RIKTLINJER OCH SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VÅRA RESENÄRER

Följande bokningsvillkor, tillsammans med vår hälso-, säkerhets- och uppförandepolicy för gäster samt andra policyer som du har informerats om, utgör grunden för ditt avtal med oss. För närvarande tillämpar vi Tilläggsvillkor och en extra Sekretesspolicy som ger detaljerad information om de åtgärder vi har vidtagit i samband med COVID-19.

De avtalsslutande parterna är du och endera Royal Caribbean Cruises Ltd.®, med hemvist i Miami, Florida, eller RCL Cruises Ltd, ett brittiskt företag med registrerat kontor i Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, United Kingdom, (”vi”, ”RCL” eller ”Royal Caribbean”) som ska acceptera rättsligt ansvar för fullgörande av ditt avtal på rätt sätt. RCL Cruises Ltd. är ett dotterbolag registrerat i Storbritannien och försäljnings- och marknadsföringsrepresentant för Royal Caribbean Cruises Ltd.®. Du erhåller information om aktuell avtalspartner vid bokningstillfället och/eller på din bekräftelsefaktura.

Överordnat

Följande är information om riktlinjer och särskilda villkor för resande med RCL Cruises Ltd. Det är ett villkor för ombordstigning och vistelse på våra fartyg att alla resenärer har läst och följer våra riktlinjer och villkor, samt övriga styrande instruktioner och information.

Våra riktlinjer för passagerare och särskilda villkor utgör en del av ditt avtal med RCL Cruises Ltd. Förhandsinformation som vi är skyldiga att tillhandahålla enligt svensk lag utgör också en del av avtalet*. Detsamma gäller särskilda krav som vi uttryckligen har accepterat i samband med din beställning. Vi vill så långt det är möjligt informera dig om eventuella ändringar i dem tillhandahållna förhandsinformationen och om nödvändigt, för att inhämta ditt medgivande till ändringarna innan avtalet ingås. Detta gäller bland annat tillhandahållen förhandsinformation om paketresans pris.

Avtalsparterna är du och RCL Cruises Ltd., som tar på sig ansvaret för genomförandet av avtalet som anges nedan. Mer information om detta kommer att ges vid bokningstillfället och/eller i din bokningsbekräftelse. I dessa villkor ska ”du” och ”din/ditt/dina” hänvisa till alla namngivna personer i beställningen, och ”vi”, ”oss” och ”vår” hänvisar till RCL Cruises Ltd. Om du behöver kontakta oss i samband med din resa, är våra kontaktuppgifter:

 

RCL Cruises Ltd
Vollsveien 19
1366 Lysaker
Norway
Telefonnummer 0200 88 0155
E-post infono@rccl.com

Våra riktlinjer och villkor är underkastade svensk rätt. Den kombination av resetjänster som RCL Cruises Ltd. erbjuder dig definieras som en paketresa enligt svensk lag, och relevant paketreselagstiftning tillämpas därför. Eventuella krav som uppstår i samband med din resa måste riktas till RCL Cruises Ltd. eller till din resebyrå. Vi kommer alltid att försöka hitta en vänskaplig lösning på en rättmätig fordran, men om vi inte når en överenskommelse genom medling eller på annat sätt, ska svensk allmänn domstol ha exklusiv behörighet.

*Detta inkluderar för närvarande information om resetjänsternas viktigaste egenskaper, i tillegg til information om pris och andra kostnader, betalningsvillkor, vilkor om minsta antal resenärer for resan och om avbokning.

Riktlinjer för passagerare

Det är ett villkor för ombordstigning och vistelse på våra fartyg att alla resenärer följer våra riktlinjer för passagerare. Riktlinjerna har tagits fram för att säkerställa att alla resenärer kan delta i en säker och njutbar kryssningssemester och innehåller standarder för uppförande som resenärer ska följa under hela sin vistelse ombord på våra kryssningar, inklusive vid transport till och från fartygen, i terminalerna, i anlöpshamnar, under utflykter i land och på våra egna destinationer.


Vänligen läs igenom Riktlinjer för passagerare (Guest Conduct Policy) före avresa. Riktlinjerna hittar du här, genom att kontakta RCL Cruises Ltd. eller din resebyrå för mer information före avresa. 

 

Särskilda villkor

1. Hur beställer jag min kryssning?
Kontakta vår bokningsavdelning på telefon 0200 88 0155 *Lokala samtalsavgifter gäller. eller din resebyrå för att boka din kryssning. Du kan även beställa på royalcaribbean.se.

Gäster som köper sina semesterarrangemang via vår webbsida måste se till att alla uppgifter är korrekta vid bokningstillfället, eftersom ändrings- eller avbokningsavgifter kan tillkomma för komponenter som du vill ändrade vid ett senare tillfälle på grund av fel eller försummelse från din sida. För alla standardbokningar med flyg/kryssning eller enbart kryssning som du gör hos oss måste du betala en deposition på 2 000 SEK per person. Denna deposition gäller även när man bokar flera kryssningar i följd då vi endast tar emot en deposition per person för hela resan. Om du lägger till flyg, hotell, transfer eller andra komponenter till din semester kan vi kräva en högre deposition för att vi ska kunna garantera dessa komponenter.

Observera att du också kan boka en framtida kryssning när du är ombord på ett av våra fartyg med hjälp av våra program "Boka nu" eller "Boka senare". Kontakta vår säljare ombord för mer information. Regler och villkor gäller för Royal Caribbean Internationals bokningar som görs ombord, så se till att du kontrollerar din faktura noggrant när du gör en bokning. Alla bokningar som görs ombord omfattas av dessa bokningsvillkor. Ditt fullständiga namn, inklusive eventuella mellannamn, så som det står i ditt pass, samt ditt födelsedatum måste anges vid bokningstillfället. Observera att alla betalningar som du gör till oss med ett betalnings- eller kreditkort kommer att regleras via en bank i USA, och därför kan din kortutgivare välja att ta ut en extra avgift. Se villkoren för ditt betal- eller kreditkort för mer information. För gäster som gör bokningar ombord på något av våra fartyg kan olika regler för deposition gälla. Fullständig information kommer att ges vid bokningstillfället.

1.2 HUR BEKRÄFTAS MIN KRYSSNING?

Under förutsättning att din valda semesterresa är tillgänglig, att du har slutfört bokningsprocessen, godkänt våra bokningsvillkor och att vi har mottagit alla lämpliga betalningar, kommer vi att skicka vår bekräftelsefaktura till dig (om du bokar direkt) eller till din resebyrå. Observera att det kanske inte är möjligt att bekräfta dina flygdetaljer vid detta tillfälle. Om så är fallet kommer dessa att bekräftas till dig vid ett senare tillfälle. Ett bindande avtal mellan oss uppstår först när vi skickar vår bekräftelsefaktura. Ett avtal kommer att existera vid denna tidpunkt, även om vi inte kan bekräfta dina flyguppgifter vid den tidpunkten. På denna faktura kommer det resterande beloppet för din semesterresa, som fortfarande måste betalas, och även dina flygdetaljer (om tillämpligt och/eller tillgängligt) att framgå.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekta så snart du har fått din bekräftelsefaktura, elektroniska kryssningsdokument, flygbiljetter och andra dokument från din resebyrå eller direkt från oss. Om några uppgifter verkar vara felaktiga måste du informera din resebyrå eller vår bokningsavdelning. Om du bokar direkt, inom 14 dagar från det att vi skickat dokumentet till din resebyrå eller till dig för alla dokument utom flygbiljetter och e-biljetter och inom 5 dagar för flygbiljetter och e-biljetter. När dina flygbiljetter har utfärdats måste du resa enligt resplanen i den ordning som ursprungligen bokades. Om du inte använder en del av flygbiljetten, tex utresan, kommer hela biljetten bli ogiltig och resten av resplanen kommer automatiskt att annulleras.

 

NB! Kontrollera att alla uppgifter är korrekta när du bekräftar din kryssning. Se avsnitt 12 för eventuella ändringar efter att du har bekräftat din bokning.

 

*När du bokar en kryssning på vår webbplats kan avboknings- och ändringsavgifter tillkomma. För att ändra/avboka en kryssning som bokats på vår webbplats, vänligen se avsnitt 8 och 12 för mer information.

 

En ospecificerad hytt betyder att du betalar ett lägre pris för den hyttkategori du väljer. Du kommer inte att få ditt hyttnummer när du bekräftar din bokning. Det får du istälelt i tidsrummet mellan slutbetalning och innan kryssningen avgår.

VAD ÄR EN “OSPECIFICERAD” (GTY) BOKNING?
Vi kan (enligt vårt gottfinnande) erbjuda dig möjligheten att göra en ospecificerad (GTY) bokning. Det betyder att du bokar en hytt med en viss kategoristandard (insides, utsides, balkong eller svit som specificerad av oss vid bokning) på det fartyg du har valt. Exakt hyttnummer och hyttens placeringen på fartyget tilldelas av oss (enligt vårt gottfinnande). Du får information om hyttnummer och kategori innan du checkar in i hamnen. När du har blivit tilldelad hyttnummer på din GTY-hytt finns det ingen möjlighet att ändra. Fördelen med att boka en GTY-hytt är att, efter din bokning har bekräftats, kan (enligt vårt gottfinnande) din hytt uppgraderas till en hytt i en högre kategori utan extra kostnad. Oavsett, så är du alltid garanterad den lägsta kategorin inom den hyttstandarden som du valde vid bokningstillfället. Hytten vi tilldelar kommer att vara passande för det antal gäster som ska bo där, vilket kan innebära att du får tilldelat en hytt med våningssäng med stege. Våningssängar med stege får endast användas av gäster över 6 år, vilket betyder att GTY-hytter är inte rekommenderade för familjer med små barn. Om du har speciella önskemål vad gäller din hytt eller dess placering på fartyget, eller om du reser med vänner och familj, (speciellt barn) som du vill vara nära, så rekommenderar vi dig att inte boka en GTY-hytt. Till tider, kan vi erbjuda speciella kampanjer på GTY-bokningar. Vid dessa tillfällen är GTY-kategorierna uppdelade enligt följande: WS - Ospecificerad svit * XB - Ospecificerade balkonghytt med havsutsikt, XN - Ospecificerade balkonghytt mot Central Park eller Boardwalk, YO - Ospecificerad utsideshytt, ZI - Ospecificerad insideshyttt * – Planlösning och fördelar kan variera mellan olika kategorier. För sviter kommer svit-fördelarna variera beroende på vilken kategori du tilldelas. Vänligen notera: Om du bokar 2 eller fler kryssningar samt om en eller flera kryssningar bokadas med ospecificerade hytter, finns möjligheten att du kommer tilldelas olika hytter på kryssningarna vilket innebär att du kan komma behöva byta hytt mellan dina kryssningar. 

2. Rabatter och erbjudanden
Eftersom vi har kontor runt om i världen arbetar vi med specialerbjudanden på olika marknader. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att erbjudanden är förbehållna enskilda länder/marknader, och att du därför måste kontrollera att erbjudandet gäller landet där du bokar din resa. Dessutom finns det vissa rabatter som inte kan kombineras med andra rabattsystem.

3. När ska jag betala?
Vid bekräftelse av kryssningen ska du betala en deposition på SEK 2000 per person, se även punkt 1.

Restbeloppet förfaller 30 dagar före avresa. Vid bokning 30 dagar eller mindre före avresa ska hela beloppet betalas inom 24 timmar med kreditkort/bankaxept. I det senare fallet kan betalning göras med kreditkort hos RCL Cruises Ltd. på telefonnummer 0200 88 0155.

Vid ändringar av villkor från tredje part kan avvikande tidsfrister för betalning förekomma.

Om du använder kreditkort eller betalkort för att betala för din kryssning direkt till oss, vill vi uppmärksamma dig på att vi kan komma att utföra transaktionen via en bank i USA, och att kortutgivaren kan välja att debitera dig en utlandsavgift. Vi rekommenderar därför att du läser igenom din kortutgivares villkor för sådana utlandstransaktioner innan du betalar till oss. Följande kreditkort accepteras: Visa, Mastercard och American Express. Biljetter kan endast skickas när bokningen har registrerats som betald i sin helhet hos RCL Cruises Ltd..

4. Vad ingår i priset?
De flesta priser som har angetts gäller per person i SEK när två personer delar en hytt i den billigaste hyttkategorin. Följande ingår som regel i kryssningspriset; hytt, alla måltider, underhållning och de flesta aktiviteter ombord, dricks till hytt- och restaurangpersonalen samt skatter och avgifter. Vissa aktiviteter kan debiteras med ett pristillägg. Om inte annat har överenskommits, ingår följande inte i priset: Flyg till och från resmålet, utflykter, måltider i särskilda restauranger och personliga utgifter (för exempelvis drycker, tvätt, hälso- och skönhetsvård, telefonsamtal, internet sov), hotellvistelser och måltider i land, transport (om inte annat anges), reseförsäkring och allt annat som inte uttryckligen anges som inkluderat i priset.

5. Finns det åldersgränser för kryssningsresor?
Spädbarn måste vara minst 6 månader för att kunna resa. På linjer som transatlantiska, Hawaii och vissa andra seglatser måste spädbarn vara minst 12 månader för att kunna resa. Detsamma gäller om seglingsrutten motsvarar tre eller fler sammanhängande dagar till sjöss. Åldern räknas från den första dagen på kryssningen.

På kryssningar i Europa, Asien, Australien och Sydamerika kan inga personer under 18 år resa eller ha egen hytt utan att ledsagas av föräldrar/vårdnadshavare eller någon annan person som har fyllt 18 år. Om gäster under 18 år reser med sina föräldrar/vårdnadshavare, måste dessa ha hytt intill eller mitt emot varandra. På våra kryssningar i Nordamerika tillämpas liknande regler, men här är åldersgränsen 21 år. Alla minderåriga som är 17 år eller yngre i början av resan och som inte ledsagas av minst en av sina föräldrar/vårdnadshavare kommer endast att få gå ombord på fartyget och genomföra kryssningen om han/hon åtföljs av en eller flera personer över 21 år (gäller Nordamerika) eller 18 år (gäller Europa, Asien, Australien och Sydamerika) som har fått tillstånd av den minderåriges föräldrar/vårdnadshavare att ledsaga den minderåriga (se punkt 7 för information och nödvändig dokumentation). Om skriftligt tillstånd inte kan presenteras, kommer den/de minderåriga inte ges möjlighet att gå ombord på fartyget eller genomföra kryssningen. Vi ansvarar inte för och ersätter inte eventuella kostnader, utgifter eller förluster som kan komma att debitera den minderårige, personen/personerna som betalar för kryssningen (om detta inte är den minderårige själv), eller andra personer som reser med den minderårige och som väljer att inte genomföra kryssningen när skriftligt tillstånd inte kan presenteras enligt beskrivningen ovan. Gifta par med en minimiålder på 18 år kan beställa individuella hytter (vigselbevis måste uppvisas vid bokningstillfället) när en av dem har fyllt 21 år vid avresan.

Ombord finns det vissa faciliteter med åldersgräns. Mer information om faciliteter med åldersgräns finns i dagsprogrammet (Cruise Compass), som kan fås i receptionen (Guest Relations Desk).

6. Hur är det med barn som reser utan föräldrar eller vårdnadshavare, eller barn som har ett annat efternamn än föräldrarna eller vårdnadshavare?
Om barn under 18 år reser med en av sina föräldrar och de har olika efternamn, måste en födelseattest kunna visas upp som bevisar föräldraskapet. Vuxna som reser med barn under 18 år som de inte är föräldrar till är skyldiga att visa upp barnets pass (och eventuellt visum), ett undertecknat intyg från en av barnets föräldrar om att barnet har tillåtelse att resa med sitt ressällskap, kopia på denna förälders pass och en födelseattest. Tillståndet ska sedan bestyrkas hos en Notraius Publicus. Observera: Tillståndet måste även innehålla en bekräftelse på att medicinsk behandling kan utföras om det skulle uppstå en situation och en läkare anser att en sådan en behandling måste utföras omedelbart. OBS! Dessa regler gäller även när barnet reser med släktingar eller vänner. Om barn reser med fosterförälder/vårdnadshavare måste dessa också kunna uppvisa giltig dokumentation som bekräftar att de är barnets vårdnadshavare. Alla dokument måste vara på engelska och tas med vid incheckningen i hamnen på avresedagen.

* Bekräftelsebrev kan skrivas ut här, eller genom att kontakta oss på telefon 0200 88 0155.

7. För dig som är gravid eller har särskilda behov:
Om du är gravid kan åka på kryssning fram tills du är i vecka 23 av din graviditet. Om du är i vecka 24 av graviditeten, kan du tyvärr inte åka på kryssning.

Om du har särskilda behov ber vi dig att ge oss nödvändig information om detta. Baserat på informationen vi får från dig, kommer vi att bedöma om den bokade resan kan genomföras på ett korrekt sätt. Om vi bedömer att resan, på grund av dina behov, inte kan genomföras på ett korrekt sätt, kommer vi att kontakta dig snarast möjligt för att redogöra för våra bedömningar och diskutera konsekvenserna av detta. Alla resenärer som funderar på att boka en kryssning med RCL Cruises Ltd. kan kontakta oss i förväg för att diskutera eventuella särskilda behov. Som regel kan vi då bedöma om den aktuella kryssningen kommer att kunna genomföras på ett korrekt sätt. Känsliga personuppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

8. Vilka regler gäller för avbokning och överlåtelse av resan?
8.1 Avbokning mot avgift

Du kan när som helst avboka din kryssning mot betalning av en avbeställningsavgift enligt riktlinjerna i denna punkt, 9. Om du önskar avboka din kryssning måste du omgående informera oss eller din resebyrå. Avbokningar ska göras via telefon. Följande regler gäller för avbokning: Avbokningskostnad per person för själva kryssningen:

  • Avbokning 8 dagar eller mindre före avresa: 100 % av resans grundpris*
  • Avbokning mellan 9 och 14 dagar före avresa: 50 % av resans grundpris*
  • Avbokning mellan 15 och 30 dagar före avresa: 25 % av resans grundpris*
  • Av Avbokning 31 dagar eller mer före avresa: 500 SEK per person*

Ev. avbeställningsskydd på SEK 300 per person återbetalas inte vid avbokning.

Vid annullering av flyg gäller separata regler. Kontakta oss för mer information. Avbeställningsskyddet återbetalas inte.

Vi kommer att återbetala eventuella återbetalningar utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att resan har avbokats.

*Om en av gästerna i en hytt avbokar, och den andra gästen väljer att resa själv, måste en extra avgift betalas för enkelhytt. Detta gäller även för avbokningar från en eller flera personer som delar hytt, eller om man avbokar delar av reseupplägget (flygresan, hotell) som ingår i ett ”paketerbjudande”. Observera: Personen som avbokar kommer att följa de vanliga avbokningsreglerna.
Resans start beräknas utifrån första bokade del. Om du till exempel har bokat flyg till avgångshamnen genom RCL Cruises Ltd., anses kryssningen starta vid tidpunkten för avresan med flyg.

8.2 Avbokning utan avgift

Du kan avboka din resa utan avgift om avbokningen beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter i anslutning till destinationen som väsentligt påverkar genomförandet av paketresan eller transporten av resenärerna. Vid avbokning till följd av sådana oundvikliga och extraordinära omständigheter har du rätt till återbetalning av paketresans pris. Eventuell återbetalning betalas inom 14 dagar. Du kommer inte att ha rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

8.3 Överlåtelse av resan

Du kan överlåta din kryssning till en annan resenär som uppfyller alla de villkor som krävs för att delta i kryssningen, till exempel kraven på ålder, visum och hälsa. Du måste betala de kostnader som överlåtelsen medför. Vid överlåtelse av kryssningen tillkommer vanligtvis en administrationsavgift på SEK 250. Om ändringen innefattar flyg, kan ytterligare kostnader tillkomma. Dokumentation av kostnaderna kan fås på begäran.

Rätten att överlåta din kryssning gäller bara om du underrättar oss eller din resebyrå om överlåtelsen på ett bestående medium, inom rimlig tid före avresa. Ett meddelande om överlåtelse senast sju dagar före avresa anses vara skäligt.

9. Behöver jag ett avbeställningsskydd?
Vi rekommenderar att du tecknar ett avbeställningsskydd. Vårt avbeställningsskydd kostar SEK 300 per person. Avbeställningsskyddet tecknar du samtidigt som du beställer kryssningen, och detta måste ha betalats inom tre dagar efter bokning för att vara giltigt. Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Med avbeställningsskyddet kan du avboka din kryssning vid sjukdom mot en kostnad på SEK 250 per person. Detta förutsätter att ett giltigt läkarintyg skickas till RCL Cruises Ltd. Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka pga. egen sjukdom/skada, eller om någon i din närmaste familj (mamma, pappa, syskon, barn eller mor-/farföräldrar) eller personen/personerna som du ska dela hytt med drabbas av allvarlig sjukdom/dödsfall (samtliga måste ha tecknat avbeställningsskydd).

Efter bekräftelse av kryssningen går det inte att lägga till eller ta bort avbeställningsskyddet. Om du vid avbokning kan uppvisa ett läkarintyg där din läkare avråder dig från att resa vid den aktuella tidpunkten får du återbetalt rätt belopp så snart RCL Cruises Ltd. har godkänt läkarintyg. Personer som reser utan avbeställningsskydd avbokar enligt de normala avbokningsreglerna under punkt 9.

10. Vilka pass- och visumkrav gäller för min semester?
Ta kontakt med din ambassad, resebyrå eller RCL Cruises Ltd. i god tid före avresan för att få information om vilka pass- och visumkrav som gäller för de länder som du ska besöka på din kryssning. Du hittar information om visumregler här. Vi reserverar oss för ändringar i visumreglerna och alla resenärer ansvarar själva för att ha rätt dokumentation för att kunna genomföra resan. Vi rekommenderar att du ansöker om visum i god före avresan eftersom det kan vara väntetid.

Alla passagerare måste ha giltigt pass, oavsett vilken kryssning de ska åka på med RCL Cruises Ltd. Detta gäller även våra kryssningar som utgår från Skandinavien. Krav på giltighetstid på passet beror på destinationen, men vi rekommenderar att passet är giltigt sex månader efter avslutad resa. Nödpass godkänns inte som ersättning för ett vanligt pass. Studenter som bor i USA måste kunna uppvisa giltiga dokument som visar att de är studenter vid en amerikans läroanstalt. Dokumentet måste vara ett originaldokument (formulär I-20- eller DS-2019). Den 2 april 2004 meddelade de amerikanska myndigheterna att de från och med den 30 september 2004 skulle utöka US-VISIT-programmets ankomst- och avgångsrutiner till att omfatta alla resenärer, även de som reser under det visumfria programmet Visa Waiver Programmet (WWP). Detta innebär att resenärer som ankommer till USA fotograferas digitalt och att det görs en digital fingeravtrycksskanning. Från och med den 12 januari 2009 måste personer från alla länder som är medlemmar i USA:s program för visumfrihet (Visa Waiver Program) registrera sig elektroniskt före avresa. Namnet på visumprogrammets nya system är ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ta kontakt med RCL Cruises Ltd., resebyrån eller den amerikanska ambassaden för mer information. Observera: Denna information kan komma att ändras, därför måste du se till att dina uppgifter fortfarande stämmer i god tid före avresan.  

Namnet på biljetten måste överensstämma med namnet i passet. Om det inte gör det kan du nekas tillträde till flyget/kryssningen. Vi måste tyvärr frånsäga oss allt ansvar om du nekas tillträde till ett flyg eller inresa i ett land, eller om du på annat sätt drabbas av olägenheter eller utgifter till följd av att passet inte godkänns eller om du saknar nödvändigt visum (visa). Vissa hamnmyndigheter kan ibland kräva att du visar fotolegitimation när du lämnar fartyget under kryssningen. För att undvika eventuella problem rekommenderar vi att du tar med dig en kopia av passet på resan, liksom ditt ursprungliga pass, och att du tar med dig denna kopia varje gång du lämnar fartyget. OBS! Visumkrav kan komma att ändras med kort varsel.

11. Flygresa i samband med kryssningen.
Om flygresan bokas separat, ingår inte flygresan som en del av paketresan och flygresan kommer därför inte att omfattas av de rättigheter som gäller för paketresor. Du ansvarar själv för att ha gott om tid mellan flyget och kryssningen både vid avresan och hemresan.

Om du har bokat din flygresa genom RCL Cruises Ltd., kommer den att ingå som en del av paketresan och du kommer för hela resan att omfattas av de rättigheter som gäller för paketresor. Om du av någon anledning som orsakas av RCL Cruises Ltd. inte hinner med ditt flyg, måste du kontakta vår representant på flygplatsen. Om det inte finns någon representant på plats, ring 001 8002566649 (du hittar även numret i resehandlingarna). Denna tjänst är bemannad av engelsktalande personal. Eventuella ändringar av flygbiljetten ska göras i samarbete med RCL Cruises Ltd. (biljetter köpta på egen hand ansvarar vi inte för). Vid eventuella inställda flygavgångar förbehåller sig RCL Cruises Ltd. rätten att byta till en annan resrutt och ett annat flygbolag.

Generella bokningsvillkor för flyg bokningar

Vid tidpunkten för utfärdandet av dessa villkor är EU:s flygbolag skyldiga att vidarebefordra vissa personuppgifter om passagerare (huvudsakligen, men inte uteslutande, information på datasidan för en passagerares pass) till de amerikanska myndigheterna samt tillämpliga myndigheter i andra länder dit du reser innan avresa för aktuell  flygbokning. Även om vi kan få en del av den information som vi behöver från dig vid bokningstillfället, kräver vi också att du förser oss med ytterligare personuppgifter inom specifika tidsfrister. Vi rekommenderar starkt att du lämnar personuppgifter för alla gäster (inklusive fullständiga namn, födelsedatum och passuppgifter) genom vår incheckningsprocess online så snart som möjligt efter bokningen, eftersom detta hjälper oss att säkerställa att vi kan utfärda alla flygbiljetter med korrekta uppgifter inom de tidsfrister vi angett. Vi har rätt att vägra din bokning eller behandla sådan underlåtenhet att tillhandahålla angiven information inom de tidsfrister som anges som en avbokning av din semester. Om du inte har försett oss med fullständig och korrekt information kan ditt resesällskap bli nekad ombordstigning på ditt kryssningsfartyg och/eller flyget på in- eller utresan. Om detta sker på grund av din underlåtenhet att fullt ut uppfylla sådana skyldigheter kan vi inte ta något ansvar gentemot dig eller någon i ditt resesällskap och vi kommer inte att ge dig någon ersättning eller göra några återbetalningar till dig eller ditt resesällskap under sådana omständigheter. Du kommer även att ansvara för dina egna researrangemang vidare samt din returresa. Vidare, om en sådan underlåtenhet att tillhandahålla denna information resulterar i böter, tilläggsavgifter eller annan ekonomisk sanktion som åläggs oss, kommer du också att vara ansvarig för att återbetala oss. Se även vår integritetspolicy som finns tillgänglig på webbplatsen.

 

 Från flygplatsen till hamnen

 11.1 Hur kommer jag till min kryssning?

På våra standard flyg-och kryssningspaket erbjuder vi flygavgångar från ett urval av nordiska flygplatser. Vissa flygalternativ kan medföra ett tillägg som kommer att informeras om vid bokningstillfället. Observera att vi inte alltid kan erbjuda ett direktflyg eftersom detta är beroende av flygbolagets tidtabell och tillgänglighet. När du bygger ditt eget paket måste du, om du behöver transfer, lägga till dem i din bokning själv eftersom dessa inte läggs till automatiskt.


Alla flyg omfattas av följande villkor:
Alla flygbiljetter är beroende av tillgänglighet och transportvillkoren för det tillämpliga flygbolaget som kan ses på flygbolagets särskilda webbplats eller är tillgängliga på begäran. Dessa villkor anger dina rättigheter och skyldigheter som du måste uppfylla. I händelse av att vi ådrar oss kostnader på grund av att du inte följer transportvillkoren förbehåller vi oss rätten att överföra sådana kostnader till dig. Även om datumen för din in- och utresa kommer att informeras vid bokningstillfället, kan flygtiderna och/eller rutten inte alltid visas på din bekräftelsefaktura. Flygtider som visas på din bekräftelsefaktura är endast för vägledning och kan komma att ändras. Bekräftelsefakturan visar de senaste planerade tiderna. Dina faktiska flygtider kommer att visas på flygarrangemangssidan på din kryssningsbiljett (e-dokument), som du ska kontrollera noggrant så snart du får dem. Vi kan inte informera om flygtider och rutt för bokningar som gjorts mer än 10 månader före avgång, de tillhandahålls senast 30 dagar före avresa. Observera att ditt bokade flyg kanske inte är den mest direkta rutten och kan också innebära flera stopp på vägen till din destination vilket kan innebära att du måste gå av flygplanet. När gäster reser tillsammans men bokas på olika bokningsnummer kan vi inte alltid garantera samma resväg eftersom detta är i mån av plats. Den information kommer att tillhandahållas så snart vi är i stånd att göra det. Ett avtal mellan oss kommer att finnas när vi skickar ut bekräftelsefakturan, även när vi inte kan tillhandahålla flygtider. Flygtiderna och flygbolagen som visas på din bekräftelsefaktura kan inte garanteras och kan komma att ändras. Medan vi strävar efter att boka de bästa anslutningarna, kan en viss väntetid på anslutande flygplatser förekomma. Vi är inte alltid i stånd att bekräfta rutten, tjänsten (schemalagd eller icke-schemalagd), flygbolag, flygplanstyp eller destinationsflygplatsen som kommer att användas vid din flygning som ingår i din semester. När denna information tillhandahålls vid bokningstillfället eller senare kan den fortfarande komma att ändras (inklusive ersättning av icke-reguljära flygningar för reguljär flygtrafik och/eller omdirigering av flygresor på grund av att reguljär flygtrafik dras in eller ändras eller inte är tillgänglig). En sådan ändring kommer inte att ge dig rätt att avbryta eller ändra till andra arrangemang utan att betala våra normala avgifter. De faktiska flygtiderna kommer att vara de som visas på dina biljetter, som skickas till dig ungefär fyra veckor före avresa. Du måste därför kontrollera dina biljetter mycket noggrant omedelbart vid mottagandet för bekräftelse av korrekta flygtider. Observera att det är möjligt att flygtiderna kan ändras även efter att biljetter har skickats – vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt om detta inträffar. Eventuella ändringar av din flygbiljett eller andra arrangemang kommer att vara beroende av tillgänglighet och medför en administrationsavgift på 250 SEK per person plus eventuella extra kostnader och avgifter som uppstår för oss eller åläggs av flygbolagen eller annan leverantör. Om dina flygbiljetter har utfärdats tillkommer även flygbolagens av/ombokningskostnader. I vissa fall kan detta vara hela kostnaden för biljetten. Om du vill resa med ett visst flygbolag, en viss rutt, om ditt avgångs- och/eller ankomstdatum skiljer sig från standardpaketet med flyg och kryssning kan eventuella extra kostnader och avgifter som uppstår för oss eller som åläggs av flygbolagen tillkomma.

 

11.2 Vilken typ av biljett och säte är bokat?

Om du inte bokar och betalar extra för en uppgradering kommer du att flyga ekonomiklass. Vi rekommenderar starkt att du checkar in tidigt om du har en viss platsförfrågan eftersom vi inte har någon kontroll över fördelningen av platser - du betalar direkt till flygbolaget om de tar ut en extra kostnad - och ibland tillåts platsval först när dina flygbiljetter har betalats i sin helhet och utfärdats. Flygen är ofta fulla, ditt val av platser kanske inte är tillgängligt och det kanske inte är möjligt att få platser tillsammans. Efter eget gottfinnande kommer vi att ordna särskilda grupp priser med vissa flygbolag (allotment) och i vissa av dessa fall kanske du inte kan förboka dina platser - de kommer att tilldelas när du checkar in online eller på flygplatsen. Endast passagerare med tillfredställande hälsa får sitta vid nödutgången ombord på ett flygplan. Nödutgångar kommer därför endast att tilldelas efter flygbolagets gottfinnande vid incheckningen. Vissa flygningar kommer att innebära ett flygplansbyte. I förekommande fall, och om vi kan meddela dig, kommer denna information att visas på din bekräftelsefaktura. De flygningar som används i samband med våra kryssningar kan baseras på specialpriser och kanske inte är med den mest direkta rutten. Flygningen kan ha minst en tankning och/eller annat stopp och detta kanske inte visas på din bekräftelsefaktura. Flygningarna kommer antingen att ske med reguljär eller icke-reguljär trafik. De flesta flygbolag har en rökfri policy. Vi/flygbolaget kommer att sträva efter att tillgodose särskilda behov såsom specialkost, möta och ledsaga samt rullstolsassistans. Tyvärr kan vi/flygbolaget inte garantera din begäran. Viss medicinsk hjälp och specialkost kan medföra en ex avgift, som kommer att faktureras i enlighet med detta.

Om du har särskilda behov under din flygresa vänligen maila airsea.nordic@rccl.com  eller ring  +46 200 88 01 55. Alla förfrågningar av detta slag bör informeras om vid bokningstillfället. Att inte uppfylla en begäran av särskilda behov av någon anledning kommer inte att anses som ett avtalsbrott. Flygbolagen kan efter eget gottfinnande vägra att transportera gäster med vissa medicinska tillstånd. Du måste lämna uppgifter om alla medicinska och fysiska tillstånd som påverkar dig och/eller någon medlem i ditt resesällskap vid bokningstillfället. Se även 4.3, 5.2 och 5.6 på nästa sida. Vi garanterar inte att gäster som reser inom samma sällskap kommer att bekräftas på samma flyg. Möjligheten att förboka dina platser och slutföra incheckning online varierar mellan flygbolag och biljettklass. Besök ditt flygbolags webbplats för mer information.

*Lokala samtalspriser gäller.

11.3 Hur gör jag om jag vill uppgradera min flygbiljett?

I mån av plats och eventuella tillämpliga prisskillnader kan du anlända i stil genom att uppgradera din flygbiljett. Om du är intresserad av att uppgradera din flygbiljett, vänligen meddela bokningen vid bokningstillfället så kommer din begäran kommer att vidarebefordras till vår flygavdelning. Uppgraderingspaketet kan skilja från det uppgraderingspaket som erbjuds direkt av flygbolaget.

12. Kan jag ändra i min bokning efter att den har bekräftats?
Du kan mot en avgift ändra i din bokning efter att den har bekräftats, förutsatt att det finns lediga platser i den hyttkategori och den kryssning som du önskar byta till. Följande regler gäller för ändringar:

  • Ändringar som innebär ändrad avresedag, fartyg, hyttkategori eller reselängd eller en uppdatering till dagens pris kan göras fram till 42 dagar före avresa mot en administrationsavgift på SEK 250 per person. Utöver detta kan flygbolaget komma att debitera en extra avgift. Vid ändringar av flygdetaljer (tid, flyg, flygbolag, namn osv.) debiterar vi utöver en eventuell avgift från flygbolaget en administrationsavgift på SEK 250 per person. 
  • Om liknande ändringar görs senare än 42 dagar före avresa, betraktas ändringen som en avbokning och behandlas därefter som en ny bokning, se punkt 9 för avbokningsregler.

Det är viktigt att du kontaktar RCL Cruises Ltd. så snart som möjligt om du vill göra ändringar i din resa. Du kan också kontakta RCL Cruises Ltd. för mer allmän information om ändring av bokningar.

13. Vilken information behöver jag uppge och varför?
Ibland kan vi bli tvungna att lämna ut vissa personuppgifter om våra gäster till USA:s immigrationsmyndigheter, flygbolag och/eller andra berörda myndigheter, och sådan information kommer att lämnas ut i den mån som det är tillåtet enligt nationell lagstiftning. USA:s säkerhetsregler kräver att vi lämnar ut vissa personuppgifter till de amerikanska myndigheterna. Dessa uppgifter, som vi måste få tillgång till senast 3 dagar före avresa och förväntas innehålla exakta personuppgifter, bland annat passnummer, kontaktnummer i nödsituationer och försäkringsuppgifter. Vi rekommenderar att du registrerar denna information genom att logga in online på royalcaribbean.se. Vår online-incheckning hittar du här.  (Du behöver ditt beställningsnummer och seglingsdatum). Om vi redan har fått denna information vid bokningstillfället, ber vi dig att kontrollera att informationen stämmer. Om du inte uppger korrekt information eller saknar någon av de uppgifter som krävs, kan du komma att nekas inresa till USA, på flyget eller ombord på fartyget. Vi accepterar inte några undantag i detta avseende och ger ingen ersättning eller kompensation. Du ansvarar själv för hemtransport om en sådan situation skulle uppstå. De vanliga avbokningsreglerna gäller i sådana fall.

14. Hur hanteras reklamationer och tvister?
Om du anser att det finns en brist hos resan måste du meddela oss eller din resebyrå om detta utan onödigt dröjsmål. Meddela fartygets anställda om eventuella fel eller brister uppstår efter ombordstigning. En skriftlig reklamation måste alltid lämnas in till oss eller din resebyrå, och denna måste lämnas utan onödigt dröjsmål. Du kan skicka reklamationen till RCL Cruises Ltd, postboks 114, Lilleaker, 0216 Oslo, eller via e-post till custservice.nordic@rccl.com. eller till din resebyrå. RCL Cruises Ltd. behandlar därefter reklamationen och återkopplar skriftligen. Vi kan inte godta reklamationer som har skickats in för andras räkning. Reklamationen måste skrivas och undertecknas av minst en av resenärerna i samma bokning.

Om vi avvisar din reklamation efter vår interna reklamationsbehandling, eller om du inte är nöjd med den lösning som vi kan tillhandahålla, kan du anmäla klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För mer information om rätten att framställa klagomål, och för tillgång till den nätbaserade klagomålsportalen kan du besöka Allmänna reklamationsnämnden (ARN) https://www.arn.se/.

15. Kan RCL Cruises Ltd. göra ändringar i paketresan?

15.1.1 Förbehåll för prisförändringar

RCL Cruises Ltd. förbehåller sig rätten att höja priset på din paketresa om detta är en direkt följd av;

a) ändringar i priset för passagerartransporten till följd av en höjning av priset på drivmedel eller andra energikällor,

b) förändringar av skatterna eller avgifterna för resetjänsterna som ingår i avtalet och som påförs av tredje part som inte medverkar direkt till genomförandet av paketresan, eller

c) växelkurser som är relevanta för paketresan.

Du kommer att informeras om en eventuell prisökning och en motivering av denna senast 20 dagar innan paketresan startar. Om prisökningen utgör mer än 8 % av resans totala kostnad, har du rätt att avboka resan utan extra kostnad.

Du kommer att ha motsvarande rätt att kräva en prissänkning till följd av orsakerna som nämns i punkterna a)-c) ovan. Vid en eventuell rätt till prissänkning kommer RCL Cruises Ltd. att göra avdrag för administrativa kostnader.

15.1.2 Förbehåll om ändring av resrutt före paketresans start
(I) Med ändring av resrutten innan paketresans start menas att RCL Cruises Ltd. kommer att undlåta att anlöpa en eller flera av de hamnar som vi tidigare har aviserat att vi ska anlöpa.

(II) RCL Cruises Ltd. kan inte garantera att fartygen alltid anlöper samtliga hamnar som har aviserats eller följer den aviserade resrutten till punkt och pricka, och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i resrutten, bland annat i följande fall:
 
a) Om RCL Cruises Ltd. bedömer att fartygets besättning och passagerare inte kommer att vara säkra om det anlöper en eller flera planerade hamnar. Orsakerna till detta kan till exempel vara dåliga väderförhållanden, krig, uppror, naturkatastrofer, brand, terror, demonstrationer, smittsamma sjukdomar, oroligheter, olyckor m.m. i en eller flera av de aviserade hamnarna.
b) Om en eller flera av de aviserade hamnarna har driftstörningar, inklusive överbeläggning
(port congestion) m.m.
c) Vid strejk (lock-out) i en eller flera av hamnarna på resrutten.
d) Vid oväntade oproportionerligt stora höjningar av hamnavgifterna i en eller flera av de aviserade hamnarna.

Vid ändring av resrutten till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter har du inte rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

(III) RCL Cruises Ltd. reserverar sig vidare för att fartyg kan chartras före avresa och passagerare med bokningar måste ändras eller annulleras. Vid ändring eller annullering till följd av chartring gäller de allmänna reglerna i paketreselagen. 

Vid ändring av resrutten innan paketresan startar kommer RCL Cruises Ltd. att försöka avhjälpa förändringen av resan genom att anlöpa alternativa hamnar. De alternativa hamnarna kommer så långt det är möjligt att vara jämförbara med den eller de ursprungligen aviserade hamnarna, och de kommer så långt det är möjligt att vara belägna i närheten av den ursprungligen aviserade rutten.

15.1.3 Förbehåll om ändring av resrutt efter paketresans start

(I) Med ändring av resrutten innan paketresans start menas att RCL Cruises Ltd. undlåter att anlöpa en eller flera av de hamnar som vi tidigare har aviserat att vi ska anlöpa. 

(II) RCL Cruises Ltd. kan inte garantera att fartygen alltid anlöper samtliga hamnar som har aviserats eller följer den aviserade resrutten till punkt och pricka, och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i resrutten, bland annat i följande fall:

a) Om RCL Cruises Ltd. bedömer att fartygets besättning och passagerare inte kommer att vara säkra om det anlöper en eller flera planerade hamnar. Orsakerna till detta kan till exempel vara dåliga väderförhållanden, krig, uppror, naturkatastrofer, brand, terror, demonstrationer, smittsamma sjukdomar, oroligheter, olyckor m.m. i en eller flera av de aviserade hamnarna.
b) Om en eller flera av de aviserade hamnarna har driftstörningar, inklusive överbeläggning (port congestion) m.m.
c) Vid strejk (lock-out) i en eller flera av hamnarna på resrutten
d) Vid oväntade oproportionerligt stora höjningar av hamnavgifterna i en eller flera av de aviserade hamnarna

Vid ändring av resrutten till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter har du inte rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

Vid ändring av resrutten kommer RCL Cruises Ltd. att försöka avhjälpa förändringen av resan genom att anlöpa alternativa hamnar. De alternativa hamnarna kommer så långt det är möjligt att vara jämförbara med den eller de ursprungligen aviserade hamnarna, och de kommer så långt det är möjligt att vara belägna i närheten av den ursprungligen aviserade rutten.

15.1.4 Förbehåll om avvikelser vad gäller ankomst- och avresetiderna
(I) På grund av de speciella förhållandena för kryssningsresor och sjötransport förbehåller RCL Cruises Ltd. sig avvikelser när det gäller ankomst- och avresetiderna för de aviserade hamnarna. Se punkt 16.1.1 - 16.1.3 ovan. 

16. Kan RCL Cruises Ltd. ställa in paketresan?

16.1.1 Överordnat

RCL Cruises Ltd. kan när som helst annullera paketresan enligt reglerna i paketreselagen. Vi vill uppmärksamma dig på att vid en annullering som beskrivet under punkt 17.1.2 och 17.1.3 nedan har du inte rätt att kräva ersättning.

16.1.2 För få registrerade

RCL kan avbryta paketresan om det slutliga antalet bokningar för resan är lägre än det minsta antalet som krävs. Meddelande om en sådan avbokning kommer att ges senast:

 

a) 20 dagar före resans början för resor som varar mer än 6 dagar.

b) 7 dagar före resans början för resor som varar mellan 2 och 6 dagar.

c) 48 timmar före resans början för resor som varar mindre än 2 dagar.

Om RCL ställer in resan på grund av otillräckliga bokningar har den bokade gästen rätt till full återbetalning eller ett framtida kryssningscertifikat av motsvarande värde.

16.1.3 Förhållanden utom vår kontroll
Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, friskriver vi oss för allt ersättningsansvar om din kryssning eller en tjänst som vi lovat att tillhandahålla helt eller delvis inte kan levereras till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter (force majeure).

Med omständigheter som är oundvikliga och extraordinära menar vi händelser som varken vi eller leverantören av den aktuella tjänsten kunde ha förutsett eller avvärjt, även om alla rimliga åtgärder har vidtagits. Sådana händelser kan omfatta krig eller fara för krig, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism eller hot om terrorism, betydande risker för människors hälsa såsom utbrott av en allvarlig sjukdom på resmålet, eller naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att göra en säker resa till resmålet enligt avtalet och liknande förhållanden som är utom vår kontroll.

Om vi, som ett resultat av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte kan få hem dig från resan på utsatt tid, kommer vi att uppfylla våra skyldigheter enligt relevant paketreselagstiftning och täcka utgifter för nödvändigt boende i högst 3 dagar. Ovannämnda begränsningar av täckningen av kostnader gäller inte för gravida eller personer med särskilda behov, förutsatt att vi har fått information från de berörda resenärerna om deras situation senast 48 timmar före avresa.

17. Vilka andra villkor gäller för semestern?
Flygbolag, hotell och våra andra leverantörer har egna villkor som gäller för din semester. Vissa av dessa villkor begränsar eller friskriver flygbolag eller andra leverantörer från ansvar gentemot dig, ofta i enlighet med internationella konventioner.

18. Resegaranti?
RCL Cruises Ltd. är medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyder att du får dina pengar återbetalda och eventuellt garanteras hemtransport samt eventuellt nödvändigt boende i väntan på hemtransport, om semestern redan har påbörjats och vi inte skulle ha möjlighet att erbjuda dig den semester du har fått bekräftat på grund av obestånd. RCL Cruises Ltd. har utfärdat en bankgaranti för alla nordiska passagerare. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 och adress: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.

19. Vad är mitt ansvar?

Det är ditt ansvar att du och alla i ditt resesällskap har en giltig reseförsäkring. Reseförsäkringen måste inkludera avbeställningsskydd samt praktisk och ekonomisk hjälp vid sjukdom.

Det är ditt ansvar att se till att du och ditt ressällskap har alla nödvändiga pass, visum och andra resehandlingar. Före ombordstigning och vistelse på våra fartyg ska du även ha läst våra riktlinjer och villkor. Den enskilde passageraren (förälder/vårdnadshavare om passageraren är minderårig) ansvarar för, och ska ersätta varje skada som passageraren åsamkar fartyget eller dess inredning, utrustning eller egendom med vilja, av oaktsamhet eller försumlighet.

 

20. Vad är RCL Cruises Ltd.:s ansvarsbegränsning ?
Vårt ansvar gentemot resenärerna är begränsat i enlighet med gällande lagstiftning och relevanta internationella konventioner, inklusive Atenkonventionen av 1974 och 2002, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 392/2009. Om vårt ansvar inte begränsas enligt transportlagstiftningen, kommer ansvaret att begränsas till tre gånger paketresans pris. Om sistnämnda ansvarsbegränsning, se paketreselagen 4 kap., § 11.  

21. Allmänt – kontaktuppgifter m.m.

Vi ansvarar inte för att resetjänsterna i avtalet levereras på ett tillfredsställande sätt och är skyldiga att bistå resenärer som har hamnat i trångmål.   Om inte framgår kan följande kontaktuppgifter användas vid behov, inklusive för begäran om assistans vid problem eller klagomål över konstaterad brist under resan:

RCL Cruises Ltd
Vollsveien 19
1366 Lysaker
Norway
Telefon: 0200 88 0155
E-post: infono@rccl.com

Vi kan kräva en rimlig avgift motsvarande våra faktiska kostnader för vår assistans om problemen har orsakats uppsåtligen eller genom oaktsamhet av resenären.

My Personas

code: