsäkring och allt annat som inte uttryckligen anges som inkluderat i priset.

5. Finns det åldersgränser för kryssningsresor?
Spädbarn måste vara minst 6 månader för att kunna resa. På linjer som transatlantiska, Hawaii och vissa andra seglatser måste spädbarn vara minst 12 månader för att kunna resa. Detsamma gäller om seglingsrutten motsvarar tre eller fler sammanhängande dagar till sjöss. Åldern räknas från den första dagen på kryssningen.

På kryssningar i Europa, Asien, Australien och Sydamerika kan inga personer under 18 år resa eller ha egen hytt utan att ledsagas av föräldrar/vårdnadshavare eller någon annan person som har fyllt 18 år. Om gäster under 18 år reser med sina föräldrar/vårdnadshavare, måste dessa ha hytt intill eller mitt emot varandra. På våra kryssningar i Nordamerika tillämpas liknande regler, men här är åldersgränsen 21 år. Alla minderåriga som är 17 år eller yngre i början av resan och som inte ledsagas av minst en av sina föräldrar/vårdnadshavare kommer endast att få gå ombord på fartyget och genomföra kryssningen om han/hon åtföljs av en eller flera personer över 21 år (gäller Nordamerika) eller 18 år (gäller Europa, Asien, Australien och Sydamerika) som har fått tillstånd av den minderåriges föräldrar/vårdnadshavare att ledsaga den minderåriga (se punkt 7 för information och nödvändig dokumentation). Om skriftligt tillstånd inte kan presenteras, kommer den/de minderåriga inte ges möjlighet att gå ombord på fartyget eller genomföra kryssningen. Vi ansvarar inte för och ersätter inte eventuella kostnader, utgifter eller förluster som kan komma att debitera den minderårige, personen/personerna som betalar för kryssningen (om detta inte är den minderårige själv), eller andra personer som reser med den minderårige och som väljer att inte genomföra kryssningen när skriftligt tillstånd inte kan presenteras enligt beskrivningen ovan. Gifta par med en minimiålder på 18 år kan beställa individuella hytter (vigselbevis måste uppvisas vid bokningstillfället) när en av dem har fyllt 21 år vid avresan.

Ombord finns det vissa faciliteter med åldersgräns. Mer information om faciliteter med åldersgräns finns i dagsprogrammet (Cruise Compass), som kan fås i receptionen (Guest Relations Desk).

6. Hur är det med barn som reser utan föräldrar eller vårdnadshavare, eller barn som har ett annat efternamn än föräldrarna eller vårdnadshavare?
Om barn under 18 år reser med en av sina föräldrar och de har olika efternamn, måste en födelseattest kunna visas upp som bevisar föräldraskapet. Vuxna som reser med barn under 18 år som de inte är föräldrar till är skyldiga att visa upp barnets pass (och eventuellt visum), ett undertecknat intyg från en av barnets föräldrar om att barnet har tillåtelse att resa med sitt ressällskap, kopia på denna förälders pass och en födelseattest. Tillståndet ska sedan bestyrkas hos en Notraius Publicus. Observera: Tillståndet måste även innehålla en bekräftelse på att medicinsk behandling kan utföras om det skulle uppstå en situation och en läkare anser att en sådan en behandling måste utföras omedelbart. OBS! Dessa regler gäller även när barnet reser med släktingar eller vänner. Om barn reser med fosterförälder/vårdnadshavare måste dessa också kunna uppvisa giltig dokumentation som bekräftar att de är barnets vårdnadshavare. Alla dokument måste vara på engelska och tas med vid incheckningen i hamnen på avresedagen.

* Bekräftelsebrev kan skrivas ut här, eller genom att kontakta oss på telefon 0200 88 0155.

7. För dig som är gravid eller har särskilda behov:
Om du är gravid kan åka på kryssning fram tills du är i vecka 23 av din graviditet. Om du är i vecka 24 av graviditeten, kan du tyvärr inte åka på kryssning.

Om du har särskilda behov ber vi dig att ge oss nödvändig information om detta. Baserat på informationen vi får från dig, kommer vi att bedöma om den bokade resan kan genomföras på ett korrekt sätt. Om vi bedömer att resan, på grund av dina behov, inte kan genomföras på ett korrekt sätt, kommer vi att kontakta dig snarast möjligt för att redogöra för våra bedömningar och diskutera konsekvenserna av detta. Alla resenärer som funderar på att boka en kryssning med RCL Cruises Ltd. kan kontakta oss i förväg för att diskutera eventuella särskilda behov. Som regel kan vi då bedöma om den aktuella kryssningen kommer att kunna genomföras på ett korrekt sätt. Känsliga personuppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.


8. Vilka regler gäller för avbokning och överlåtelse av resan?
8.1 Avbokning mot avgift

Du kan när som helst avboka din kryssning mot betalning av en avbeställningsavgift enligt riktlinjerna i denna punkt, 9. Om du önskar avboka din kryssning måste du omgående informera oss eller din resebyrå. Avbokningar ska göras via telefon 0200 88 0155 eller email til infono@rccl.com.

Följande regler gäller för avbokning: Avbokningskostnad per person för själva kryssningen:

  • Avbokning 8 dagar eller mindre före avresa: 100 % av resans grundpris*
  • Avbokning mellan 9 och 14 dagar före avresa: 50 % av resans grundpris*
  • Avbokning mellan 15 och 30 dagar före avresa: 25 % av resans grundpris*
  • Av Avbokning 31 dagar eller mer före avresa: 500 SEK per person*

Vid annullering av flyg gäller separata regler. Kontakta oss för mer information. 

Vi kommer att återbetala eventuella återbetalningar utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att resan har avbokats.

*Om en av gästerna i en hytt avbokar, och den andra gästen väljer att resa själv, måste en extra avgift betalas för enkelhytt. Detta gäller även för avbokningar från en eller flera personer som delar hytt, eller om man avbokar delar av reseupplägget (flygresan, hotell) som ingår i ett ”paketerbjudande”. Observera: Personen som avbokar kommer att följa de vanliga avbokningsreglerna. 
Resans start beräknas utifrån första bokade del. Om du till exempel har bokat flyg till avgångshamnen genom RCL Cruises Ltd., anses kryssningen starta vid tidpunkten för avresan med flyg.

8.2 Avbokning utan avgift

Du kan avboka din resa utan avgift om avbokningen beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter i anslutning till destinationen som väsentligt påverkar genomförandet av paketresan eller transporten av resenärerna. Vid avbokning till följd av sådana oundvikliga och extraordinära omständigheter har du rätt till återbetalning av paketresans pris. Eventuell återbetalning betalas inom 14 dagar. Du kommer inte att ha rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

8.3 Överlåtelse av resan

Du kan överlåta din kryssning till en annan resenär som uppfyller alla de villkor som krävs för att delta i kryssningen, till exempel kraven på ålder, visum och hälsa. Du måste betala de kostnader som överlåtelsen medför. Vid överlåtelse av kryssningen tillkommer vanligtvis en administrationsavgift på SEK 250. Om ändringen innefattar flyg, kan ytterligare kostnader tillkomma. Dokumentation av kostnaderna kan fås på begäran.

Rätten att överlåta din kryssning gäller bara om du underrättar oss eller din resebyrå om överlåtelsen på ett bestående medium, inom rimlig tid före avresa. Ett meddelande om överlåtelse senast sju dagar före avresa anses vara skäligt.

9. Vilka pass- och visumkrav gäller för min semester?
Ta kontakt med din ambassad, resebyrå eller RCL Cruises Ltd. i god tid före avresan för att få information om vilka pass- och visumkrav som gäller för de länder som du ska besöka på din kryssning. Du hittar information om visumregler här. Vi reserverar oss för ändringar i visumreglerna och alla resenärer ansvarar själva för att ha rätt dokumentation för att kunna genomföra resan. Vi rekommenderar att du ansöker om visum i god före avresan eftersom det kan vara väntetid.

Alla passagerare måste ha giltigt pass, oavsett vilken kryssning de ska åka på med RCL Cruises Ltd. Detta gäller även våra kryssningar som utgår från Skandinavien. Krav på giltighetstid på passet beror på destinationen, men vi rekommenderar att passet är giltigt sex månader efter avslutad resa. Nödpass godkänns inte som ersättning för ett vanligt pass. Studenter som bor i USA måste kunna uppvisa giltiga dokument som visar att de är studenter vid en amerikans läroanstalt. Dokumentet måste vara ett originaldokument (formulär I-20- eller DS-2019). Den 2 april 2004 meddelade de amerikanska myndigheterna att de från och med den 30 september 2004 skulle utöka US-VISIT-programmets ankomst- och avgångsrutiner till att omfatta alla resenärer, även de som reser under det visumfria programmet Visa Waiver Programmet (WWP). Detta innebär att resenärer som ankommer till USA fotograferas digitalt och att det görs en digital fingeravtrycksskanning. Från och med den 12 januari 2009 måste personer från alla länder som är medlemmar i USA:s program för visumfrihet (Visa Waiver Program) registrera sig elektroniskt före avresa. Namnet på visumprogrammets nya system är ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ta kontakt med RCL Cruises Ltd., resebyrån eller den amerikanska ambassaden för mer information. Observera: Denna information kan komma att ändras, därför måste du se till att dina uppgifter fortfarande stämmer i god tid före avresan.  

Namnet på biljetten måste överensstämma med namnet i passet. Om det inte gör det kan du nekas tillträde till flyget/kryssningen. Vi måste tyvärr frånsäga oss allt ansvar om du nekas tillträde till ett flyg eller inresa i ett land, eller om du på annat sätt drabbas av olägenheter eller utgifter till följd av att passet inte godkänns eller om du saknar nödvändigt visum (visa). Vissa hamnmyndigheter kan ibland kräva att du visar fotolegitimation när du lämnar fartyget under kryssningen. För att undvika eventuella problem rekommenderar vi att du tar med dig en kopia av passet på resan, liksom ditt ursprungliga pass, och att du tar med dig denna kopia varje gång du lämnar fartyget. OBS! Visumkrav kan komma att ändras med kort varsel.

10. Flygresa i samband med kryssningen.
Om flygresan bokas separat, ingår inte flygresan som en del av paketresan och flygresan kommer därför inte att omfattas av de rättigheter som gäller för paketresor. Du ansvarar själv för att ha gott om tid mellan flyget och kryssningen både vid avresan och hemresan.

Om du har bokat din flygresa genom RCL Cruises Ltd., kommer den att ingå som en del av paketresan och du kommer för hela resan att omfattas av de rättigheter som gäller för paketresor. Om du av någon anledning som orsakas av RCL Cruises Ltd. inte hinner med ditt flyg, måste du kontakta vår representant på flygplatsen. Om det inte finns någon representant på plats, ring 001 8002566649 (du hittar även numret i resehandlingarna). Denna tjänst är bemannad av engelsktalande personal. Eventuella ändringar av flygbiljetten ska göras i samarbete med RCL Cruises Ltd. (biljetter köpta på egen hand ansvarar vi inte för). Vid eventuella inställda flygavgångar förbehåller sig RCL Cruises Ltd. rätten att byta till en annan resrutt och ett annat flygbolag.

11. Generella bokningsvillkor för flyg bokningar

Vid tidpunkten för utfärdandet av dessa villkor är EU:s flygbolag skyldiga att vidarebefordra vissa personuppgifter om passagerare (huvudsakligen, men inte uteslutande, information på datasidan för en passagerares pass) till de amerikanska myndigheterna samt tillämpliga myndigheter i andra länder dit du reser innan avresa för aktuell  flygbokning. Även om vi kan få en del av den information som vi behöver från dig vid bokningstillfället, kräver vi också att du förser oss med ytterligare personuppgifter inom specifika tidsfrister. Vi rekommenderar starkt att du lämnar personuppgifter för alla gäster (inklusive fullständiga namn, födelsedatum och passuppgifter) genom vår incheckningsprocess online så snart som möjligt efter bokningen, eftersom detta hjälper oss att säkerställa att vi kan utfärda alla flygbiljetter med korrekta uppgifter inom de tidsfrister vi angett. Vi har rätt att vägra din bokning eller behandla sådan underlåtenhet att tillhandahålla angiven information inom de tidsfrister som anges som en avbokning av din semester. Om du inte har försett oss med fullständig och korrekt information kan ditt resesällskap bli nekad ombordstigning på ditt kryssningsfartyg och/eller flyget på in- eller utresan. Om detta sker på grund av din underlåtenhet att fullt ut uppfylla sådana skyldigheter kan vi inte ta något ansvar gentemot dig eller någon i ditt resesällskap och vi kommer inte att ge dig någon ersättning eller göra några återbetalningar till dig eller ditt resesällskap under sådana omständigheter. Du kommer även att ansvara för dina egna researrangemang vidare samt din returresa. Vidare, om en sådan underlåtenhet att tillhandahålla denna information resulterar i böter, tilläggsavgifter eller annan ekonomisk sanktion som åläggs oss, kommer du också att vara ansvarig för att återbetala oss. Se även vår integritetspolicy som finns tillgänglig på webbplatsen.

 

 Från flygplatsen till hamnen

 11.1 Hur kommer jag till min kryssning?

På våra standard flyg-och kryssningspaket erbjuder vi flygavgångar från ett urval av nordiska flygplatser. Vissa flygalternativ kan medföra ett tillägg som kommer att informeras om vid bokningstillfället. Observera att vi inte alltid kan erbjuda ett direktflyg eftersom detta är beroende av flygbolagets tidtabell och tillgänglighet. När du bygger ditt eget paket måste du, om du behöver transfer, lägga till dem i din bokning själv eftersom dessa inte läggs till automatiskt.


Alla flyg omfattas av följande villkor:

Alla flygbiljetter är beroende av tillgänglighet och transportvillkoren för det tillämpliga flygbolaget som kan ses på flygbolagets särskilda webbplats eller är tillgängliga på begäran. Dessa villkor anger dina rättigheter och skyldigheter som du måste uppfylla. I händelse av att vi ådrar oss kostnader på grund av att du inte följer transportvillkoren förbehåller vi oss rätten att överföra sådana kostnader till dig. Även om datumen för din in- och utresa kommer att informeras vid bokningstillfället, kan flygtiderna och/eller rutten inte alltid visas på din bekräftelsefaktura. Flygtider som visas på din bekräftelsefaktura är endast för vägledning och kan komma att ändras. Bekräftelsefakturan visar de senaste planerade tiderna. Dina faktiska flygtider kommer att visas på flygarrangemangssidan på din kryssningsbiljett (e-dokument), som du ska kontrollera noggrant så snart du får dem. Vi kan inte informera om flygtider och rutt för bokningar som gjorts mer än 10 månader före avgång, de tillhandahålls senast 30 dagar före avresa. Observera att ditt bokade flyg kanske inte är den mest direkta rutten och kan också innebära flera stopp på vägen till din destination vilket kan innebära att du måste gå av flygplanet. När gäster reser tillsammans men bokas på olika bokningsnummer kan vi inte alltid garantera samma resväg eftersom detta är i mån av plats. Den information kommer att tillhandahållas så snart vi är i stånd att göra det. Ett avtal mellan oss kommer att finnas när vi skickar ut bekräftelsefakturan, även när vi inte kan tillhandahålla flygtider. Flygtiderna och flygbolagen som visas på din bekräftelsefaktura kan inte garanteras och kan komma att ändras. Medan vi strävar efter att boka de bästa anslutningarna, kan en viss väntetid på anslutande flygplatser förekomma. Vi är inte alltid i stånd att bekräfta rutten, tjänsten (schemalagd eller icke-schemalagd), flygbolag, flygplanstyp eller destinationsflygplatsen som kommer att användas vid din flygning som ingår i din semester. När denna information tillhandahålls vid bokningstillfället eller senare kan den fortfarande komma att ändras (inklusive ersättning av icke-reguljära flygningar för reguljär flygtrafik och/eller omdirigering av flygresor på grund av att reguljär flygtrafik dras in eller ändras eller inte är tillgänglig). En sådan ändring kommer inte att ge dig rätt att avbryta eller ändra till andra arrangemang utan att betala våra normala avgifter. De faktiska flygtiderna kommer att vara de som visas på dina biljetter, som skickas till dig ungefär fyra veckor före avresa. Du måste därför kontrollera dina biljetter mycket noggrant omedelbart vid mottagandet för bekräftelse av korrekta flygtider. Observera att det är möjligt att flygtiderna kan ändras även efter att biljetter har skickats – vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt om detta inträffar. Eventuella ändringar av din flygbiljett eller andra arrangemang kommer att vara beroende av tillgänglighet och medför en administrationsavgift på 250 SEK per person plus eventuella extra kostnader och avgifter som uppstår för oss eller åläggs av flygbolagen eller annan leverantör. Om dina flygbiljetter har utfärdats tillkommer även flygbolagens av/ombokningskostnader. I vissa fall kan detta vara hela kostnaden för biljetten. Om du vill resa med ett visst flygbolag, en viss rutt, om ditt avgångs- och/eller ankomstdatum skiljer sig från standardpaketet med flyg och kryssning kan eventuella extra kostnader och avgifter som uppstår för oss eller som åläggs av flygbolagen tillkomma.

 

11.2 Vilken typ av biljett och säte är bokat?

Om du inte bokar och betalar extra för en uppgradering kommer du att flyga ekonomiklass. Vi rekommenderar starkt att du checkar in tidigt om du har en viss platsförfrågan eftersom vi inte har någon kontroll över fördelningen av platser - du betalar direkt till flygbolaget om de tar ut en extra kostnad - och ibland tillåts platsval först när dina flygbiljetter har betalats i sin helhet och utfärdats. Flygen är ofta fulla, ditt val av platser kanske inte är tillgängligt och det kanske inte är möjligt att få platser tillsammans. Efter eget gottfinnande kommer vi att ordna särskilda grupp priser med vissa flygbolag (allotment) och i vissa av dessa fall kanske du inte kan förboka dina platser - de kommer att tilldelas när du checkar in online eller på flygplatsen. Endast passagerare med tillfredställande hälsa får sitta vid nödutgången ombord på ett flygplan. Nödutgångar kommer därför endast att tilldelas efter flygbolagets gottfinnande vid incheckningen. Vissa flygningar kommer att innebära ett flygplansbyte. I förekommande fall, och om vi kan meddela dig, kommer denna information att visas på din bekräftelsefaktura. De flygningar som används i samband med våra kryssningar kan baseras på specialpriser och kanske inte är med den mest direkta rutten. Flygningen kan ha minst en tankning och/eller annat stopp och detta kanske inte visas på din bekräftelsefaktura. Flygningarna kommer antingen att ske med reguljär eller icke-reguljär trafik. De flesta flygbolag har en rökfri policy. Vi/flygbolaget kommer att sträva efter att tillgodose särskilda behov såsom specialkost, möta och ledsaga samt rullstolsassistans. Tyvärr kan vi/flygbolaget inte garantera din begäran. Viss medicinsk hjälp och specialkost kan medföra en ex avgift, som kommer att faktureras i enlighet med detta. 

Om du har särskilda behov under din flygresa vänligen maila airsea.nordic@rccl.com  eller ring  +46 200 88 01 55. Alla förfrågningar av detta slag bör informeras om vid bokningstillfället. Att inte uppfylla en begäran av särskilda behov av någon anledning kommer inte att anses som ett avtalsbrott. Flygbolagen kan efter eget gottfinnande vägra att transportera gäster med vissa medicinska tillstånd. Du måste lämna uppgifter om alla medicinska och fysiska tillstånd som påverkar dig och/eller någon medlem i ditt resesällskap vid bokningstillfället. Se även 4.3, 5.2 och 5.6 på nästa sida. Vi garanterar inte att gäster som reser inom samma sällskap kommer att bekräftas på samma flyg. Möjligheten att förboka dina platser och slutföra incheckning online varierar mellan flygbolag och biljettklass. Besök ditt flygbolags webbplats för mer information.

*Lokala samtalspriser gäller.

11.3 Hur gör jag om jag vill uppgradera min flygbiljett?

I mån av plats och eventuella tillämpliga prisskillnader kan du anlända i stil genom att uppgradera din flygbiljett. Om du är intresserad av att uppgradera din flygbiljett, vänligen meddela bokningen vid bokningstillfället så kommer din begäran kommer att vidarebefordras till vår flygavdelning. Uppgraderingspaketet kan skilja från det uppgraderingspaket som erbjuds direkt av flygbolaget.

12. Kan jag ändra i min bokning efter att den har bekräftats?

Du kan mot en avgift ändra i din bokning efter att den har bekräftats, förutsatt att det finns lediga platser i den hyttkategori och den kryssning som du önskar byta till. Följande regler gäller för ändringar:

Ändringar som innebär ändrad avresedag, fartyg, hyttkategori eller reselängd eller en uppdatering till dagens pris kan göras fram till 42 dagar före avresa mot en administrationsavgift på SEK 250 per person. Utöver detta kan flygbolaget komma att debitera en extra avgift. Vid ändringar av flygdetaljer (tid, flyg, flygbolag, namn osv.) debiterar vi utöver en eventuell avgift från flygbolaget en administrationsavgift på SEK 250 per person. 

Om liknande ändringar görs senare än 42 dagar före avresa, betraktas ändringen som en avbokning och behandlas därefter som en ny bokning, se punkt 9 för avbokningsregler.

Det är viktigt att du kontaktar RCL Cruises Ltd. så snart som möjligt om du vill göra ändringar i din resa. Du kan också kontakta RCL Cruises Ltd. för mer allmän information om ändring av bokningar.

13. Vilken information behöver jag uppge och varför?
Ibland kan vi bli tvungna att lämna ut vissa personuppgifter om våra gäster till USA:s immigrationsmyndigheter, flygbolag och/eller andra berörda myndigheter, och sådan information kommer att lämnas ut i den mån som det är tillåtet enligt nationell lagstiftning. USA:s säkerhetsregler kräver att vi lämnar ut vissa personuppgifter till de amerikanska myndigheterna. Dessa uppgifter, som vi måste få tillgång till senast 3 dagar före avresa och förväntas innehålla exakta personuppgifter, bland annat passnummer, kontaktnummer i nödsituationer och försäkringsuppgifter. Vi rekommenderar att du registrerar denna information genom att logga in online på royalcaribbean.se. Vår online-incheckning hittar du här.  (Du behöver ditt beställningsnummer och seglingsdatum). Om vi redan har fått denna information vid bokningstillfället, ber vi dig att kontrollera att informationen stämmer. Om du inte uppger korrekt information eller saknar någon av de uppgifter som krävs, kan du komma att nekas inresa till USA, på flyget eller ombord på fartyget. Vi accepterar inte några undantag i detta avseende och ger ingen ersättning eller kompensation. Du ansvarar själv för hemtransport om en sådan situation skulle uppstå. De vanliga avbokningsreglerna gäller i sådana fall.

14. Hur hanteras reklamationer och tvister?

Om du anser att det finns en brist hos resan måste du meddela oss eller din resebyrå om detta utan onödigt dröjsmål. Meddela fartygets anställda om eventuella fel eller brister uppstår efter ombordstigning. En skriftlig reklamation måste alltid lämnas in till oss eller din resebyrå, och denna måste lämnas utan onödigt dröjsmål. Du kan skicka reklamationen till RCL Cruises Ltd, postboks 114, Lilleaker, 0216 Oslo, eller via e-post till custservice.nordic@rccl.com. eller till din resebyrå. RCL Cruises Ltd. behandlar därefter reklamationen och återkopplar skriftligen. Vi kan inte godta reklamationer som har skickats in för andras räkning. Reklamationen måste skrivas och undertecknas av minst en av resenärerna i samma bokning.

Om vi avvisar din reklamation efter vår interna reklamationsbehandling, eller om du inte är nöjd med den lösning som vi kan tillhandahålla, kan du anmäla klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För mer information om rätten att framställa klagomål, och för tillgång till den nätbaserade klagomålsportalen kan du besöka Allmänna reklamationsnämnden (ARN) https://www.arn.se/.

15. Kan RCL Cruises Ltd. göra ändringar i paketresan?

15.1.1 Förbehåll för prisförändringar

RCL Cruises Ltd. förbehåller sig rätten att höja priset på din paketresa om detta är en direkt följd av;

a) ändringar i priset för passagerartransporten till följd av en höjning av priset på drivmedel eller andra energikällor,

b) förändringar av skatterna eller avgifterna för resetjänsterna som ingår i avtalet och som påförs av tredje part som inte medverkar direkt till genomförandet av paketresan, eller

c) växelkurser som är relevanta för paketresan.

Du kommer att informeras om en eventuell prisökning och en motivering av denna senast 20 dagar innan paketresan startar. Om prisökningen utgör mer än 8 % av resans totala kostnad, har du rätt att avboka resan utan extra kostnad.

Du kommer att ha motsvarande rätt att kräva en prissänkning till följd av orsakerna som nämns i punkterna a)-c) ovan. Vid en eventuell rätt till prissänkning kommer RCL Cruises Ltd. att göra avdrag för administrativa kostnader.

15.1.2 Förbehåll om ändring av resrutt före paketresans start 
(I) Med ändring av resrutten innan paketresans start menas att RCL Cruises Ltd. kommer att undlåta att anlöpa en eller flera av de hamnar som vi tidigare har aviserat att vi ska anlöpa. 
 
(II) RCL Cruises Ltd. kan inte garantera att fartygen alltid anlöper samtliga hamnar som har aviserats eller följer den aviserade resrutten till punkt och pricka, och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i resrutten, bland annat i följande fall:

a) Om RCL Cruises Ltd. bedömer att fartygets besättning och passagerare inte kommer att vara säkra om det anlöper en eller flera planerade hamnar. Orsakerna till detta kan till exempel vara dåliga väderförhållanden, krig, uppror, naturkatastrofer, brand, terror, demonstrationer, smittsamma sjukdomar, oroligheter, olyckor m.m. i en eller flera av de aviserade hamnarna. 
b) Om en eller flera av de aviserade hamnarna har driftstörningar, inklusive överbeläggning 
(port congestion) m.m. 
c) Vid strejk (lock-out) i en eller flera av hamnarna på resrutten. 
d) Vid oväntade oproportionerligt stora höjningar av hamnavgifterna i en eller flera av de aviserade hamnarna.

Vid ändring av resrutten till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter har du inte rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

(III) RCL Cruises Ltd. reserverar sig vidare för att fartyg kan chartras före avresa och passagerare med bokningar måste ändras eller annulleras. Vid ändring eller annullering till följd av chartring gäller de allmänna reglerna i paketreselagen. 

Vid ändring av resrutten innan paketresan startar kommer RCL Cruises Ltd. att försöka avhjälpa förändringen av resan genom att anlöpa alternativa hamnar. De alternativa hamnarna kommer så långt det är möjligt att vara jämförbara med den eller de ursprungligen aviserade hamnarna, och de kommer så långt det är möjligt att vara belägna i närheten av den ursprungligen aviserade rutten.

15.1.3 Förbehåll om ändring av resrutt efter paketresans start

(I) Med ändring av resrutten innan paketresans start menas att RCL Cruises Ltd. undlåter att anlöpa en eller flera av de hamnar som vi tidigare har aviserat att vi ska anlöpa. 

(II) RCL Cruises Ltd. kan inte garantera att fartygen alltid anlöper samtliga hamnar som har aviserats eller följer den aviserade resrutten till punkt och pricka, och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i resrutten, bland annat i följande fall:

a) Om RCL Cruises Ltd. bedömer att fartygets besättning och passagerare inte kommer att vara säkra om det anlöper en eller flera planerade hamnar. Orsakerna till detta kan till exempel vara dåliga väderförhållanden, krig, uppror, naturkatastrofer, brand, terror, demonstrationer, smittsamma sjukdomar, oroligheter, olyckor m.m. i en eller flera av de aviserade hamnarna. 
b) Om en eller flera av de aviserade hamnarna har driftstörningar, inklusive överbeläggning (port congestion) m.m. 
c) Vid strejk (lock-out) i en eller flera av hamnarna på resrutten 
d) Vid oväntade oproportionerligt stora höjningar av hamnavgifterna i en eller flera av de aviserade hamnarna

Vid ändring av resrutten till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter har du inte rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

Vid ändring av resrutten kommer RCL Cruises Ltd. att försöka avhjälpa förändringen av resan genom att anlöpa alternativa hamnar. De alternativa hamnarna kommer så långt det är möjligt att vara jämförbara med den eller de ursprungligen aviserade hamnarna, och de kommer så långt det är möjligt att vara belägna i närheten av den ursprungligen aviserade rutten.

15.1.4 Förbehåll om avvikelser vad gäller ankomst- och avresetiderna 
(I) På grund av de speciella förhållandena för kryssningsresor och sjötransport förbehåller RCL Cruises Ltd. sig avvikelser när det gäller ankomst- och avresetiderna för de aviserade hamnarna. Se punkt 16.1.1 - 16.1.3 ovan. 

16. Kan RCL Cruises Ltd. ställa in paketresan?

16.1.1 Överordnat

RCL Cruises Ltd. kan när som helst annullera paketresan enligt reglerna i paketreselagen. Vi vill uppmärksamma dig på att vid en annullering som beskrivet under punkt 17.1.2 och 17.1.3 nedan har du inte rätt att kräva ersättning.

16.1.2 För få registrerade

RCL kan avbryta paketresan om det slutliga antalet bokningar för resan är lägre än det minsta antalet som krävs. Meddelande om en sådan avbokning kommer att ges senast:

 

a) 20 dagar före resans början för resor som varar mer än 6 dagar.

b) 7 dagar före resans början för resor som varar mellan 2 och 6 dagar.

c) 48 timmar före resans början för resor som varar mindre än 2 dagar.

Om RCL ställer in resan på grund av otillräckliga bokningar har den bokade gästen rätt till full återbetalning eller ett framtida kryssningscertifikat av motsvarande värde.

16.1.3 Förhållanden utom vår kontroll

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, friskriver vi oss för allt ersättningsansvar om din kryssning eller en tjänst som vi lovat att tillhandahålla helt eller delvis inte kan levereras till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter (force majeure).

Med omständigheter som är oundvikliga och extraordinära menar vi händelser som varken vi eller leverantören av den aktuella tjänsten kunde ha förutsett eller avvärjt, även om alla rimliga åtgärder har vidtagits. Sådana händelser kan omfatta krig eller fara för krig, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism eller hot om terrorism, betydande risker för människors hälsa såsom utbrott av en allvarlig sjukdom på resmålet, eller naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att göra en säker resa till resmålet enligt avtalet och liknande förhållanden som är utom vår kontroll.

Om vi, som ett resultat av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte kan få hem dig från resan på utsatt tid, kommer vi att uppfylla våra skyldigheter enligt relevant paketreselagstiftning och täcka utgifter för nödvändigt boende i högst 3 dagar. Ovannämnda begränsningar av täckningen av kostnader gäller inte för gravida eller personer med särskilda behov, förutsatt att vi har fått information från de berörda resenärerna om deras situation senast 48 timmar före avresa.

17. Vilka andra villkor gäller för semestern?
Flygbolag, hotell och våra andra leverantörer har egna villkor som gäller för din semester. Vissa av dessa villkor begränsar eller friskriver flygbolag eller andra leverantörer från ansvar gentemot dig, ofta i enlighet med internationella konventioner.

18. Resegaranti?
RCL Cruises Ltd. är medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyder att du får dina pengar återbetalda och eventuellt garanteras hemtransport samt eventuellt nödvändigt boende i väntan på hemtransport, om semestern redan har påbörjats och vi inte skulle ha möjlighet att erbjuda dig den semester du har fått bekräftat på grund av obestånd. RCL Cruises Ltd. har utfärdat en bankgaranti för alla nordiska passagerare. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 och adress: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.

19. Vad är mitt ansvar?

Det är ditt ansvar att du och alla i ditt resesällskap har en giltig reseförsäkring. Reseförsäkringen måste inkludera avbeställningsskydd samt praktisk och ekonomisk hjälp vid sjukdom.

Det är ditt ansvar att se till att du och ditt ressällskap har alla nödvändiga pass, visum och andra resehandlingar. Före ombordstigning och vistelse på våra fartyg ska du även ha läst våra riktlinjer och villkor. Den enskilde passageraren (förälder/vårdnadshavare om passageraren är minderårig) ansvarar för, och ska ersätta varje skada som passageraren åsamkar fartyget eller dess inredning, utrustning eller egendom med vilja, av oaktsamhet eller försumlighet.

20. ASSIST CARD Global kryssningsförsäkring 

ASSIST CARD Global kryssningsförsäkring är en reseförsäkring som kan köpas online på https://www.assistcard.com. För regler och villkor som visar vad ASSIST CARD omfattar, besök https://www.assistcard.com/en/Our-Services

"Any Reason"-avbokningsskydd ger en framtida kryssningskredit motsvarande 75 % av avbokningsavgiften om man avbokar av en anledning som inte täcks av ASSIST CARD Global kryssningsförsäkring.

ASSIST CARD Global kryssningsförsäkring kan köpas till när som helst från bokningstillfället och fram till slutbetalning för aktuell kryssning. Om man köper till försäkringen efter slutbetalning är man inte berättigad till "Any Reason"-avbokningsskydd.

För bokningar gjorda mindre än tre dagar före avgång kan ASSIST CARD Global kryssningsförsäkring inte läggas till, oavsett om datum för slutbetalning faller inom denna tidsram. Kostnaden för försäkringen kan återbetalas om den avbokas utanför Celebrity Cruises och Royal Caribbean Internationals angivna avbokningsperiod.

För mer information, besök https://www.assistcard.com

21. Utflykter på land och aktiviteter i samband därmed

Vänligen notera att transportörens policyer och förfaranden i samband med COVID-19 kan medföra vissa begränsningar av utflykter på land relaterade till deltagande, plats, tid, valbara restauranger och personer med vilka en gäst kan komma i kontakt, liksom restriktioner av antal gäster som går i land. Gäster förstår och samtycker till att transportören godtyckligt kan förbjuda passagerare från att gå i land vid vilken hamn som helst, och/eller begränsa antalet gäster som går i land, på grund av hälsoskäl. 

Informationen som finns beträffande utflykter på land i våra system och dokument är korrekt såvitt vi vet vid tidpunkten då informationen utfärdas. Våra beskrivningar kan hänvisa till aktiviteter som är tillgängliga i de hamnar du besöker. Vänligen notera att dessa utflykter ägs och arrangeras av lokala arrangörer som är oberoende tredje parter. Vi har inget ansvar för några sådana aktiviteter, eftersom de varken drivs av, övervakas eller kontrolleras av oss på något sätt. Dessa aktiviteter tillhandahålls av lokala arrangörer som är helt oberoende från oss och vi agerar som ombud för dessa arrangörer. De utgör inte en del av ditt avtal med oss även om vi har rekommenderat en viss arrangör/ett visst center och/eller hjälpt dig med att boka sådana aktiviteter på något sätt, förutom om de uttryckligen har bokats som en del av din paketresa.  

Avtal som du ingår direkt med leverantörer beträffande utflykter på land gäller mellan dig och de lokala arrangörerna, och utgör inte en del av ditt avtal med oss, oavsett det faktum att vi kan tillhandahålla dig praktisk hjälp med att boka sådana aktiviteter eller till och med göra bokningen för din räkning. Därmed kan vi inte åta oss något ansvar, vare sig grundat på avtal, utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller på annat sätt, beträffande sådana aktiviteter. 

Utflykter på land kan medföra eller kräva fysisk ansträngning, eller medföra en viss risk för fara, och du bör noggrant överväga om utflykten på land är lämplig för dig. Det är ditt ansvar att på lämpligt sätt undersöka alla utflykter på land och/eller aktiviteter du avser delta i och göra alla relevanta förfrågningar till den utomstående arrangören för att säkerställa att du är förberedd med lämplig utrustning för utflykten/aktiviteten, inkluderat eventuell nödvändig utrustning för svår/farlig terräng, fysiskt tillstånd för långa perioder och/eller extremt väder.  

Därmed kan vi inte garantera att utflykter på land är tillgängliga generellt för gäster med funktionshinder. Vänligen kontakta oss eller din resebyrå för information om specifika utflykter.

Särskilda arrangemang för gäster med nedsatt rörlighet eller funktionshinder kan vara tillgängliga på vissa utflykter på land som enligt riskbedömning har ansetts lämpliga. För närmare detaljer, inkluderat eventuella kostnader för dessa särskilda arrangemang, vänligen mejla till shorexaccess@rccl.com med uppgifter om särskilda krav. I tillämpliga fall, vänligen ange uppgifter om storlek på rullstol/skoter, vikt och batterityp. Turer som medför flygresor, särskilda evenemang, vistelser på land och på hotell kan leda till kostnader för oss och vara föremål för avbokningsavgift. 

Vi kan inte garantera och gör inga utfästelser beträffande korrektheten i information som lämnas av oss eller lokala arrangörer relaterat till sådana aktiviteter eller om resmålet/området/orten som du besöker generellt (förutom när detta gäller tjänster som utgör en del av ditt avtal) eller att en viss utflykt eller aktivitet som inte utgör en del av vårt avtal kommer att äga rum, eller sättet på vilket det kommer att äga rum, eftersom dessa tjänster ligger utanför vår kontroll. 

Om du anser att någon av de nämnda aktiviteterna, som inte är en del av vårt avtal, är väsentliga för att njuta av din semester, skriv till oss omedelbart så kommer vi informera om den senast kända situationen. Om vi får kännedom om några väsentliga förändringar av information som rör resmål/områden och/eller sådana aktiviteter utanför fartyget, som skäligen kan förväntas påverka ditt beslut att boka en semester med oss, kommer vi vidarebefordra denna information vid tidpunkten för bokningen. Dock kan vi inte garantera att vi gör detta.  

Utan att det påverkar ovanstående, bekräftar du och samtycker till att fritidsaktiviteter på utflykter på land som du deltar i kan vara farliga, med en inneboende risk, där faror och risker och personskador (och ibland dödsfall) kan inträffa, och du samtycker till att påta dig och acceptera alla risker för personskada eller dödsfall som kan inträffa. De potentiella farorna och riskerna som är förenade med dessa aktiviteter kan inkludera, men är inte begränsade till, svår och farlig terräng, fysiskt tillstånd under långa perioder, extremt väder inkluderat plötsliga och oväntade förändringar och svårigheter att evakuera i händelse av skada.  

Genom att använda, delta i eller boka en utflykt på land accepterar du dessa risker och samtycker till att Royal Caribbean International® [Celebrity Cruises], transportören, dess anställda, chefer, ombud, leverantörer och tredjepartsarrangörer inte är ansvariga för några anspråk från dig, dina anhöriga eller juridiska ombud (förutom om vi har agerat oaktsamt) för brott mot avtal, lag eller lagstadgad skyldighet som leder till personskada eller dödsfall, någon direkt/indirekt skada eller följdskada eller förlust inkluderat utan begränsning ekonomisk förlust (såsom utebliven vinst eller användning av kapital eller intäkt eller på annat sätt), eller för någon form av straffskadestånd, särskilda eller oförutsedda förluster eller skador oavsett om ansvarsgrunden är avtal, utomobligatoriskt skadestånd eller skälighet, från dess tillhandahållande av utfykterna på land. 

Genom att använda, delta i eller boka en fritidsaktivitet bekräftar, samtycker och förstår du att ovanstående varningar för risker utgör en "varning för risk" i den mening som avses i gällande lagstiftning.

Vänligen notera: alla tvister eller anspråk som härrör från en utflykt på land måste riktas mot den lokala utflyktsarrangören. Dock, om tvisten eller anspråket riktas mot en Royal Caribbean upphandlande enhet, måste den väckas vid domstolarna i Sverige, i enlighet med svensk lag, och svenska domstolar ska ha exklusiv behörighet att lösa tvisten eller anspråket. 

Tenderbåtar

I vissa hamnar kommer fartyget ankra till havs och använda mindre båtar med plats för cirka 100 personer (kallade tenderbåtar) för att transportera gäster till land. Gäster kommer att gå till en plattform från vilken du går ombord på tenderbåten. I vissa fall och på grund av driftsskäl är det nödvändigt för oss att gå över från en anlöpshamn till en tenderbåt. Vänligen notera att passagerare stiger ombord på, reser i och stiger av tenderbåtar på egen risk.

Tjänster med tenderbåtar tillhandahålls av oberoende tredje parter och Royal Caribbean International varken driver, övervakar eller kontrollerar dem på något sätt. Därför kan vi inte garantera att tenderbåtar är tillgängliga eller ens lämpliga för gäster generellt eller huruvida de är tillgängliga och lämpliga för gäster med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Royal Caribbean International är inte ansvarig för någon sjukdom, skada eller dödsfall som drabbar någon passagerare eller för någon skada på, eller förlust av något bagage eller andra personliga tillhörigheter som härrör från eller har samband med resa och avstigning från tenderbåtarna, eftersom dessa tjänster ligger utanför vår kontroll.  

Du uppmanas att följa alla riktlinjer som du får från personalen på tenderbåtarna. Om du orsakar skada på en tenderbåt eller dess möbler, utrusning eller någon annan egendom på tenderbåten, eller på någon annan passagerare, ska du vara fullt ansvarig för skadan och ersätta Royal Caribbean International för alla kostnader eller krav som uppstår.

22. Vilket ansvar har RCL Cruises Ltd. i förhållande till gäster? 

Med förbehåll för avsnitt 22.2 nedan lovar vi att säkerställa att semesterarrangemangen som vi har samtyckt till att göra, genomföra eller tillhandahålla som en del av vårt avtal med dig kommer göras, genomföras eller tillhandahållas med skälig skicklighet och omsorg. Med förbehåll för dessa bokningsvillkor innebär detta att vi åtar oss ansvar om du, till exempel, drabbas av dödsfall eller personskada eller om dina avtalade semesterarrangemang inte tillhandahålls som utlovat eller visar sig vara bristfälliga till följd av att vi, våra anställda, ombud eller leverantörer brister i att med skälig skicklighet och omsorg genomföra eller tillhandahålla dina avtalade semesterarrangemang. Det är ditt ansvar att visa att skälig skicklighet och omsorg inte har använts, om du vill rikta ett krav mot oss.

Dessutom kommer vi endast vara ansvariga för handlingar eller underlåtelser på vägnar av våra anställda, arbetstagare eller ombud om de vid tidpunkten för den påstådda handlingen eller underlåtelsen agerade lagligt och genomförde skyldigheter eller tjänster enligt våra specifika instruktioner, och inom ramen för deras anställning eller engagemang för oss.  

Vi kommer inte vara ansvariga för någon skada, sjukdom, dödsfall, förlust (till exempel förlust av åtnjutande), skada, utgift, kostnad eller andra belopp eller anspråk oavsett beskrivning som härrör från något av följande:

Handling(ar) och/eller underlåtelse(r) som kan tillskrivas den/de person(er) som påverkas eller någon medlem/några medlemmar i deras resesällskap; eller

Handling(ar) och/eller underlåtelse(r) som kan tillskrivas en tredje part som inte har samband med tillhandahållandet av din semester och som var oförutsebar eller oundviklig; eller

En händelse eller omständigheter som vi eller leverantören av tjänsterna inte kunde ha förutsett eller undvikit även om skälig omsorg hade vidtagits; eller

Handling(ar) och/eller underlåtelse(r) som kan tillskrivas en (eller flera) person(er) som vid tidpunkten för den påstådda handlingen eller underlåtelsen inte agerade lagenligt och genomförde plikter eller tjänster enligt våra specifika instruktioner, och inom ramen för deras anställning eller engagemang direkt med oss; eller

Händelser som är "force majeure" enligt definitionen i avsnitt 22.3 nedan.

Vi åtar oss inte något ansvar för någon form av skada, förlust, utgift eller andra belopp oavsett beskrivning (1) som vi, på grundval av den information som du lämnar till oss beträffande din bokning innan du accepterade den, inte hade kunnat förutse att du skulle lida av eller drabbas av om vi bröt mot avtalet med dig; eller (2) som inte härrörde från något avtalsbrott eller annan försummelse från vår eller våra anställdas sida. 

Dessutom kan vi inte åta oss något ansvar för några affärsförluster. Vi kan inte åta oss ansvar för några tjänster som inte utgör en del av paketresan. Detta inkluderar, till exempel, eventuella tilläggstjänster eller faciliteter, som ditt hotell eller någon annan leverantör samtycker till, tillhandahåller dig eller där tjänsterna eller faciliteterna inte marknadsförs i vår broschyr eller på webbplatsen, och vi inte har samtyckt till att arrangera dem. Dessutom, oavsett vilken formulering som har använts av oss på vår webbplats, i någon av våra broschyrer eller på andra platser, kan vi endast lova att använda skälig skicklighet och omsorg som anges ovan och vi har inte något större eller annat skadeståndsansvar gentemot dig. 

Om tjänsten i fråga som gav upphov till anspråket eller klagomålet uppfyller lokala standarder, lagar och förordningar som är tillämpliga på sådana tjänster vid tidpunkten, kommer tjänsten att behandlas som att den hade tillhandahållits korrekt. Så är fallet även om tjänsten inte uppfyller de lagar och förordningar i Sverige som skulle ha tillämpats om tjänsterna hade tillhandahållits i Sverige. Undantaget till detta är när anspråket eller klagomålet rör bristande säkerhetsfunktioner, som skulle kunna leda till att en förnuftig semesterfirare skulle avstå från att resa på semestern i fråga.

22.2 RCL Begränsning av ansvar gentemot gäster

Medan du är ombord på våra fartyg kan du delta i fritidsaktiviteter. Du bekräftar och samtycker till att de fritidsaktiviteter som du deltar i kan vara farliga och medföra risker och faror, och personskador (och ibland dödsfall) kan inträffa. Du samtycker till att godta alla risker för personskada eller dödsfall som skulle kunna inträffa. Genom att använda, delta i eller boka någon fritidsaktivitet, accepterar du dessa risker och samtycker till att Royal Caribbean International®, transportören, dess anställda, chefer, arbetstagare och ombud inte är ansvariga för något anspråk från dig, ditt resesällskap eller juridiska ombud på grund av er oaktsamhet, eller om ni har brutit mot avtal, lag eller lagstadgad skyldighet och detta leder till personskada eller dödsfall, direkt/indirekt skada eller följdskada eller förlust, inkluderat utan begränsning ekonomisk förlust (såsom utebliven vinst eller användning av kapital eller intäkt eller på annat sätt), eller för någon form av straffskadestånd, särskilda eller oförutsedda förluster eller skador.

Genom att använda, delta i eller boka någon fritidsaktivitet ombord, erkänner, samtycker och förstår du att varningarna ovan utgör "varning för risk" i den mening som avses i tillämplig lagstiftning.

Du bekräftar, samtycker till och förstår att Royal Caribbean International® eller RCL Cruises Ltd inte är ansvarig på något sätt för handlingar, passivitet, underlåtelser, oaktsamhet eller uppsåtlig eller avsiktlig försummelse från oberoende tredje parter, inkluderat, men inte begränsat till, någon oberoende tredje partsleverantör av tenderbåtar, utflykter på land och/eller aktiviteter och du samtycker till att ta på dig och acceptera all risk för personskada eller dödsfall som kan inträffa, och avstår härmed från rätten att rikta krav mot Royal Caribbean International® eller RCL Cruises Ltd, dess anställda, chefer, ombud, leverantörer och tredjepartsarrangörer för alla eventuella personskador eller dödsfall som sådana aktiviteter på något sätt kan leda till. Alla deltagare som utövar sådana fritidsaktiviteter gör detta på egen risk. Royal Caribbean International® eller RCL Cruises Ltd:s ansvarsbegränsning för alla aktiviteter och utflykter på land täcks av avsnitt 21 i dessa bokningsvillkor.

Bestämmelserna i 1974 års konvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, i kompletterad och/eller ändrad lydelse av annan tillämplig lagstiftning som från tid till annan är gällande, inkluderat men inte begränsat till förordning nr (EG) 392/2009 (tillsammans "Atenkonventionen") tillämpas på din kryssning liksom processen i samband med påstigning och avstigning av fartyget. För alla eventuella anspråk som involverar dödsfall eller personskada eller försenat eller förlorat bagage är vi endast ansvariga gentemot dig i enlighet med Atenkonventionen. Detta innebär att du inte är berättigad att rikta några krav mot oss som inte uttryckligen tillåts av Atenkonventionen eller som överskrider begränsningarna som fastställs i Atenkonventionen. Alla anspråk som omfattas av Atenkonventionen måste göras inom de tidsfrister som anges i Atenkonventionen. Atenkonventionen innehåller begränsningar av maxbelopp som transportören måste betala om denne anses vara ansvarig i händelse av dödsfall eller personskada och för reklamationer beträffande bagage och värdesaker. Om något anspråk eller del av ett anspråk (inkluderat de som involverar dödsfall eller personskada) berör eller grundas på några researrangemang (inkluderat processen med att stiga på och av transporten ifråga) tillhandahålls av någon luft-, järnvägs-, eller vägtransportör eller någon hotellvistelse, kommer det maximala ersättningsbeloppet som vi måste betala till dig att vara begränsat. Det högsta belopp som vi är skyldiga att betala dig för nämnda krav eller del av ett krav om vi anses vara ansvariga gentemot dig på någon grund är, om inget annat uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor, det högsta belopp som transportören eller hotellägaren i fråga skulle ha varit tvungen att betala enligt den internationella konventionen eller förordning som tillämpas på researrangemang eller hotellvistelsen i fråga (till exempel, Warszawakonventionen i ändrad eller oförändrad lydelse och Montrealkonventionen om internationella lufttransporter och/eller för flygbolag som har ett luftfartstillstånd beviljat av ett EU-land, förordning (EG) 889/2002 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor). Vänligen notera: När en transportör eller ett hotell skulle ha varit ansvarigt för att göra någon betalning till dig enligt tillämplig internationell konvention eller förordning beträffande ett anspråk eller del av ett anspråk, är vi på liknande sätt inte skyldiga att göra någon betalning till dig för nämnda anspråk eller del av anspråket. När vi gör en betalning är vi berättigade att dra av eventuella belopp som du har mottagit eller har rätt att motta från tillhandahållaren av transporten eller hotellet för klagomålet eller kravet i fråga. Kopior av tillämpliga internationella konventioner och förordningar är tillgängliga från oss på begäran. Om du har bokat en kryssning tillsammans med en internationell flygresa eller regional flygtransfer med oss - vänligen se även avsnitt 3.4. Den aktuella maxgränsen som tillämpas enligt Atenkonventionen i händelse av att vi är ansvariga för dödsfall eller personskada som orsakas av en sjöfartsolycka är 250 000 SDR (cirka 240 000 £) förutom om olyckan har orsakats av krigshändelse, naturfenomen, inbördeskrig, terrorism eller något annat undantag som anges i Atenkonventionen. När vi anses ha varit oaktsamma höjs denna begränsning till 400 000 SDR (cirka 410 000 £). Begränsningen av vårt ansvar för dödsfall och personskada för olyckor som inträffar utanför sjöfart är 400 000 SDR (cirka 379 000 £). I händelse av vårt ansvar för skada och förlust av bagage, när bagaget har lämnats på fartyget, är detta begränsat till 3 375 (cirka 4 000 £) och för skada och förlust av handresgods är detta begränsat till 2 250 SDR (cirka 2 500 £).

22.3 Vad är force majeure-händelser?

Förutom när vi särskilt anger något annat i dessa villkor, kan vi inte åta oss något ansvar eller betala någon ersättning när din semester och/eller någon annan tjänst vi har utlovat att arrangera eller tillhandahålla inte kan tillhandahållas alls, eller enligt löfte eller om du på annat sätt lider någon skada eller förlust (som beskrivs mer fullständigt i klausul 5.7 ovan) till följd av omständigheter som ligger utanför vår kontroll ("force majeure"). När vi talar om omständigheter som ligger utanför vår kontroll menar vi alla slags händelser för vilka vi eller leverantören av tjänsten i fråga inte skulle kunna ha förutsett eller undvikit även efter att ha vidtagit all skälig omsorg. 

Sådana händelser kommer troligen inkludera krig eller hot om krig, terroristhandlingar eller hot om sådana handlingar, upplopp eller sociala oroligheter, stridsåtgärder, naturkatastrof eller kärnkraftsolycka, brand, negativa väderförhållanden, hälsorisker, epidemier, pandemier, mekaniska svårigheter (som vi inte skulle kunna ha förutsett eller undvikit trots våra normala omfattande mekaniska kontroller), otillgänglighet i hamnar och tillhörande anläggningar; kryssningsarrangörers oförmåga att driva kryssningsfartyg som en direkt eller indirekt följd eller konsekvens av något beslut från ett statligt organ eller reglerande myndighet, inkluderat Storbritanniens beslut att lämna Europeiska unionen (inkluderat förlust eller restriktioner av sjöfarts- eller transittrafik eller rätten för kryssningsarrangörer att få åtkomst till hamnar och/eller tillhörande anläggningar) och alla liknande omständigheter utanför vår kontroll. Om vi inte kan garantera dig punktlig returresa hem från din kryssningssemester, i händelse av oundvikliga och extraordinära omständigheter, ska Royal Caribbean International vara ansvarig för nödvändig logi under en period som inte överskrider tre nätter per resenär. Sådana begränsningar kan variera med hänsyn till personer med nedsatt rörlighet, gravida resenärer och personer med särskilda medicinska behov som har informerat oss om sina behov åtminstone 48 timmar innan resan. 

Likaså, om oundvikliga och extraordinära omständigheter hindrar oss från att genomföra resan, och vi meddelar dig om detta utan oskäligt dröjsmål innan starten av paketresan, kommer vi inte ha något ansvar gentemot dig förutom återbetalning av det belopp som har betalats för semestern, inom 14 dagar. Vi kommer inte anses vara i oskäligt dröjsmål om vi meddelar dig om att resan ställs in (i) 20 dagar innan starten av paketresan om resan varar mer än sex dagar, (ii) 7 dagar innan start av paketresan om resan varar mellan två och sex dagar och (iii) 48 timmar innan start av paketresan om resan varar mindre än två dagar.

23. RCL Integritetspolicy

För de syften som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och UK Data Protection Act, 2018 ("den brittiska dataskyddslagen"), är RCL Cruises Ltd personuppgiftsansvarig. I syfte att behandla din bokning behöver vi samla in vissa personuppgifter från dig. Dessa uppgifter kommer i tillämpliga fall inkludera namn och adresser till personer i resesällskapet, kredit/debetkort eller andra betalningsuppgifter och särskilda krav; såsom behov relaterade till funktionshinder eller hälsotillstånd som kan påverka de valda semesterarrangemangen, och eventuella begränsningar av kost som kan avslöja din religion eller livsåskådning. Vi kan även behöva samla in andra personuppgifter såsom din nationalitet, medborgarskap, kön och passuppgifter i tillägg till de uppgifter som nämnts ovan för att tillhandahålla dem till tredje parter i syfte att genomföra din semester. Vi behöver vidarebefordra dina personuppgifter till företag och organisationer som behöver veta dem så att din semester kan genomföras (till exempel ditt flygbolag, hotell, fartygsoperatör, andra leverantörer, kredit-/bankkortsföretag eller bank). Vi kan också vara tvungna, antingen enligt lag eller tredje parter (såsom invandringsmyndighet) att avslöja vissa uppgifter, endast när det är tillåtet enligt dataskyddslagen eller den allmänna dataskyddsförordningen (beroende på vilken som är tillämplig) och eventuell relaterad lagstiftning. Sådana bolag, organisationer och tredje parter kan befinna sig utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein om din semester kommer äga rum i eller involverar leverantörer utanför dessa länder och vi ska vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir säkra i linje med europeiska (EES) standarder för sekretess. Alla detaljer du ger oss i samband med din bokning (inkluderat de som relaterar till eventuellt funktionshinder eller hälsotillstånd eller religiös livsåskådning) kommer hållas konfidentiell men kan delas med tredje parter om det är nödvändigt i syfte att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel transporter med flyg eller på land. Du har i allmänhet rätt att fråga oss (per brev eller e-post) vilka av dina uppgifter som lagras eller behandlas, för vilket syfte och till vem de har avslöjats eller kan komma att avslöjas. Vi kan ha rätt att debitera en avgift för att besvara en sådan förfrågan. Vi lovar att besvara din förfrågan inom 40 dagar från det att vi tog emot din skriftliga förfrågan och avgift. Under vissa omständigheter har vi rätt att vägra att avvisa din förfrågan. Om du anser att någon av dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga, vänligen kontakta oss omedelbart.

För fullständiga uppgifter om vår sekretesspolicy gå till www.RoyalCaribbean.co.uk/privacy för fullständiga uppgifter och ta reda på hur du kan kontakta oss.

ÖVERVAKNINGSKAMEROR

Vi kan använda övervakningskameror för att övervaka bilder på alla Royal Caribbean International®-fartyg i syfte att förebygga brott och för våra gästers säkerhet. Vi kommer vanligtvis lagra dessa bilder upp till tre månader. För ytterligare information vänligen kontakta Royal Caribbean International®.

24. Allmänt – kontaktuppgifter m.m.

Vi ansvarar inte för att resetjänsterna i avtalet levereras på ett tillfredsställande sätt och är skyldiga att bistå resenärer som har hamnat i trångmål.   Om inte framgår kan följande kontaktuppgifter användas vid behov, inklusive för begäran om assistans vid problem eller klagomål över konstaterad brist under resan:

RCL Cruises Ltd
Postboks 114 Lilleaker
0216 Oslo
Norge
Telefon: 0200 88 0155
E-post: infono@rccl.com

Vi kan kräva en rimlig avgift motsvarande våra faktiska kostnader för vår assistans om problemen har orsakats uppsåtligen eller genom oaktsamhet av resenären.

VERSION: 1 February 2022

My Personas

code: