RIKTLINJER OCH SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VÅRA RESENÄRER

Överordnat

 

Följande är information om riktlinjer och särskilda villkor för resande med RCL Cruises Ltd. Det är ett villkor för ombordstigning och vistelse på våra fartyg att alla resenärer har läst och följer våra riktlinjer och villkor, samt övriga styrande instruktioner och information.

Våra riktlinjer för passagerare och särskilda villkor utgör en del av ditt avtal med RCL Cruises Ltd. Förhandsinformation som vi är skyldiga att tillhandahålla enligt svensk lag utgör också en del av avtalet*. Detsamma gäller särskilda krav som vi uttryckligen har accepterat i samband med din beställning. Vi vill så långt det är möjligt informera dig om eventuella ändringar i dem tillhandahållna förhandsinformationen och om nödvändigt, för att inhämta ditt medgivande till ändringarna innan avtalet ingås. Detta gäller bland annat tillhandahållen förhandsinformation om paketresans pris.

Avtalsparterna är du och RCL Cruises Ltd., som tar på sig ansvaret för genomförandet av avtalet som anges nedan. Mer information om detta kommer att ges vid bokningstillfället och/eller i din bokningsbekräftelse. I dessa villkor ska ”du” och ”din/ditt/dina” hänvisa till alla namngivna personer i beställningen, och ”vi”, ”oss” och ”vår” hänvisar till RCL Cruises Ltd. Om du behöver kontakta oss i samband med din resa, är våra kontaktuppgifter:

 

RCL Cruises Ltd.

Postboks 114, Lilleaker

0216 Oslo

Norge

Telefonnummer 0200 88 0155

E-post infono@rccl.com

 

Våra riktlinjer och villkor är underkastade svensk rätt. Den kombination av resetjänster som RCL Cruises Ltd. erbjuder dig definieras som en paketresa enligt svensk lag, och relevant paketreselagstiftning tillämpas därför. Eventuella krav som uppstår i samband med din resa måste riktas till RCL Cruises Ltd. eller till din resebyrå. Vi kommer alltid att försöka hitta en vänskaplig lösning på en rättmätig fordran, men om vi inte når en överenskommelse genom medling eller på annat sätt, ska svensk allmänn domstol ha exklusiv behörighet.

*Detta inkluderar för närvarande information om resetjänsternas viktigaste egenskaper, i tillegg til information om pris och andra kostnader, betalningsvillkor, vilkor om minsta antal resenärer for resan och om avbokning.

Riktlinjer för passagerare

Det är ett villkor för ombordstigning och vistelse på våra fartyg att alla resenärer följer våra riktlinjer för passagerare. Riktlinjerna har tagits fram för att säkerställa att alla resenärer kan delta i en säker och njutbar kryssningssemester och innehåller standarder för uppförande som resenärer ska följa under hela sin vistelse ombord på våra kryssningar, inklusive vid transport till och från fartygen, i terminalerna, i anlöpshamnar, under utflykter i land och på våra egna destinationer.


Vänligen läs igenom Riktlinjer för passagerare (Guest Conduct Policy) före avresa. Riktlinjerna hittar du här, genom att kontakta RCL Cruises Ltd. eller din resebyrå för mer information före avresa. 

 

Särskilda villkor

1. Hur beställer jag min kryssning?
Kontakta vår bokningsavdelning på telefon 0200 88 0155 eller din resebyrå för att boka din kryssning. Du kan även beställa på royalcaribbean.se.

En ospecificerad hytt betyder att du betalar ett lägre pris för den hyttkategori du väljer. Du kommer inte att få ditt hyttnummer när du bekräftar din bokning. Det får du istälelt i tidsrummet mellan slutbetalning och innan kryssningen avgår.

VAD ÄR EN “OSPECIFICERAD” (GTY) BOKNING?
Vi kan (enligt vårt gottfinnande) erbjuda dig möjligheten att göra en ospecificerad (GTY) bokning. Det betyder att du bokar en hytt med en viss kategoristandard (insides, utsides, balkong eller svit som specificerad av oss vid bokning) på det fartyg du har valt. Exakt hyttnummer och hyttens placeringen på fartyget tilldelas av oss (enligt vårt gottfinnande). Du får information om hyttnummer och kategori innan du checkar in i hamnen. När du har blivit tilldelad hyttnummer på din GTY-hytt finns det ingen möjlighet att ändra. Fördelen med att boka en GTY-hytt är att, efter din bokning har bekräftats, kan (enligt vårt gottfinnande) din hytt uppgraderas till en hytt i en högre kategori utan extra kostnad. Oavsett, så är du alltid garanterad den lägsta kategorin inom den hyttstandarden som du valde vid bokningstillfället. Hytten vi tilldelar kommer att vara passande för det antal gäster som ska bo där, vilket kan innebära att du får tilldelat en hytt med våningssäng med stege. Våningssängar med stege får endast användas av gäster över 6 år, vilket betyder att GTY-hytter är inte rekommenderade för familjer med små barn. Om du har speciella önskemål vad gäller din hytt eller dess placering på fartyget, eller om du reser med vänner och familj, (speciellt barn) som du vill vara nära, så rekommenderar vi dig att inte boka en GTY-hytt. Till tider, kan vi erbjuda speciella kampanjer på GTY-bokningar. Vid dessa tillfällen är GTY-kategorierna uppdelade enligt följande: WS - Ospecificerad svit * XB - Ospecificerade balkonghytt med havsutsikt, XN - Ospecificerade balkonghytt mot Central Park eller Boardwalk, YO - Ospecificerad utsideshytt, ZI - Ospecificerad insideshyttt * – Planlösning och fördelar kan variera mellan olika kategorier. För sviter kommer svit-fördelarna variera beroende på vilken kategori du tilldelas. Vänligen notera: Om du bokar 2 eller fler kryssningar samt om en eller flera kryssningar bokadas med ospecificerade hytter, finns möjligheten att du kommer tilldelas olika hytter på kryssningarna vilket innebär att du kan komma behöva byta hytt mellan dina kryssningar. 


2. Hur bekräftas kryssningen?
Vid beställning av en kryssning gäller öppet köp i 3 dagar.* Observera emellertid att du inte har rätt att kräva detta eftersom resan har bokats mindre än 30 dagar före avresa. Du kommer att få ett kryssningserbjudande (Booking Offer Details) via e-post. När du vill bekräfta kryssningsordern görs detta per telefon eller till din resebyrå.

Vid bekräftelse av kryssningen ber vi dig att kontrollera att namnet som har uppgetts överensstämmer med namnet i passet. Vid bekräftelse av kryssningen betalar du en depositionsavgift till oss eller till din resebyrå på SEK 2000 per person + eventuellt avbeställningsskydd på SEK 300 per person. Om depositionen inte har betalts för det sista datum som anges i kryssningserbjudanden (Booking Offer Details), kommer bokningen automatiskt att annulleras. Våra kryssningspriser ändras beroende på utbud och efterfrågan och vi kan tyvärr inte garantera samma kryssningspris om inte betalningen har gjorts i tid.

Efter att du har betalat in depositionen + eventuellt avbeställningsskydd får du en bekräftelse (Confirmation Invoice). Denna gäller vid betalning av ”ditt” restbelopp (detta är den enda faktura du får från oss). Be alltid om en kopia på bekräftelsen. På bekräftelsen finns information om din kryssning och eventuellt flyg, samt belopp att betala. Om du bokar en flygresa utöver en kryssning, betalas denna i sin helhet vid bokningstillfället.

OBS! Vänligen kontrollera att alla uppgifter är korrekta när du bekräftar din kryssning. Se punkt 13 för eventuella ändringar efter bekräftelse.

*Vid bokning av kryssning på vår hemsida har du inte öppet köp. Vid ändring/avbokning av kryssning som har bokats på vår hemsida, se punkt 9 och 13


3. Rabatter och erbjudanden
Eftersom vi har kontor runt om i världen arbetar vi med specialerbjudanden på olika marknader. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att erbjudanden är förbehållna enskilda länder/marknader, och att du därför måste kontrollera att erbjudandet gäller landet där du bokar din resa. Dessutom finns det vissa rabatter som inte kan kombineras med andra rabattsystem.

4. När ska jag betala?
Vid bekräftelse av kryssningen ska du betala en deposition på SEK 2000 per person, se även punkt 2. Vid bokning mer än 30 dagar före avresa ska depositionen betalas inom tre dagar. Om depositionen inte har betalats inom den fastställda tidsfristen, kommer resan att annulleras.

Restbeloppet förfaller 30 dagar före avresa. Vid bokning 30 dagar eller mindre före avresa ska hela beloppet betalas inom 24 timmar med kreditkort/bankaxept. I det senare fallet kan betalning göras med kreditkort hos RCL Cruises Ltd. på telefonnummer 0200 88 0155.

Vid ändringar av villkor från tredje part kan avvikande tidsfrister för betalning förekomma.

Om du använder kreditkort eller betalkort för att betala för din kryssning direkt till oss, vill vi uppmärksamma dig på att vi kan komma att utföra transaktionen via en bank i USA, och att kortutgivaren kan välja att debitera dig en utlandsavgift. Vi rekommenderar därför att du läser igenom din kortutgivares villkor för sådana utlandstransaktioner innan du betalar till oss. Följande kreditkort accepteras: Visa, Mastercard och American Express. Biljetter kan endast skickas när bokningen har registrerats som betald i sin helhet hos RCL Cruises Ltd..

5. Vad ingår i priset?
De flesta priser som har angetts gäller per person i SEK när två personer delar en hytt i den billigaste hyttkategorin. Följande ingår som regel i kryssningspriset; hytt, alla måltider, underhållning och de flesta aktiviteter ombord, dricks till hytt- och restaurangpersonalen samt skatter och avgifter. Vissa aktiviteter kan debiteras med ett pristillägg. Om inte annat har överenskommits, ingår följande inte i priset: Flyg till och från resmålet, utflykter, måltider i särskilda restauranger och personliga utgifter (för exempelvis drycker, tvätt, hälso- och skönhetsvård, telefonsamtal, internet sov), hotellvistelser och måltider i land, transport (om inte annat anges), reseförsäkring och allt annat som inte uttryckligen anges som inkluderat i priset.

6. Finns det åldersgränser för kryssningsresor?
Spädbarn måste vara minst 6 månader för att kunna resa. På linjer som transatlantiska, Hawaii och vissa andra seglatser måste spädbarn vara minst 12 månader för att kunna resa. Detsamma gäller om seglingsrutten motsvarar tre eller fler sammanhängande dagar till sjöss. Åldern räknas från den första dagen på kryssningen.

På kryssningar i Europa, Asien, Australien och Sydamerika kan inga personer under 18 år resa eller ha egen hytt utan att ledsagas av föräldrar/vårdnadshavare eller någon annan person som har fyllt 18 år. Om gäster under 18 år reser med sina föräldrar/vårdnadshavare, måste dessa ha hytt intill eller mitt emot varandra. På våra kryssningar i Nordamerika tillämpas liknande regler, men här är åldersgränsen 21 år. Alla minderåriga som är 17 år eller yngre i början av resan och som inte ledsagas av minst en av sina föräldrar/vårdnadshavare kommer endast att få gå ombord på fartyget och genomföra kryssningen om han/hon åtföljs av en eller flera personer över 21 år (gäller Nordamerika) eller 18 år (gäller Europa, Asien, Australien och Sydamerika) som har fått tillstånd av den minderåriges föräldrar/vårdnadshavare att ledsaga den minderåriga (se punkt 7 för information och nödvändig dokumentation). Om skriftligt tillstånd inte kan presenteras, kommer den/de minderåriga inte ges möjlighet att gå ombord på fartyget eller genomföra kryssningen. Vi ansvarar inte för och ersätter inte eventuella kostnader, utgifter eller förluster som kan komma att debitera den minderårige, personen/personerna som betalar för kryssningen (om detta inte är den minderårige själv), eller andra personer som reser med den minderårige och som väljer att inte genomföra kryssningen när skriftligt tillstånd inte kan presenteras enligt beskrivningen ovan. Gifta par med en minimiålder på 18 år kan beställa individuella hytter (vigselbevis måste uppvisas vid bokningstillfället) när en av dem har fyllt 21 år vid avresan.

Ombord finns det vissa faciliteter med åldersgräns. Mer information om faciliteter med åldersgräns finns i dagsprogrammet (Cruise Compass), som kan fås i receptionen (Guest Relations Desk).

7. Hur är det med barn som reser utan föräldrar eller vårdnadshavare, eller barn som har ett annat efternamn än föräldrarna eller vårdnadshavare?
Om barn under 18 år reser med en av sina föräldrar och de har olika efternamn, måste en födelseattest kunna visas upp som bevisar föräldraskapet. Vuxna som reser med barn under 18 år som de inte är föräldrar till är skyldiga att visa upp barnets pass (och eventuellt visum), ett undertecknat intyg från en av barnets föräldrar om att barnet har tillåtelse att resa med sitt ressällskap, kopia på denna förälders pass och en födelseattest. Tillståndet ska sedan bestyrkas hos en Notraius Publicus. Observera: Tillståndet måste även innehålla en bekräftelse på att medicinsk behandling kan utföras om det skulle uppstå en situation och en läkare anser att en sådan en behandling måste utföras omedelbart. OBS! Dessa regler gäller även när barnet reser med släktingar eller vänner. Om barn reser med fosterförälder/vårdnadshavare måste dessa också kunna uppvisa giltig dokumentation som bekräftar att de är barnets vårdnadshavare. Alla dokument måste vara på engelska och tas med vid incheckningen i hamnen på avresedagen.

* Bekräftelsebrev kan skrivas ut här, eller genom att kontakta oss på telefon 0200 88 0155.

8. För dig som är gravid eller har särskilda behov:
Om du är gravid kan åka på kryssning fram tills du är i vecka 23 av din graviditet. Om du är i vecka 24 av graviditeten, kan du tyvärr inte åka på kryssning.

Om du har särskilda behov ber vi dig att ge oss nödvändig information om detta. Baserat på informationen vi får från dig, kommer vi att bedöma om den bokade resan kan genomföras på ett korrekt sätt. Om vi bedömer att resan, på grund av dina behov, inte kan genomföras på ett korrekt sätt, kommer vi att kontakta dig snarast möjligt för att redogöra för våra bedömningar och diskutera konsekvenserna av detta. Alla resenärer som funderar på att boka en kryssning med RCL Cruises Ltd. kan kontakta oss i förväg för att diskutera eventuella särskilda behov. Som regel kan vi då bedöma om den aktuella kryssningen kommer att kunna genomföras på ett korrekt sätt. Känsliga personuppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

9. Vilka regler gäller för avbokning och överlåtelse av resan?
9.1 Avbokning mot avgift

Du kan när som helst avboka din kryssning mot betalning av en avbeställningsavgift enligt riktlinjerna i denna punkt, 9. Om du önskar avboka din kryssning måste du omgående informera oss eller din resebyrå. Avbokningar ska göras via telefon. Följande regler gäller för avbokning: Avbokningskostnad per person för själva kryssningen:

  • Avbokning 8 dagar eller mindre före avresa: 100 % av resans grundpris*

  • Avbokning mellan 9 och 14 dagar före avresa: 50 % av resans grundpris*

  • Avbokning mellan 15 och 30 dagar före avresa: 25 % av resans grundpris*

  • Av Avbokning 31 dagar eller mer före avresa: 500 SEK per person*

Ev. avbeställningsskydd på SEK 300 per person återbetalas inte vid avbokning.

Vid annullering av flyg gäller separata regler. Kontakta oss för mer information. Avbeställningsskyddet återbetalas inte.

Vi kommer att återbetala eventuella återbetalningar utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att resan har avbokats.

*Om en av gästerna i en hytt avbokar, och den andra gästen väljer att resa själv, måste en extra avgift betalas för enkelhytt. Detta gäller även för avbokningar från en eller flera personer som delar hytt, eller om man avbokar delar av reseupplägget (flygresan, hotell) som ingår i ett ”paketerbjudande”. Observera: Personen som avbokar kommer att följa de vanliga avbokningsreglerna.
Resans start beräknas utifrån första bokade del. Om du till exempel har bokat flyg till avgångshamnen genom RCL Cruises Ltd., anses kryssningen starta vid tidpunkten för avresan med flyg.

9.2 Avbokning utan avgift

Du kan avboka din resa utan avgift om avbokningen beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter i anslutning till destinationen som väsentligt påverkar genomförandet av paketresan eller transporten av resenärerna. Vid avbokning till följd av sådana oundvikliga och extraordinära omständigheter har du rätt till återbetalning av paketresans pris. Eventuell återbetalning betalas inom 14 dagar. Du kommer inte att ha rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

9.3 Överlåtelse av resan

Du kan överlåta din kryssning till en annan resenär som uppfyller alla de villkor som krävs för att delta i kryssningen, till exempel kraven på ålder, visum och hälsa. Du måste betala de kostnader som överlåtelsen medför. Vid överlåtelse av kryssningen tillkommer vanligtvis en administrationsavgift på SEK 250. Om ändringen innefattar flyg, kan ytterligare kostnader tillkomma. Dokumentation av kostnaderna kan fås på begäran.

Rätten att överlåta din kryssning gäller bara om du underrättar oss eller din resebyrå om överlåtelsen på ett bestående medium, inom rimlig tid före avresa. Ett meddelande om överlåtelse senast sju dagar före avresa anses vara skäligt.

10. Behöver jag ett avbeställningsskydd?
Vi rekommenderar att du tecknar ett avbeställningsskydd. Vårt avbeställningsskydd kostar SEK 300 per person. Avbeställningsskyddet tecknar du samtidigt som du beställer kryssningen, och detta måste ha betalats inom tre dagar efter bokning för att vara giltigt. Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Med avbeställningsskyddet kan du avboka din kryssning vid sjukdom mot en kostnad på SEK 250 per person. Detta förutsätter att ett giltigt läkarintyg skickas till RCL Cruises Ltd. Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka pga. egen sjukdom/skada, eller om någon i din närmaste familj (mamma, pappa, syskon, barn eller mor-/farföräldrar) eller personen/personerna som du ska dela hytt med drabbas av allvarlig sjukdom/dödsfall (samtliga måste ha tecknat avbeställningsskydd).

Efter bekräftelse av kryssningen går det inte att lägga till eller ta bort avbeställningsskyddet. Om du vid avbokning kan uppvisa ett läkarintyg där din läkare avråder dig från att resa vid den aktuella tidpunkten får du återbetalt rätt belopp så snart RCL Cruises Ltd. har godkänt läkarintyg. Personer som reser utan avbeställningsskydd avbokar enligt de normala avbokningsreglerna under punkt 9.

11. Vilka pass- och visumkrav gäller för min semester?
Ta kontakt med din ambassad, resebyrå eller RCL Cruises Ltd. i god tid före avresan för att få information om vilka pass- och visumkrav som gäller för de länder som du ska besöka på din kryssning. Du hittar information om visumregler här. Vi reserverar oss för ändringar i visumreglerna och alla resenärer ansvarar själva för att ha rätt dokumentation för att kunna genomföra resan. Vi rekommenderar att du ansöker om visum i god före avresan eftersom det kan vara väntetid.

Alla passagerare måste ha giltigt pass, oavsett vilken kryssning de ska åka på med RCL Cruises Ltd. Detta gäller även våra kryssningar som utgår från Skandinavien. Krav på giltighetstid på passet beror på destinationen, men vi rekommenderar att passet är giltigt sex månader efter avslutad resa. Nödpass godkänns inte som ersättning för ett vanligt pass. Studenter som bor i USA måste kunna uppvisa giltiga dokument som visar att de är studenter vid en amerikans läroanstalt. Dokumentet måste vara ett originaldokument (formulär I-20- eller DS-2019). Den 2 april 2004 meddelade de amerikanska myndigheterna att de från och med den 30 september 2004 skulle utöka US-VISIT-programmets ankomst- och avgångsrutiner till att omfatta alla resenärer, även de som reser under det visumfria programmet Visa Waiver Programmet (WWP). Detta innebär att resenärer som ankommer till USA fotograferas digitalt och att det görs en digital fingeravtrycksskanning. Från och med den 12 januari 2009 måste personer från alla länder som är medlemmar i USA:s program för visumfrihet (Visa Waiver Program) registrera sig elektroniskt före avresa. Namnet på visumprogrammets nya system är ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ta kontakt med RCL Cruises Ltd., resebyrån eller den amerikanska ambassaden för mer information. Observera: Denna information kan komma att ändras, därför måste du se till att dina uppgifter fortfarande stämmer i god tid före avresan.  

Namnet på biljetten måste överensstämma med namnet i passet. Om det inte gör det kan du nekas tillträde till flyget/kryssningen. Vi måste tyvärr frånsäga oss allt ansvar om du nekas tillträde till ett flyg eller inresa i ett land, eller om du på annat sätt drabbas av olägenheter eller utgifter till följd av att passet inte godkänns eller om du saknar nödvändigt visum (visa). Vissa hamnmyndigheter kan ibland kräva att du visar fotolegitimation när du lämnar fartyget under kryssningen. För att undvika eventuella problem rekommenderar vi att du tar med dig en kopia av passet på resan, liksom ditt ursprungliga pass, och att du tar med dig denna kopia varje gång du lämnar fartyget. OBS! Visumkrav kan komma att ändras med kort varsel.

12. Flygresa i samband med kryssningen.
Om flygresan bokas separat, ingår inte flygresan som en del av paketresan och flygresan kommer därför inte att omfattas av de rättigheter som gäller för paketresor. Du ansvarar själv för att ha gott om tid mellan flyget och kryssningen både vid avresan och hemresan.

Om du har bokat din flygresa genom RCL Cruises Ltd., kommer den att ingå som en del av paketresan och du kommer för hela resan att omfattas av de rättigheter som gäller för paketresor. Om du av någon anledning som orsakas av RCL Cruises Ltd. inte hinner med ditt flyg, måste du kontakta vår representant på flygplatsen. Om det inte finns någon representant på plats, ring 001 8002566649 (du hittar även numret i resehandlingarna). Denna tjänst är bemannad av engelsktalande personal. Eventuella ändringar av flygbiljetten ska göras i samarbete med RCL Cruises Ltd. (biljetter köpta på egen hand ansvarar vi inte för). Vid eventuella inställda flygavgångar förbehåller sig RCL Cruises Ltd. rätten att byta till en annan resrutt och ett annat flygbolag.

13. Kan jag ändra i min bokning efter att den har bekräftats?
Du kan mot en avgift ändra i din bokning efter att den har bekräftats, förutsatt att det finns lediga platser i den hyttkategori och den kryssning som du önskar byta till. Följande regler gäller för ändringar:

  • Ändringar som innebär ändrad avresedag, fartyg, hyttkategori eller reselängd eller en uppdatering till dagens pris kan göras fram till 42 dagar före avresa mot en administrationsavgift på SEK 250 per person. Utöver detta kan flygbolaget komma att debitera en extra avgift. Vid ändringar av flygdetaljer (tid, flyg, flygbolag, namn osv.) debiterar vi utöver en eventuell avgift från flygbolaget en administrationsavgift på SEK 250 per person. 
  • Om liknande ändringar görs senare än 42 dagar före avresa, betraktas ändringen som en avbokning och behandlas därefter som en ny bokning, se punkt 9 för avbokningsregler.

Det är viktigt att du kontaktar RCL Cruises Ltd. så snart som möjligt om du vill göra ändringar i din resa. Du kan också kontakta RCL Cruises Ltd. för mer allmän information om ändring av bokningar.

14. Vilken information behöver jag uppge och varför?
Ibland kan vi bli tvungna att lämna ut vissa personuppgifter om våra gäster till USA:s immigrationsmyndigheter, flygbolag och/eller andra berörda myndigheter, och sådan information kommer att lämnas ut i den mån som det är tillåtet enligt nationell lagstiftning. USA:s säkerhetsregler kräver att vi lämnar ut vissa personuppgifter till de amerikanska myndigheterna. Dessa uppgifter, som vi måste få tillgång till senast 3 dagar före avresa och förväntas innehålla exakta personuppgifter, bland annat passnummer, kontaktnummer i nödsituationer och försäkringsuppgifter. Vi rekommenderar att du registrerar denna information genom att logga in online på royalcaribbean.se. Vår online-incheckning hittar du här.  (Du behöver ditt beställningsnummer och seglingsdatum). Om vi redan har fått denna information vid bokningstillfället, ber vi dig att kontrollera att informationen stämmer. Om du inte uppger korrekt information eller saknar någon av de uppgifter som krävs, kan du komma att nekas inresa till USA, på flyget eller ombord på fartyget. Vi accepterar inte några undantag i detta avseende och ger ingen ersättning eller kompensation. Du ansvarar själv för hemtransport om en sådan situation skulle uppstå. De vanliga avbokningsreglerna gäller i sådana fall.

15. Hur hanteras reklamationer och tvister?
Om du anser att det finns en brist hos resan måste du meddela oss eller din resebyrå om detta utan onödigt dröjsmål. Meddela fartygets anställda om eventuella fel eller brister uppstår efter ombordstigning. En skriftlig reklamation måste alltid lämnas in till oss eller din resebyrå, och denna måste lämnas utan onödigt dröjsmål. Du kan skicka reklamationen till RCL Cruises Ltd, postboks 114, Lilleaker, 0216 Oslo, eller via e-post till custservice.nordic@rccl.com. eller till din resebyrå. RCL Cruises Ltd. behandlar därefter reklamationen och återkopplar skriftligen. Vi kan inte godta reklamationer som har skickats in för andras räkning. Reklamationen måste skrivas och undertecknas av minst en av resenärerna i samma bokning.

Om vi avvisar din reklamation efter vår interna reklamationsbehandling, eller om du inte är nöjd med den lösning som vi kan tillhandahålla, kan du anmäla klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För mer information om rätten att framställa klagomål, och för tillgång till den nätbaserade klagomålsportalen kan du besöka Allmänna reklamationsnämnden (ARN) https://www.arn.se/.

16. Kan RCL Cruises Ltd. göra ändringar i paketresan?

16.1.1 Förbehåll för prisförändringar

RCL Cruises Ltd. förbehåller sig rätten att höja priset på din paketresa om detta är en direkt följd av;

a) ändringar i priset för passagerartransporten till följd av en höjning av priset på drivmedel eller andra energikällor,

b) förändringar av skatterna eller avgifterna för resetjänsterna som ingår i avtalet och som påförs av tredje part som inte medverkar direkt till genomförandet av paketresan, eller

c) växelkurser som är relevanta för paketresan.

Du kommer att informeras om en eventuell prisökning och en motivering av denna senast 20 dagar innan paketresan startar. Om prisökningen utgör mer än 8 % av resans totala kostnad, har du rätt att avboka resan utan extra kostnad.

Du kommer att ha motsvarande rätt att kräva en prissänkning till följd av orsakerna som nämns i punkterna a)-c) ovan. Vid en eventuell rätt till prissänkning kommer RCL Cruises Ltd. att göra avdrag för administrativa kostnader.

16.1.2 Förbehåll om ändring av resrutt före paketresans start
(I) Med ändring av resrutten innan paketresans start menas att RCL Cruises Ltd. kommer att undlåta att anlöpa en eller flera av de hamnar som vi tidigare har aviserat att vi ska anlöpa.

(II) RCL Cruises Ltd. kan inte garantera att fartygen alltid anlöper samtliga hamnar som har aviserats eller följer den aviserade resrutten till punkt och pricka, och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i resrutten, bland annat i följande fall:
 
a) Om RCL Cruises Ltd. bedömer att fartygets besättning och passagerare inte kommer att vara säkra om det anlöper en eller flera planerade hamnar. Orsakerna till detta kan till exempel vara dåliga väderförhållanden, krig, uppror, naturkatastrofer, brand, terror, demonstrationer, smittsamma sjukdomar, oroligheter, olyckor m.m. i en eller flera av de aviserade hamnarna.
b) Om en eller flera av de aviserade hamnarna har driftstörningar, inklusive överbeläggning
(port congestion) m.m.
c) Vid strejk (lock-out) i en eller flera av hamnarna på resrutten.
d) Vid oväntade oproportionerligt stora höjningar av hamnavgifterna i en eller flera av de aviserade hamnarna.

Vid ändring av resrutten till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter har du inte rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

(III) RCL Cruises Ltd. reserverar sig vidare för att fartyg kan chartras före avresa och passagerare med bokningar måste ändras eller annulleras. Vid ändring eller annullering till följd av chartring gäller de allmänna reglerna i paketreselagen. 

Vid ändring av resrutten innan paketresan startar kommer RCL Cruises Ltd. att försöka avhjälpa förändringen av resan genom att anlöpa alternativa hamnar. De alternativa hamnarna kommer så långt det är möjligt att vara jämförbara med den eller de ursprungligen aviserade hamnarna, och de kommer så långt det är möjligt att vara belägna i närheten av den ursprungligen aviserade rutten.

16.1.3 Förbehåll om ändring av resrutt efter paketresans start

(I) Med ändring av resrutten innan paketresans start menas att RCL Cruises Ltd. undlåter att anlöpa en eller flera av de hamnar som vi tidigare har aviserat att vi ska anlöpa. 

(II) RCL Cruises Ltd. kan inte garantera att fartygen alltid anlöper samtliga hamnar som har aviserats eller följer den aviserade resrutten till punkt och pricka, och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i resrutten, bland annat i följande fall:

a) Om RCL Cruises Ltd. bedömer att fartygets besättning och passagerare inte kommer att vara säkra om det anlöper en eller flera planerade hamnar. Orsakerna till detta kan till exempel vara dåliga väderförhållanden, krig, uppror, naturkatastrofer, brand, terror, demonstrationer, smittsamma sjukdomar, oroligheter, olyckor m.m. i en eller flera av de aviserade hamnarna.
b) Om en eller flera av de aviserade hamnarna har driftstörningar, inklusive överbeläggning (port congestion) m.m.
c) Vid strejk (lock-out) i en eller flera av hamnarna på resrutten
d) Vid oväntade oproportionerligt stora höjningar av hamnavgifterna i en eller flera av de aviserade hamnarna

Vid ändring av resrutten till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter har du inte rätt att kräva ersättning, läs mer om detta under punkt 17.

Vid ändring av resrutten kommer RCL Cruises Ltd. att försöka avhjälpa förändringen av resan genom att anlöpa alternativa hamnar. De alternativa hamnarna kommer så långt det är möjligt att vara jämförbara med den eller de ursprungligen aviserade hamnarna, och de kommer så långt det är möjligt att vara belägna i närheten av den ursprungligen aviserade rutten.

16.1.4 Förbehåll om avvikelser vad gäller ankomst- och avresetiderna
(I) På grund av de speciella förhållandena för kryssningsresor och sjötransport förbehåller RCL Cruises Ltd. sig avvikelser när det gäller ankomst- och avresetiderna för de aviserade hamnarna. Se punkt 16.1.1 - 16.1.3 ovan. 

17. Kan RCL Cruises Ltd. ställa in paketresan?

17.1.1 Överordnat

RCL Cruises Ltd. kan när som helst annullera paketresan enligt reglerna i paketreselagen. Vi vill uppmärksamma dig på att vid en annullering som beskrivet under punkt 17.1.2 och 17.1.3 nedan har du inte rätt att kräva ersättning.

17.1.2 För få deltagare

Paketresan kan annulleras om antalet anmälda resedeltagare är färre än det lägsta antal som du informerades om innan du bokade resan. Meddelande om annullering ska ges senast:

  1. 20 dagar innan resan startar för resor som varar i mer än 6 dagar
  2. 7 dagar innan resan startar för resor som varar mellan 2 och 6 dagar
  3. 48 timmar innan resan startar för resor varar i mindre än 2 dagar

Annullering på grund av för få anmälda deltagare ger dig inte rätt att kräva ersättning.

17.1.3 Förhållanden utom vår kontroll
Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, friskriver vi oss för allt ersättningsansvar om din kryssning eller en tjänst som vi lovat att tillhandahålla helt eller delvis inte kan levereras till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter (force majeure).

Med omständigheter som är oundvikliga och extraordinära menar vi händelser som varken vi eller leverantören av den aktuella tjänsten kunde ha förutsett eller avvärjt, även om alla rimliga åtgärder har vidtagits. Sådana händelser kan omfatta krig eller fara för krig, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism eller hot om terrorism, betydande risker för människors hälsa såsom utbrott av en allvarlig sjukdom på resmålet, eller naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att göra en säker resa till resmålet enligt avtalet och liknande förhållanden som är utom vår kontroll.

Om vi, som ett resultat av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte kan få hem dig från resan på utsatt tid, kommer vi att uppfylla våra skyldigheter enligt relevant paketreselagstiftning och täcka utgifter för nödvändigt boende i högst 3 dagar. Ovannämnda begränsningar av täckningen av kostnader gäller inte för gravida eller personer med särskilda behov, förutsatt att vi har fått information från de berörda resenärerna om deras situation senast 48 timmar före avresa.

18. Vilka andra villkor gäller för semestern?
Flygbolag, hotell och våra andra leverantörer har egna villkor som gäller för din semester. Vissa av dessa villkor begränsar eller friskriver flygbolag eller andra leverantörer från ansvar gentemot dig, ofta i enlighet med internationella konventioner.

19. Resegaranti?
RCL Cruises Ltd. är medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyder att du får dina pengar återbetalda och eventuellt garanteras hemtransport samt eventuellt nödvändigt boende i väntan på hemtransport, om semestern redan har påbörjats och vi inte skulle ha möjlighet att erbjuda dig den semester du har fått bekräftat på grund av obestånd. RCL Cruises Ltd. har utfärdat en bankgaranti för alla nordiska passagerare. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 och adress: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.

20. Vad är mitt ansvar?

Det är ditt ansvar att du och alla i ditt resesällskap har en giltig reseförsäkring. Reseförsäkringen måste inkludera avbeställningsskydd samt praktisk och ekonomisk hjälp vid sjukdom.

Det är ditt ansvar att se till att du och ditt ressällskap har alla nödvändiga pass, visum och andra resehandlingar. Före ombordstigning och vistelse på våra fartyg ska du även ha läst våra riktlinjer och villkor. Den enskilde passageraren (förälder/vårdnadshavare om passageraren är minderårig) ansvarar för, och ska ersätta varje skada som passageraren åsamkar fartyget eller dess inredning, utrustning eller egendom med vilja, av oaktsamhet eller försumlighet.

 

21. Vad är RCL Cruises Ltd.:s ansvarsbegränsning ?
Vårt ansvar gentemot resenärerna är begränsat i enlighet med gällande lagstiftning och relevanta internationella konventioner, inklusive Atenkonventionen av 1974 och 2002, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 392/2009. Om vårt ansvar inte begränsas enligt transportlagstiftningen, kommer ansvaret att begränsas till tre gånger paketresans pris. Om sistnämnda ansvarsbegränsning, se paketreselagen 4 kap., § 11.  

22. Allmänt – kontaktuppgifter m.m.

Vi ansvarar inte för att resetjänsterna i avtalet levereras på ett tillfredsställande sätt och är skyldiga att bistå resenärer som har hamnat i trångmål.   Om inte framgår kan följande kontaktuppgifter användas vid behov, inklusive för begäran om assistans vid problem eller klagomål över konstaterad brist under resan:

RCL Cruises Ltd.

Postboks 114 Lilleaker

0216 Oslo

Norge

Telefon: 0200 88 0155

E-post: infono@rccl.com

Vi kan kräva en rimlig avgift motsvarande våra faktiska kostnader för vår assistans om problemen har orsakats uppsåtligen eller genom oaktsamhet av resenären.

Beställningar som har gjorts före den 1 april 2017 är föremål för tidigare betalningsvillkor enligt anvisningarna på den mottagna fakturan.

 

Riktlinjer för passagerare som har bokat kryssning innan 1 juli 20018:

 

Lag och jurisdiktion
Dessa villkor styrs av svensk lag. Eventuella krav eller oenighet som uppstår i samband med din kryssning görs direkt till det bokningskontor som uppges i bokningsbekräftelsen. Berörda parter försöker att lösa tvist som gäller tolkning eller tillämpning av avtalet. Om vi inte kan enas överlämnas ärendet till den svenska allmänna domstolen för utredning.

Riktlinjer för passagerare 
Följande bokningsvillkor tillsammans med våra Särskilda villkor och Riktlinjer för passagerare utgör grunden för ditt avtal. Alla bokningar görs i enlighet med dessa villkor och riktlinjer. Parterna i avtalet är du och RCL Cruises Ltd. som är juridiskt ansvariga för genomförandet av avtalet som anges nedan. Du meddelas vid bokningstillfället och/eller i din bokningsbekräftelse vem som är din avtalspart. I dessa villkor ska, "du" och "din/ditt/dina" hänvisa till namngivna personer i din bokning, och "vi", "oss", "vår" och "Royal Caribbean International ®" visar till RCL Cruises Ltd. Ditt lokala bokningskontor är RCL Cruises Ltd. Lilleakerveien 6D, Oslo. Ett villkor för ombordstigning och vistelse ombord på fartyget är att alla passagerare följer våra Riktlinjer för passagerare. Riktlinjerna är utformade för att säkra att alla passagerare kan njuta av en säker och trevlig semester och innehåller en standard för uppförande som alla passagerarna bör följa under hela resan med Royal Caribbean International. Det inkluderar eventuell transfer till och från fartyg, i terminaler och ankomsthamnar, under utflykter och på våra egna destinationer. Vänligen läs Riktlinjer för passagerare (Guest Conduct Policy) här eller kontakta ditt lokala bokningskontor för närmare information före avresa.

 

Särskilda villkor

 

1. Hur bokar jag min kryssning?
Boka din kryssning på www.royalcaribbean.se, hos vår bokningsavdelning på telefon 0200-88 01 55 eller hos din lokala resebyrå.  

2. Hur blir min kryssning bekräftad?
När du bokar en kryssning via resebyrå eller hos våra reserådgivare har du öppet köp i 3 dagar -eller mindre beroende på hur lång tid det är till avresa. «Öppet köp» gäller inte om du bokar din resa på webben. Din preliminära bokning (Booking Offer Details) skickas med e-post. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta innan du bekräftar din bokning  (notera att fullständigt namn enligt pass ska anges). När du bekräftar din bokning betalar du en handpenning på 2 000 SEK/person + eventuellt avbeställningsskydd. Om betalningen inte är oss tillhanda innan angivet datum i Booking Offer Details avbokas resan automatiskt. Priser ändrar sig beroende på tillgång och efterfrågan och vi kan inte garantera samma pris om inte betalningen har gjorts i tid. När handpenningen och eventuellt avbeställningsskydd är betald och bekräftad får du en bekräftelse (Confirmation Invoice). Denna gäller vid betalning av resterande belopp och är den enda faktura du får från oss. Be alltid om en kopia av bekräftelsen från din resebyrå. På fakturan finns uppgifter om din kryssning och eventuellt flyg samt belopp att betala. Kontrollera alla uppgifter ordentligt. Om du beställer flyg som tillägg till kryssningen, betalas detta i sin helhet vid beställnings tidspunkten. 

För eventuella ändringar i bokning efter bekräftelse, eller avbokning, se info punkt 9 och 13 längre ner. 

3. Rabatter och erbjudande
Royal Caribbean har kontor över hela världen. Detta innebär att erbjudanden och kampanjer kan variera från land till land. Vi önskar därför göra dig uppmärksam om att erbjudanden och kampanjer gäller för det land där resan bokas. Detta gäller också resor bokade på lokala websidor. Utöver detta förekommer det rabatter som inte kan kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

4. Betalning av kryssningen
För betalning av deposition (handpenning), se punkt 2. Vid ändringar av villkor hos tredje part, kan en tidigare betalning krävas. Var uppmärksam på att om du använder betal- eller kreditkort vid betalning direkt till Royal Caribbean genomförs transaktionen genom en bank i USA och din kortutgivare kan komma att ta ut en utlandsavgift av dig. Vi rekommenderar därför att du innan betalning till oss undersöker vilka villkor som gäller vid utlandstransaktioner hos din kortutgivare. Följande kreditkort accepteras: Visa, Mastercard och American Express. Biljetten sänds först när bokningen är registrerad som fullt betald hos Royal Caribbean. Vid bokning mer än 42 dagar före avresa ska deposition betalas inom 7 dagar eller mindre, beroende på hur lång tid innan avresa. Om depositionen inte är betald inom angiven tid, blir resan automatiskt avbokad. Återstående belopp förfaller 42 dagar före avresa. Vid bokning mellan 42 till 15 dagar före avresa skall betalning göras inom 24 timmar. Vid mindre än 15 dagar till avresa måste totalbeloppet betalas direkt vid bokningen. Detta kan göras med kreditkort hos Royal Caribbean på telefonnummer 0200-88 01 55.

5. Vad ingår i priset?
Alla priser gäller, om inte annat anges per person i SEK baserat på att två personer delar den billigaste hyttkategorin. Följande ingår i kryssningens pris: hytt, alla måltider (ej i specialrestaurangerna), underhållning och de flesta aktiviteter ombord, dricks till hytt- och restaurangpersonal ombord. Samt skatter och avgifter. 

Om inte annat anges, är följande inte inkluderat i priset: Flyg till och från destinationen, eventuellt hotell i anslutning till resan, transporter, utflykter, måltider i specialrestauranger eller i land, dryckespaket, reseförsäkring och personliga utgifter (t ex spa-behandlingar, telefonsamtal, klädtvätt).

6. Åldersgränser för att resa på kryssning
Spädbarn måste vara minst 6 månader för att få resa. På transatlantiska kryssningar samt om resrutten innehåller tre eller flera sammanhängande dagar till havs, måste barn ombord vara minst 1 år. Barnets ålder räknas från kryssningens första dag. På en kryssning i Europa, Asien, Australien och Sydamerika kan ingen under 18 år resa eller bo i egen hytt utan att vara i sällskap med förälder eller annan som är fyllda 18 år. Om gästen är minderårig och reser med förälder eller annan målsman skall dessa ha boende vid sidan av eller mitt över varandra. På våra kryssningar i Nordamerika gäller samma regler, men med åldersgräns 21 år. Resenär som är 17 år eller yngre vid resans början och inte reser i sällskap med minst en förälder eller annan målsman, får endast genomföra kryssningen om medresenären (18 alternativt 21 år fyllda beroende på kryssningsdestination) har ett skriftligt intyg från föräldrar/målsman. För mer info se punkt 7. Royal Caribbean tar inget ansvar och lämnar ingen ersättning för eventuella kostnader, utgifter eller förluster som kan komma att belastas gästen som nekas tillträde till fartyget om ovan riktlinjer inte uppfylls. Gifta par med en minimiålder på 18 år kan boka en egen hytt (vigselbevis måste uppvisas vid bokning), när en av dem har fyllt 21 år vid avresa. Vissa faciliteter ombord har åldersbegränsningar samt  åldersgräns för alkoholservering ombord.

7. Barn som reser utan föräldrar/förmyndare eller som har annat efternamn än föräldrar eller målsmän
Barn under 18 år som reser med förälder med annat efternamn än barnet i passet måste kunna uppvisa födelseattest som bevisar föräldraskap. Vuxna som reser med barn under 18 år som de inte är föräldrar till, måste kunna uppvisa barnets pass (och eventuellt visum), en signerad bekräftelse av en av barnets föräldrar om att barnet har tillåtelse att resa med denne person, en kopia av den förälderns pass samt barnets födelseattest. Ett notarieintyg*, skrivet av en auktoriserad person, till exempel en advokat eller läkare ska också kunna framvisas vid incheckning. Intyget ska också innehålla ett uttryckligt tillstånd att barnet kan få medicinsk behandling om det skulle uppstå en situation där en läkare anser att barnet behöver behandlas omedelbart. Dessa regler gäller också när barnet reser med släktingar eller vänner. Alla dokument måste vara på engelska och ska tas med till incheckning på hamnen på avresedagen.
* Notarieintyg kan printas ut här eller kontakta oss på telefon 0200-88 01 55.

8. Gravid på kryssning
Om du är gravid kan du resa på kryssning fram till den 23:e veckan av graviditeten. Är din graviditet längre gången under perioden av kryssningen får du inte gå ombord.

9. Regler för avbokning av kryssning
Om du,eller någon i ditt resesällskap, inte kan resa, måste du omgående informera oss eller din resebyrå via telefon eller personligen. För avbeställningsskydd, se punkt 10.
Följande regler gäller:
Avbeställningskostnad per person för enskilt kryssningen:

•           14 dagar eller mindre före avresa: 100 % av resans grundpris*

•           15 till 41 dagar före avresea: deposition per person 2000 SEK*

•           42 dagar eller mer före avresa: per person 500 SEK*

Startdatum för resan räknas från första bokade serviceavtal. Har du till exempel bokat flyg med Royal Caribbean så beräknas starten av resan, tidpunkten för avresa med flyget. Vid avbokning av flyg gäller andra regler. Vänligen kontakta oss för mer information. Avbeställningsskyddet återbetalas inte.
*Om en av gästerna i en hytt avbokar och den andra gästen väljer att resa ensam tillkommer en tilläggskostnad för singelhytt. Detta gäller också vid avbokningar från en eller flera personer i flermannahytt eller om delar av en paketresa (flyg och hotell) avbokas. För personen som avbokar gäller avbokningsregler enligt ovan.

Startdatum för resan räknas från första bokade serviceavtal. Har du till exempel bokat flyg med Royal Caribbean så beräknas starten av resan, tidpunkten för avresa med flyget. 

10. Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar att du bokar ett avbeställningsskydd. Med avbeställningsskydd kan kryssningen avbokas under särskilda premisser, se längre ner, mot en liten kompletterande kostnad. Din kryssning återbetalas minus avbeställningsskyddet.  Royal Caribbeans avbeställningsskydd tecknas samtidigt som du bokar kryssningen. Den gäller om du måste avboka på grund av egen sjukdom/skada eller om någon i din närmaste familj (förälder, syskon, barn eller svärföräldrar) - läkarintyg krävs. Den gäller även om person/er i samma hytt drabbas av allvarlig sjukdom/dödsfall (samtliga i resesällskapet måste ha avbeställningsskydd). När du har bekräftat din bokning kan du varken komplettera med eller ta bort avbeställningsskyddet.  

11. Pass och visum
Det är alltid du som kund som är ansvarar för att du har nödvändiga handlingar med dig på resan. Den som på grund av avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar researrangör kostnad bär själv det ekonomiska ansvaret för detta. Du hittar information om visumregler här. 
Vi förbehåller oss för ändringar i visumregler och alla resande är själv ansvariga för att ha nödvändig dokumentation. Är du osäker på vad som gäller så kontakta alltid ambassad eller konsulat för aktuell information. Kom ihåg att olika regler kan gälla för de olika destinationer som du besöker under kryssningen. 

Passet får inte vara skadat. Krav på passets giltighetstid varierar beroende på resmål, försäkra dig genom att kontrollera att ditt pass är giltigt minst sex månader efter avslutad resa. Observera även att provisoriskt pass inte gäller för inresa till vissa länder. 

Vid inresa till USA krävs alltid inresetillstånd genom ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Passageraren ansvarar själv för att ansökan görs på ett elektroniskt online formulär på: https://esta.cbp.dhs.gov  ESTA är avgiftsbelagd och betalas med kreditkort. Ansökan kan göras hur tidigt som helst, men senast 72 timmar före avresa till USA. I de flesta fall fås svar på en gång eller inom ett par minuter. 

Om ansökan/tillstånd saknas kan du bli nekad ombordstigning på planet eller inresa till USA. Vid oklarheter eller frågor, rekommenderar vi kontakt med amerikanska ambassaden/konsulatet. USA:s ambassad nås på telefonnummer 08-783 53 00.

Generellt har Royal Caribbean inte någon visumservice, men om du ska besöka Ryssland på en av utflykterna som Royal Caribbean arrangerar så ingår nödvändiga dokument för inresa. Om du däremot vill åka på sightseeing på egen hand måste du skaffa visum direkt från den ryska ambassaden. Namnet på biljetten måste stämma överens med namnet i passet. Använd alltid första namnet i passet oavsett tilltalsnamn vid bokning, mellannamn skriver du in när du checkar in online. Alla efternamn ska vara registrerade i bokningen. I annat fall kan du nekas att stiga ombord på flyget/kryssningen. Vi beklagar och frånskriver oss allt ansvar om du skulle nekas att stiga ombord på en flygning eller resa in i ett land, eller på annat sätt drabbas av problem eller kostnader till följd av att ditt pass inte blir godkänt eller du saknar nödvändigt/nödvändiga visum/visa. Vissa hamnmyndigheter kan ibland kräva att du visar fotolegitimation när du lämnar skeppet under kryssningens gång. För att undvika eventuella problem rekommenderar vi att du tar med dig en kopia av ditt pass, förutom originalpasset, och tar med dig kopian varje gång du lämnar fartyget. OBS! Visumregler kan komma att ändras med kort varsel.

12. Flygresa i samband med kryssning
Royal Caribbean erbjuder flexibla paketresor med flyg till alla våra kryssningsdestinationer till konkurrenståliga flygpriser. Bokar du en paketresa med flyg med Royal Caribbean hjälper vi dig vid eventuell flygförsening eller annat försening i samband med din flygresa och gör vårt yttersta för att du ska komma ombord på fartyget i tid. Vid stora förseningar ansvarar vi för att boka dig till närmast möjliga hamn längs kryssningsrutten. Bokar du också transport med oss så möter dig en representant från Royal Caribbean på flygplatsen. Om flygresan inte arrangeras av Royal Caribbean, ansvarar du själv för att se till att du har gott om tid mellan flygresa och kryssning vid både avresa och hemresa. Kontakta oss för info om senaste tid du måste vara ombord på fartyget. Har du bokat en paketresa med oss (kryssning + flyg) och av anledning förorsakad av Royal Caribbean missar ditt flyg, kontakta genast en av våra representanter: måndag-fredag kl. 08.00-17.00, vår svensktalande support på telefonnummer 0200-88 01 55. Övrig tid vår internationella servicetelefon (engelsktalande)  001 8002566649. (detta nummer anges också i ditt resebevis). Eventuella ändringar av flygbiljett görs i samråd med Royal Caribbean - biljetter inköpta på egen hand återbetalas inte. Vid eventuella inställda flygavgångar förbehåller sig Royal Caribbean rätten att boka om till en annan resplan och/eller flygbolag.

13. Kan jag ändra min bokning efter att den är bekräftad?
Ja, förutsatt att det finns lediga platser i den hyttkategori/kryssning du önskar ändra till. Ändringar som innebär ändrad avresedag, fartyg, hyttkategori eller reslängd kan göras fram till 42 dagar före avresa mot en administrativ kostnad på 250 SEK/person. Särskilda regler gäller för flyg. Om liknande ändringar görs mindre än 42 dagar innan avresa betraktas ändringen som en avbokning och behandlas därefter som en ny bokning (se punkt 9 för avbokningsregler). Namnändring för kryssningsgäster kan göras fram till fyra dagar före avresa mot en kostnad av 300 SEK/person. Notera att vid ändring av alla namn i en bokning så gäller våra regler för avbokning. Om ändringen omfatter flyg gäller särskilda villkor. Kontakta Celebrity Cruises för mer information. Vid ändringar av flygdetaljer (tidpunkt, resplan, flygbolag, namn, etc.) tillkommer en administrativ kostnad på 300 SEK/person från Celebrity Cruises. I tillägg tillkommer eventuell avgift från flygbolaget

14.Obligatoriska personuppgifter
Ibland behöver vi vidarebefordra vissa personuppgifter om våra gäster till immigrationsmyndigheterna i USA, flygbolag och/eller andra befullmäktigade organ. Säkerhetsreglerna i USA kräver att vi lämnar ut vissa personuppgifter till de amerikanska myndigheterna. Dessa uppgifter måste vara oss till handa senast fyra dagar före avresa och ska innehålla exakta personuppgifter, bland annat passnummer samt kontaktnummer i nödsituationer. Vi rekommenderar att du registrerar dessa upplysningar genom att checka in online här.
Om du redan har lämnat dessa uppgifter vid bokningstillfället ber vi dig kontrollera att uppgifterna stämmer. Om uppgifter saknas eller inte är korrekta kan du nekas inresa i USA, på flygningar eller ombord på fartyget. Vi gör inga undantag i det här sammanhanget och lämnar ingen ersättning eller kompensation. Du ansvarar själv för hemtransport om en sådan situation skulle uppstå. Vanliga avbokningsregler gäller.

15. Reklamation på kryssningen
Är du missnöjd med något under kryssningen är det viktigt att du påtalar det så fort som möjligt på plats. Informera personalen ombord så att vi har möjlighet att försöka påverka eller åtgärda det. Om du inte påtalar ett fel eller en skada ombord på plats kan du mista din reklamationsrätt. För att följa upp dina synpunkter behöver du också skicka en skriftlig reklamation, som ska vara oss tillhanda senast en månad efter din hemkomst till: custservice.nordic@rccl.com. Reklamationen ska vara skriven och undertecknad av minst en person i berört resesällskap. Royal Caribbean behandlar därefter reklamationen och skickar ett skriftligt svar. Om du har frågor är du välkommen att ringa vår kundservice (svensk- eller norsktalande) på telefon 08-22 54 00.

16. Försening, prisändring eller ändring av resrutt
16.1.1 Förbehåll om ändringar av resrutt innan paketresans påbörjan
(I)  Royal Caribbean International kan inte garantera att fartyget ankommer alla de annonserade hamnarna eller följer alla delar av den annonserade resrutten, och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar av resrutten till följd av omständigheter bortom Royal Caribbeans kontroll. Detta gäller bland annat följande:
(II) Royal Caribbean International förbehåller sig för att fartyg kan bli chartrat före avresa och att bokade passagerare kan behöva ändra eller canceleras sin resa. 
(III)
a) Om Royal Caribbean International anser att fartygets besättning och passagerare inte kommer vara i säkerhet om Royal Caribbean ankommer en eller flera planerade hamnar. Orsakerna till detta kan till exempel vara dåliga väderförhållanden, krig, uppror, naturkatastrofer, bränder, terror, demonstrationer, smittsamma sjukdomar, oroligheter, olyckor eller dylikt i en eller flera av de annonserade hamnarna. 
b) Om en eller flera av de annonserade hamnarna har driftproblem, inklusive trafikupphopning (port congestion) etc. 
c) Vid strejk (lock-out) i en eller flera av hamnarna på resrutten.
d) Vid oförutsedda oproportionerliga ökningar av hamnavgifterna i en eller flera av de annonserade hamnarna
Vid ändringar av resrutten innan paketresans påbörjan, vill Royal Caribbean International avhjälpa ändringen av resrutt genom att ankomma alternativa hamnar. De alternativa hamnarna kommer i den grad det är möjligt att vara jämbördiga med de ursprungligen annonserade hamnarna, och så långt som möjligt ligga i närheten av den ursprungligen annonserade rutten.

Kunderna har inte krav på ersättning eller avslag i priset för paketresan när resrutten ändras innan paketresans påbörjan.  
16.1.2 Förbehåll om ändringar av resrutt efter paketresans påbörjan och om förseningar
(IV) Med ändringar av resrutt efter paketresans påbörjan menas att Royal Caribbean International underlåter att ankomma en eller flera av de hamnar till vilka Royal Caribbean International innan paketresans påbörjan hade annonserat att de skulle ankomma. 

(V) Royal Caribbean International kan inte garantera att fartygen alltid ankommer alla de annonserade hamnarna eller följer alla delar av den annonserade resrutten, och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar av resrutten till följd av omständigheter bortom Royal Caribbeans kontroll. Detta gäller bland annat följande: 
(VI) Om Royal Caribbean International anser att fartygets besättning och passagerare inte kommer vara i säkerhet om Royal Caribbean ankommer en eller flera planerade hamnar. Orsakerna till detta kan till exempel vara dåliga väderförhållanden, krig, uppror, naturkatastrofer, bränder, terror, demonstrationer, smittsamma sjukdomar, oroligheter, olyckor eller dylikt i en eller flera av de annonserade hamnarna.
b) Om en eller flera av de annonserade hamnarna har driftproblem, inklusive trafikupphopning (port congestion) etc. 
c) Vid strejk (lock-out) i en eller flera av hamnarna på resrutten.
d) Vid oförutsedda oproportionerliga ökningar av hamnavgifterna i en eller flera av de annonserade hamnarna
Vid ändringar av resrutten efter paketresans påbörjan vill Royal Caribbean International avhjälpa ändringen av resrutt genom att ankomma alternativa hamnar. De alternativa hamnarna kommer i den grad det är möjligt att vara jämbördiga med de ursprungligen annonserade hamnarna, och så långt som möjligt ligga i närheten av den ursprungligen annonserade rutten. Ankomst till alternativa hamnar skall betraktas som tillräcklig kompensation enligt paketreselagen, och Royal Caribbean International vill därför inte ge kunderna ersättning eller avslag i priset för paketresan vid ändringar av resrutten efter paketresans påbörjan. 

16.1.3 Förbehåll om avvikelser i ankomst- och avresetider (VII) På grund av de särskilda egenskaperna för kryssningar och sjötransport förbehåller sig Royal Caribbean International rätten att göra avvikelser i ankomst- och avresetider för de annonserade hamnarna. Se klausul 1 och 2 ovan. 
(VIII)  Avvikelser i ankomst- eller avresetider ger inte kunderna rätt till ersättning eller avslag i priset för paketresan. 

 

17. Vad gäller för omständigheter bortom vår kontroll?
Förutom det som uttryckligen framgår av dessa villkor frånskriver vi oss allt ansvar, inklusive ersättningsansvar, om din kryssning eller en tjänst som vi har lovat att stå för helt eller delvis inte kan levereras till följd av omständigheter bortom vår kontroll (“force majeure”). Med omständigheter bortom vår kontroll avser vi händelser som varken vi eller leverantören av den aktuella tjänsten hade kunnat förutse eller undgå, trots alla rimliga försiktighetsåtgärder. Sådana händelser kan omfatta krig eller krigsfara, terrordåd eller hot om dylika, uppror eller oroligheter, strejk, naturkatastrofer eller kärnkraftsolyckor, bränder, oväder, hälsofaror, epidemier och alla liknande omständigheter som ligger bortom vår kontroll. Vi ersätter aldrig indirekt förlust, konsekvensskada eller skada som är direkt eller indirekt relaterad till skadehändelse utom vår kontroll

18. Övriga villkor för resan
Flygbolag, hotell och våra andra leverantörer har egna villkor som gäller för din resa. Vissa av dessa villkor begränsar eller undantar flygbolagens eller de andra leverantörernas ansvar för dig, ofta i överensstämmelse med internationella konventioner.

19. Resegaranti
Royal Caribbean är medlem i Resegarantifonden i Sverige. Det innebär att om din resa ställs in så kan du få tillbakabetalt det du har betalt för den. Om en påbörjad resa avbryts så får du ersättning för de återstående dagarna samt bekostat eventuell hemtransport. Royal Caribbean har en bankgaranti för alla passagerare.
Adress: Resegarantinämnden, Kammarkollegiet, Box 2018, 103 15 Stockholm, Sverige. Tel. +46 (8) 700 08 00. www.kammarkollegiet.se/resegarantier

20. Resenärens ansvar
Du måste se till att du har aktuell information om resevillkor och priser när du bokar din resa. Vi tar inte ansvar för eventuella fel eller felaktiga upplysningar på grund av en inaktuell katalog eller inaktuella resevillkor. Du ansvarar för att du och ditt ressällskap har alla nödvändiga pass, visum och andra resedokument. Den enskilda passageraren (föräldrar/målsmän om passageraren är omyndig) ansvarar för och ska ersätta eventuella skador som passageraren orsakar fartyget eller dess inredning, utrustning eller egendom med vilja, oaktsamhet eller försummelse.

21. Royal Caribbeans ansvar och begränsning av ansvar
Royal Caribbeans ansvar gäller inte utanför fartyget. Passagerarna fritar Royal Caribbean allt ansvar för förlust eller skada på bagage eller egendom, för personskada eller dödsfall och för direkt eller indirekt förlust på grund av försening som uppstår på grund av handlingar, brist på handlingar, underlåtelser eller försummelser av fristående underleverantörer, till exempel flygbolag, hotell, arrangörer av utflykter, restauratörer, transportbolag eller andra leverantörer av tjänster eller faciliteter. Allt som arrangeras för passagerarna av fristående leverantörer görs av hänsyn till passagerarna och utförs på passagerarens egen risk.

22. Royal Caribbeans ansvarsbegränsning inom EU
Vårt ansvar vid dödsfall, personlig skada och skadat eller förlorat bagage är så långt det är möjligt enligt svensk lag reglerat av Atenkonventionen från 1974, med efterföljande och gällande ändringar, inkluderat men inte begränsat till Atenkonvetionen av 2002 och EU-direktiv 392/2009. 

Bokningar gjorda innan den 1 april 2017 är föremål för tidligare betalningsvillkor enligt anvisningar som erhölls på den första mottagna fakturan. 

 

My Personas

code: