ERBJUDANDE
VILLKOR OCH BOKNINGSREGLER

*Priset gäller per person, i svenska kronor, endast för kryssningen, är baserat på två personer i insideshytt på utvalda kryssningar och är inklusive alla kampanjerbjudanden.  

Upp till 4 300:- rabatt gäller för nya bokningar som görs under perioden 24 – 31 maj 2023. Upp till 4 300:- rabatt ger rabatt på upp till 4 300:- för andra person i hytten på utvalda kryssningar med avresa på eller efter den 24 juni 2023. Hur stor rabatten är beror på bokad kategori och längd på kryssningen: För kryssningar på upp till 5 nätter är rabatten 220:- för insides och - utsideshytter, 660:- för balkonghytter och 1 315:- för sviter. För kryssningar på 6 nätter eller mer är rabatten 440:- för insides- och utsideshytter, 875:- för balkonghytter och 4 300:- för sviter. Rabatterna gäller inte för kryssningar som avgår från Kina. *Rabatten dras av från kryssningspriset för andra person i hytten vid bokning.

30 % rabatt-erbjudandet måste bokas under perioden 1 – 31 maj 2023 (”erbjudandeperioden”). Erbjudandet gäller för utvalda kryssningar med avresa på eller efter den 1 juni 2023. 30 % rabatt gäller på grundpriset på kryssningen för samtliga gäster i en hytt. Rabatten på kryssningspriset dras av vid bokning.

Kombinationsmöjligheter: 30 % rabatt för samtliga gäster, Upp til 1 560:- i rabatt på høst- och vinterseglingar och 3:e & 4:e gäster från 1 599:- kan kombineras både med varandra och med krediter att använda ombord, erbjudanden på nästa kryssning, omedelbara rabatter, begränsade rabatter (t.ex. seniorer, lokalinvånarpriser, militär personal), kampanjkodserbjudanden, gratis uppgraderingar, Crown and Anchor-rabatter och aktieägarförmåner. Upp till 4 300:- rabatt kan kombineras med 30 % rabatt för varje gäst, Upp til 1 560:- i rabatt på høst- och vinterseglingar och 3:e & 4:e gäster från 1 599:-  samt med gratiskrediter att använda ombord, erbjudanden på nästa kryssning, omedelbara rabatter, begränsade rabatter (t.ex. seniorer, lokalinvånarpriser, militär personal), kampanjkodserbjudanden, gratis uppgraderingar och aktieägarförmåner, men kan inte kombineras med Crown and Anchor-rabatter eller den ultimata världskryssningen. Lokalinvånarpriser gäller för utvalda delstater på utvalda kryssningar. Giltigt bevis på boendeadress måste tillhandahållas vid bokningstillfället. Varken 30 % rabatt för varje gäst, Upp til 1 560:- i rabatt på høst- och vinterseglingar och 3:e & 4:e gäster från 1 599:- kan kombineras med några andra erbjudanden eller kampanjer, inklusive, men inte begränsat till, den ultimata världskryssningen, vanliga grupprabatter, interline-rabatter, resebyrårabatter, resebyråers rabatter för familj och vänner, veckokampanjer eller nettopriser. ampanjkodserbjudanden gäller utvalda fartyg och avresedatum och måste utnyttjas vid bokningstillfället, max en kampanjkod per bokning. 

Allmänna villkor: Alla övriga utgifter, inklusive, men inte begränsat till, skatter, avgifter och hamnavgifter tillkommer och debiteras per gäst. Beloppet för den omedelbara rabatten visas i svenska kronor och räknas om till den valuta som användes då kryssningen köptes. Rabatter på kryssningspriset dras av i kassan. Omedelbara rabatter visas som ”Dollars Off” eller ”Savings” i kassan. Krediter att använda ombord visas som ”Ship Spend” eller ”Ship Credit”. Krediter ombord och omedelbara rabatter gäller inte för kryssningar som avgår från Kina. Krediter att använda ombord gäller i USD, har inget kontantvärde, kan inte överföras eller bytas mot kontanter och förfaller om de inte används senast kl. 22.00 på kryssningens sista kväll. Om gästen avbokar och bokar om kryssningen, bokar en ny kryssning med samma fartyg och avresedatum, utnyttjar ett nytt kryssningspris, ändrar fartyg eller avresedatum för bokningen eller gör vissa andra ändringar av bokningen efter erbjudandeperiodens slut kan erbjudandet komma att återtas. Erbjudandet gäller för nya, enskilda och namngivna gruppbokningar som bekräftas till gällande pris. Enskilda bokningar kan överföras till en befintlig grupp förutsatt att gällande kriterier uppfylls. Full depositionsavgift måste erläggas vid tidpunkten för överföringen. Om hela den obligatoriska depositionsavgiften inte erläggs kan detta leda till att bokningen annulleras. Ensamboende gäster som betalar 200 % av kryssningspriset är berättigade till hela erbjudandebeloppet, ensamboende gäster som betalar mindre än 200 % av kryssningspriset är berättigade till en proportionerlig andel av erbjudandebeloppet. Erbjudandet är tillgängligt för invånare i Sverige. Priser och erbjudanden gäller i mån av tillgång och kan ändras utan förvarning, styrs av kapacitet och kan när som helst upphöra. Se www.RoyalCaribbean.se för fullständiga villkor. Royal Caribbean International förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel, oriktigheter eller utelämnanden samt att när som helst och utan förvarning ändra eller uppdatera priser, avgifter och tilläggsavgifter. ©2023 Royal Caribbean Cruises Ltd. Fartyget är registrerat på: Bahamas.

My Personas

code: